X
GO

 

Svenske ungulver på vandring i Norge

Rovdata analyserer i disse dager DNA-prøver fra ulv som er på vandring i og utenfor ulvesonen i Norge. Foreløpig er det identifisert fem slike vandringsulver fra DNA, og alle er utvandret fra svenske revir.

Svenske ungulver på vandring i Norge
Illustrasjonsfoto av ulv, Letjennareviret. Foto: Viltkamera.nina.no

– I tråd med tidligere års resultater dreier det seg om unge ulver som har vandret ut fra sine føderevir i Sverige, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

De fem ulvene har vandret ut fra revirene Billsjön, Färna og Kesberget cirka 12-15 mil nordvest for Stockholm, og reviret Gårdsjö, som ligger omtrent midt mellom Oslo og Stockholm. (se kart)

Kart: Rovdata

Ble påkjørt

DNA-analysene viser at det var en hann og ei tispe fra Kesberget-reviret som vandret til Follo og Østfold, der hannen ble påkjørt på E6. Tispa er registrert med DNA på indre deler av Nesoddlandet og senere i Rygge kommune vest for E6.

Ytterligere to tisper fra de svenske revirene Färna og Gårdsjön er registrert utenfor ulvesonen og har oppholdt seg over noe tid i henholdsvis i Nordmarka ved Jevnaker sør i Oppland og i Tynset/Tolga-området nord i Hedmark kommune. 

Den siste ulven som hittil er DNA-identifisert er en ung hann født i Billsjön, som ble felt vest for Glomma i Stor-Elvdal kommune.

– I områdene der disse tre siste ulvene har oppholdt seg har det vært en del sauetap, sier Kindberg.

Skjer hvert år

Det er ikke noe nytt at ulv observeres på vandring i Norge på denne tiden av året. Unge ulver på rundt ett år forlater gjerne fødereviret i april og mai, noen også i sommermånedene og på tidlig høst. Målet er et nytt revir og en make.

De unge ulvene er nysgjerrige på verden rundt seg og kan observeres nærmere bebyggelse og folk, og de kan være mer synlig enn hva som er normalt for ulv flest. Ulvene på vandring kan virke skremmende når de kommer uventet på folk, men erfaringer viser at mennesker har lite å frykte.

– Ulven i Skandinavia er generelt sett sky overfor mennesker, men på denne tiden av året observeres den oftere på veier, eiendommer og andre steder der vi mennesker er. Dette er normal adferd for ulver på vandring og skjer hvert år, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Man skal likevel ikke glemme at dette er ville dyr, og seniorforskeren er tydelig på at man skal bruke sunn fornuft og opptrå med respekt rundt ulv, som i møter med andre ville dyr.

Vandrer innover mot kjerneområdet

Forskning på GPS-merkede ulver i Skandinavia har tidligere vist at unge skandinaviske ulver på vandring fra fødereviret har en tendens til å gå inn mot sentrum av den skandinaviske ulvebestanden, og dataene fra DNA-analysene stemmer godt med dette bildet.

– Blant ulver på vandring i Norge ser vi et klart hovedmønster at de har vandret ut fra føderevir i Sverige eller grenserevir (lenke til nyhetssak). Vest for Glomma er nær 100 prosent av de registrerte ulvene født i Sverige, mens det har vært noe større innslag av norskfødte ulver nord for ulvesonen øst for Glomma. Mens mange ulver født i Sverige altså vandrer vestover til grenseområdene og Norge, vandrer unge ulver født i Norge som oftest østover mot Sverige, forklarer Flagstad.

Ønsker observasjoner

Ulv på vandring kan tilbakelegge store avstander på kort tid og kan i teorien dukke opp hvor som helst i landet. Ser du ulv, kan du dele observasjonen med Statens naturoppsyn lokalt (lenke) eller via rapportsystemet Skandobs på nett eller app for mobil (lenker)

Som vanlig vil Rovdata analysere DNA-prøver fra skit og hår, samt vevsprøver av døde ulver. Resultatene publiseres fortløpende i Rovbase og ulvetelleren etter hvert som de blir klare. Du kan følge med på ulv registrert i 2018 utenfor overvåkingssesong her. (lenke til ulvetelleren)

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige rapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata