X
GO

 

Det er registrert flere jervekull i Skandinavia
1. november 2017

Selv om det er påvist færre kull med jervevalper i Norge det siste året, har antallet økt på skandinavisk nivå. Årsaken er at det er registrert betydelig flere jervekull i Sverige i år.

Laveste antall jervekull siden 2002
6. oktober 2017

Det er under årets registreringssesong påvist 40 jervekull i Norge. Færre kull har det ikke blitt påvist siden 2002, men bestanden er omtrent på bestandsmålet.

Vil ha bjørneskit fra deg!
22. september 2017

Plukk opp bjørneskit du finner med en ren plastpose og overlever den til Statens naturoppsyn (SNO). Oppfordringen går i disse dager ut fra Rovdata til jegere, bærplukkere og andre som beveger seg i skog og fjell.

Bymarkajerven er død
30. august 2017

Den etter hvert så kjente jervetispa i Bymarka i Trondheim ble skutt av personell fra Statens naturoppsyn (SNO) i går kveld. Tispa ble funnet på Fjellsætermyrene i en så dårlig forfatning at den ble avlivet av dyrevelferdshensyn.

Felt ulvetispe var kjent sauedreper
9. august 2017

Ulvetispa som ble felt mandag morgen i Østre Toten er den samme som det så langt er registrert har drept eller skadd nærmere 300 sauer på Hadeland og Toten i sommer. Det viser DNA-analyser gjennomført av Rovdata.

Eldste bjørn var 21 år gammel
6. juli 2017

Rovdata har undersøkt 218 døde rovdyr som er sendt inn til oss det siste året. Det eldste kadaveret var av en bjørn felt på skadefelling i Tynset kommune i august i fjor. 

Har så langt registrert 40 jervekull
5. juli 2017

Overvåkingen av jerv pågår fortsatt, men en foreløpig opptelling tyder på at det er født færre jervekull i Norge i år.

Små endringer i gaupebestanden
15. juni 2017

Det er i vinterens registreringssesong påvist 261 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en nedgang på cirka fem prosent fra året før.

Noen flere gaupefamilier i Norge
1. juni 2017

Det er i vinter påvist 55,5 familiegrupper av gaupe i landet, og dette er en liten oppgang på 3,5 familiegrupper fra i fjor.

Flere ulver i Norge
1. juni 2017

Det er under vinterens overvåking av ulv påvist 105-112 individer innenfor landets grenser, og det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor. Det er påvist færre helnorske ulver og flere ulver i grenserevir, viser status fra Rovdata.

To ulvekull er bekreftet født i 2017
22. mai 2017

Det ble før helga påvist at det er født to ulvekull i revir på norsk areal i 2017. Statens naturoppsyn (SNO) har registrert sju valper i Osdalenreviret og fem valper i Slettåsreviret.

Filmet binne med tre unger vest i Hedmark
16. mai 2017

I morgentimene i dag ble ei binne med tre årsunger fanget på film på grensa mellom Åmot og Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Dette er den vestligste registrerte binna med unger i Hedmark.

Så mange rovdyrkull ble født
16. mai 2017

Rovdata har rapportert til Miljødirektoratet hvor mange kull med store rovdyr som ble påvist i Norge i fjor.

Norges eldste jerv bor i Bymarka i Trondheim
5. mai 2017

DNA-analyser av skitprøver bekrefter at jervetispa i Bymarka i Trondheim fortsatt holder stand. Hun har nå blitt rekordgammel.

Unge ulver forlater fødereviret nå
20. april 2017

Du har kanskje lest eller hørt om ulver som observeres nært folk og gjerne på litt uvante steder enn ellers i disse dager? Da er det trolig unge ulver på leting etter make og nytt revir det er snakk om. Dette er normal adferd hos ulv.

Meld fra om rovdyr i påska
11. april 2017

Gjør som over 23 000 andre og registrer deg i Skandobs. Du kan dele observasjoner av både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv via app og internett i påskeferien.

Har påvist 101-107 ulver i Norge
7. april 2017

Det er så langt i vinter og vår påvist 101-107 ulver innenfor Norges grenser. 52 av ulvene er kun påvist i Norge, mens 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Følg med på hiregistreringa av jerv!
5. april 2017

Den årlige registreringa av jervekull rundt omkring i Norge er i gang. Du kan følge med på feltarbeidet og kullene som blir registrert i jervetelleren på www.rovdata.no.

Nedgang i antall registrerte bjørner
4. april 2017

Det ble i fjor påvist 125 bjørner innenfor landets grenser gjennom DNA-analyser av skit-, hår- og vevsprøver. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før.

Hannulven i Østmarka kom fra Slettåsreviret
9. mars 2017

Rovdata har analysert innsamlete skitprøver fra ulv i Østmarka og resultatene viser at den nye hannen i reviret er født i Slettås i 2015.

Ulvepar har funnet tonen i Østmarka
21. februar 2017

Det kan bli født et valpekull i Østmarkareviret utenfor Oslo til våren. Bilder fra ett av NINAs viltkameraer viser to ulver som går sammen i området.

Har påvist 84-91 ulver i Norge
16. februar 2017

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt og det er så langt påvist 84-91 ulver i landet og grenserevir. 38 av disse er kun registrert i Norge.

De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige
1. februar 2017

DNA-analyser har gjennom flere år vist at de aller fleste ulver som registreres døde utenfor ulvesonen i Norge er født i helsvenske revir eller i grenserevir. En oppdatert oversikt over døde ulver fra Rovdata viser at dette mønsteret gjelder fortsatt.

Vil høre om gaupefamilier fra deg
19. januar 2017

Hvis du ser flere gauper eller gaupespor i lag, så oppfordrer Rovdata deg om å snarest ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området. Innmeldte observasjoner av familiegrupper av gaupe er viktig i overvåkingen av arten.

Død ulvetispe kom fra Julussa
17. januar 2017

Ulven som ble funnet død bak hoppbakken på Rena i Hedmark var kjent fra før og kom fra Julussa-reviret. Det er imidlertid ikke den savnede ledertispa i reviret.

Over 20 000 brukere av Skandobs!
13. januar 2017

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige.

Ber om hår og skit fra jerv
27. desember 2016

Rovdata oppfordrer folk i hele landet til å delta i den årlige innsamling av ekskrementer og hår fra jerv for DNA-analyser. Prøvene kan overleveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

DNA-analyser påviste 306 jerver i Norge
23. desember 2016

Årets DNA-analyser av innsamlede hår- og ekskrementprøver fra jerv i Norge er gjennomført. I år ble det påvist 306 ulike individer ved hjelp av metoden innenfor landets grenser, og det er en oppgang fra 269 påviste individer i fjor.

Litt dårligere år for kongeørna
22. desember 2016

Resultatene fra årets overvåking av kongeørn i tolv utvalgte intensivområder er klar. I år er det registrert både færre vellykkede hekkinger og færre unger i områdene, viser en ny rapport fra Rovdata.

Har påvist 69-73 ulver i Norge
16. desember 2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Gode forhold for sporing av rovdyr
8. november 2016

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen!

Betydelig færre jervekull i Skandinavia
3. november 2016

Det er i årets registreringssesong påvist til sammen 108 jervekull i Skandinavia, og det er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i fjor.

Jervebestanden er over bestandsmålet
25. oktober 2016

Det er i år registrert 50 jervekull i Norge og det er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt. Antall registrerte kull i landet har likevel falt betydelig siden i fjor.

Dette vet vi om antall ulver i Norge
18. oktober 2016

Det diskuteres og brukes forskjellige tall i rovviltdebatten på hvor mange ulver det er i Norge. Det eneste svaret som er mulig å gi med sikkerhet i dag er hvor mange ulver som ble registrert i landet sist vinter.

Delta i overvåkinga av bjørnen du også!
3. oktober 2016

DNA-analyser av innsamlete ekskrementer og hår brukes til å overvåke brunbjørnen i Norge og Sverige. Du kan bidra i overvåkinga ved å plukke opp hår og skit fra bjørnen og levere prøven til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Se nye filmer som viser deg hvordan!

Ulv fotografert i Lierne
22. september 2016

Et viltkamera har tatt bilder av en ulv som spiser på et sauekadaver i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Det er sjelden med dokumentert forekomst av ulv i fylket.

Flere gauper i Skandinavia
22. september 2016

Den norske gaupebestanden har gått ned, men betydelig flere registrerte familiegrupper av gaupe i Sverige sender den skandinaviske bestanden opp med 18 prosent. Det viser tall fra overvåkinga i vinter.

Avkom av immigrant-ulver lykkes bedre
23. august 2016

Ny forskning viser at valper født av ulver som har vandret inn til Skandinavia fra Finland og Russland lykkes bedre i å finne partner og føde valper enn sine innavlede skandinaviske artsfrender. Selv få immigranter har bedret den skandinaviske bestandens levedyktighet.

Del dine rovdyrobservasjoner i sommer
1. august 2016

Skal du ut på tur i naturen i sommer anbefaler Rovdata at du har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen. Både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er aktive i sommermånedene, og du kan enkelt dele observasjoner av artene i Skandobs.

Foreløpige tall tyder på færre jervekull
21. juli 2016

Det er så langt i år meldt inn 45 jervekull i Norge til Rovdata, og det er en betydelig nedgang fra 65 kull i fjor. Bestanden er likevel trolig også i år over det nasjonale bestandsmålet. Rovdata presiserer at dette er foreløpige tall.

Felte 20 år gammel bjørn
12. juli 2016

De fleste av de 166 døde store rovdyrene som Rovdata har undersøkt det siste året var under fem år gamle. Noen var imidlertid godt oppi årene, som hannbjørnen på 20 år som ble felt i Stor-Elvdal kommune 25. juli i fjor.

Gaupebestanden har gått ned
8. juli 2016

Det er i vinter påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet, og det er en nedgang på 14 prosent fra i fjor. Bestanden var før jakta i år under bestandsmålet på landsbasis og vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre påviste familiegrupper.

Filmet Østmarkaulvene på musejakt
16. juni 2016

Ferske opptak fra Østmarka viser de to gjenværende ulvene i reviret som jakter på det som trolig er mus i gresset. Opptaket er gjort av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Markant økning i antall ulver i Norge
1. juni 2016

Resultatene fra vinterens overvåking av ulv er klare og de slår fast at det i vinter var omtrent dobbelt så mange helnorske ulver som forrige vinter. Det norske bestandsmålet ble også nådd med god margin i 2015.

Så mange rovdyrkull ble påvist i Norge
27. mai 2016

Rovdata har levert en bestandoversikt på artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv til Miljødirektoratet. Hovedfokus i rapporteringen er på hvor mange ungekull av de ulike artene som er født i Norge.

Fikk pris for arbeid med DNA-analyser
24. mai 2016

Rovdatas egen genetiker Øystein Flagstad mottok i dag en pris for sitt arbeid med å utvikle DNA-analyser som en metode til å overvåke dyrepopulasjoner. Metoden gjør det mulig å overvåke ville dyr uten at man trenger å være i kontakt med dem.

Død ulv i Kåfjord var genetisk viktig
19. mai 2016

DNA-analyser bekrefter at hannulven som ble funnet død i fjæresteinene i Finnmark var den finskrussiske ulven, som tidligere er registrert i Troms.

Bjørn overlevde påkjørsel av toget
13. mai 2016

Sankthansaften i fjor kjørte toget på en bjørn like nord for Dombås sentrum i Dovre kommune, som deretter sprang til skogs. Nå bekrefter DNA-analyser at den overlevde sammenstøtet.

Nye bilder av ulvevalpene i Østmarka
28. april 2016

Gjennom vinteren er det jevnlig funnet skit- og hårprøver etter de to gjenværende ulvevalpene i Østmarka. Senest 13. april ble de også fotografert sammen av et viltkamera i området, og begge ser friske ut.

Det blir stadig færre bjørner i Norge
22. april 2016

I 2015 ble det påvist 128 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede skit- og hårprøver. Det er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene startet i 2009.

123456789

Nyheter fra Rovdata