GO

 

Søk i over 30000 bjørneprøver

Rovdata har oppdatert Rovbase med resultatene fra fjorårets innsamling og DNA-analyser av bjørneprøver i Norge. Du kan nå søke opp resultatene fra cirka 33000 analyserte prøver fra Norge og Sverige i Rovbase, og resultatene strekker seg fra helt tilbake til år 2001!

Søk i over 30000 bjørneprøver
Bjørnespor. Foto: Magne Aasheim/SNO

– Vi har oppdatert Rovbase, som er en felles skandinavisk database for miljøforvaltningen, med resultatene fra den norske DNA-overvåkingen av brunbjørn i 2017. DNA-analysene er utført ved NIBIO Svanhovd. Publikum kan nå søke i resultater fra til sammen over 30000 innsamlete skit- og hårprøver og fra over 1000 døde bjørner i Norge og Sverige som er analysert de siste tiårene, forteller Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

Stor kunnskapsdatabase

Brunbjørn regnes som en av de fire store rovdyrene i Skandinavia og Norge og Sverige deler en felles bestand av arten. Siden 2001 i Sverige og 2005 i Norge er det gjennomført ulike datainnsamlinger ved bruk av DNA-analyser på bjørn i begge land. Det har medført store mengder data og mye ny kunnskap om arten i Skandinavia.

– DNA-analysene har gitt oss kunnskap om hvor og når over 5000 ulike bjørneindivider er påvist opp gjennom årene. Dette er informasjon som ligger åpent tilgjengelig for publikum og som er mulig å søke seg gjennom, forklarer Brøseth.

Har fulgt bjørner over mange år

I Rovbase vil du finne informasjon og kartvisninger av data fra overvåking av bjørn i Norge og Sverige. DNA-metoden av innsamlete prøver avslører hvor ulike bjørner har oppholdt seg, og gir blant annet et bilde av arealbruken i tid og rom.

– Sammenstiller vi data fra flere land kan vi se individer som lever i grenseområdene og bruker arealer i begge land, samt utveksling av individer over landegrensene. Det gir en veldig god oversikt over totalbestanden av bjørn i Skandinavia, forklarer Brøseth. 

Se eksempler!

Vi har samlet noen eksempler fra både nord og sør i Norge der bjørner er registrert over flere år ulike steder i landet. Trykk på lenken for å se eksempler i Rovbase på:

1 - Leveområde til hunnbjørner fra Hedmark, Trøndelag, Troms og Finnmark.

2 - Leveområde til hannbjørner fra Hedmark, Trøndelag, Troms og Finnmark.

3 - Lange forflytninger til vandrende hannbjørner fra Sollefteå til Singsås, Trøndelag til Telemark og Strömsund til Atna.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Overvåkingen er hovedsakelig basert på DNA-analyser av ekskrementer og hår, som blir samlet inn i felt.
  • Innsamlingen blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.
  • Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd utfører DNA-analyser av de innsamlete prøvene på oppdrag fra Rovdata.
  • I 2016 ble det påvist 125 bjørner innenfor landets grenser ved hjelp av metoden.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata