X
GO

 

Har bekreftet seks helnorske ulvekull
19. april 2016

Vinterens ulvesporinger og DNA-analyser har dokumentert at det ble født seks ulvekull i helnorske revir i 2015, som er ny rekord. Fem av kullene er født i revir som er minst 50 prosent innenfor ulvesonen, og bestandsmålet er derfor nådd med god margin.

Østmarkaulv på besøk hos tanta i Moss
7. april 2016

Tispa som slo seg ned i Mossereviret i fjor kan ha fått en partner. Ferske DNA-analyser fra Rovdata viser at hennes nevø og halvbror fra Østmarka-reviret er på besøk i området. Den tidligere alfahannen i Østmarka er far til dem begge.

Har påvist finskrussisk ulv i Troms
4. april 2016

DNA-analyser gjennomført av Rovdata bekrefter at ulven som er registrert en rekke ganger i Troms fylke den siste tiden er en finskrussisk immigrant.

Hitellinga av jerv er i gang
30. mars 2016 Statens naturoppsyn (SNO) har startet feltregistreringen av jervekull som er født i Norge i vår. Du kan følge arbeidet på Rovdata.no.
På sporet av rovdyr i påska?
23. mars 2016

Ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon når du legger ut på påsketur, så kan du delta i overvåkingen av de store rovdyrene.

Har funnet sjefen på Saltfjellet
21. mars 2016

Hannjerven «Ind2628» har over flere år regjert på Saltfjellet og ned mot Nordlandskysten. DNA-analyser av hans ekskrementer avslører at han har hatt store deler av fjellområdet som sitt hjem de siste fire årene.

Rekordmange ulvekull i Norge
16. februar 2016

Det er så langt i vinter registrert flere kull med ulvevalper i Norge enn noen gang siden rapporteringene startet på norsk og svensk side i 1998. Mer sporing må til for å avklare revirgrenser i forhold til ulvesonen, og det er derfor for tidlig å konkludere at det norske bestandsmålet er nådd.

Fant én meter lang bendelorm i ulvskit
15. februar 2016

En rapportør gjorde et uvanlig funn i en ulveskit som skulle til Rovdata for DNA-analyse. I skiten lå en bendelorm på hele én meter!

Normalår for kongeørna
3. februar 2016

Det er i 2015 registrert omtrent like mange vellykkede hekkinger og flyvedyktige unger av kongeørn i områdene med intensiv overvåking i Norge som året før. Antallet er også på linje med gjennomsnittet for områdene fra tidligere år.

Felt skabbulv var alfahannen i Østmarka
22. januar 2016 DNA-analyser gjennomført av Rovdata viser at ulven med skabb som ble avlivet av dyrevelferdshensyn tirsdag 19. januar i Enebakk kommune var alfahannen i Østmarka.
Stor interesse for Skandobs
8. januar 2016

Det blir stadig flere registrerte brukere av det felles skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr – Skandobs. Ved starten på det nye året er det i underkant av 14 000 brukere av systemet, og flertallet kommer fra Sverige.

Har testet overvåking av gaupe med viltkamera
6. januar 2016

Når snøen uteblir kan viltkameraer være en god metode for å registrere gauper i Norge. Det viser en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Har du lyst til å samle inn jervskit?
28. desember 2015

Overvåkingen av jerv i Skandinavia får viktig informasjon fra DNA-analyser av jervskit. På nyåret kan du bidra i overvåkingen ved å samle inn hår- og skitprøver etter jerv og levere dem til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Blodspor stammet fra genetisk viktig ulv
22. desember 2015

I helga ble det funnet blod etter en ulv i Trysil kommune i Hedmark. Rovdata kunne søndag kveld bekrefte at blodet stammer fra den genetisk viktige ulven fra Finland-Russland, som tidligere er påvist i Sverige. Ulven har ifølge politiet blitt drept ulovlig.

Har påvist tre helnorske ulvekull
17. desember 2015 Vinterens overvåking av ulv i Skandinavia er i gang og så langt er det påvist tre ulvekull født i helnorske revir i 2015. Det er imidlertid for tidlig å si om det norske bestandsmålet for ulv er nådd.
Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Har du sett flere gauper i lag?
10. desember 2015

Rovdata oppfordrer alle som observerer flere gauper som går sammen til å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Har oppdaget genetisk viktig ulv
8. desember 2015

Den skandinaviske ulvebestanden er sterkt innavlet og stammer fra kun sju ubeslektede individer. Nå kan en åttende ulv være på vei til yngleområdet i Skandinavia og bidra med friske gener. Rovdata følger situasjonen og ber publikum melde fra om ulveobservasjoner.

Skal gi råd til rovdyrovervåkingen
10. november 2015

Klima- og miljødepartementet (KLD) har oppnevnt eksperter til fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 2015-2019.

Østmarka-ulv ble påvist ved Kongsvinger
29. oktober 2015

En ny oversikt over DNA-resultater fra Rovdata viser at den siste av de tre ulvevalpene som ble født i Østmarka i 2013 har vært innom Kongsvinger etter at den forlot fødereviret.

Bekrefter at ledertispa i Østmarka er død
20. oktober 2015

DNA-analyser av vevsprøver bekrefter at det var alfatispa i Østmarka-reviret som ble skutt og funnet død i Østmarka i forrige uke.

Oppgang i antall jervekull i Skandinavia
16. oktober 2015

Det er under årets hitelling av jerv i Skandinavia registrert flere jervekull i både Norge og Sverige enn i fjor. Til sammen er det i år registrert 160 kull i Skandinavia, og det er en økning på 16 prosent fra fjoråret.

Jerven ligger over bestandsmålet
1. oktober 2015

Det er i år registrert 65 kull med jervevalper i Norge, og det er 26 kull over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt. Av disse er 17 kull tatt ut av forvaltningen på ekstraordinære uttak.

Ulven kan være tilbake i Mossereviret
24. september 2015

DNA-analyser av skit og bilder fra viltkameraer kan tyde på at ulv igjen har slått seg ned i det gamle Mossereviret. Det er ti år siden sist, og den nyankomne ulven stammer fra Østmarka.

Bæsjen avslører bjørnens liv
17. september 2015

Når brunbjørnen gjør sitt fornødne ute i skogen, legger den igjen DNA som forteller mye om dens liv og historie. Nå kan du delta i innsamlingen av bjørnebæsj over hele Norge.

Har påvist to ulvevalper i Østmarka
11. august 2015

Ferske videoopptak fra Østmarka bekrefter at det er født ulvevalper i ulvereviret utenfor Oslo i år. Se video i saken!

Ser du rovdyr i sommer?
28. juli 2015

Møter du gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv i sommer, eller kommer over spor etter disse artene, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem.

Økning i antall jervekull
22. juli 2015

Foreløpige tall fra årets overvåking av jerv viser at det er registrert 61 kull med valper på landsbasis. Det er ni flere jervekull enn det som ble påvist i fjor og viser at bestanden også i år vil ligge over det nasjonale bestandsmålet.

Kjente bjørner og jerv med halsbyll
14. juli 2015

Rovdata har mottatt og undersøkt 239 døde rovdyr fra hele landet det siste året. Blant dem var fire eldre bjørner som er påvist av overvåkingen over mange år og ei jervetispe med en knyttnevestor byll på halsen.

Ulver felt i Norge kom østfra
9. juli 2015

Rovdata har tatt DNA-analyser av alle ulver som er registrert døde i Norge siden 1. juli i fjor. Resultatet viser at samtlige ulver kom vandrende til Norge fra grenserevir eller Sverige.

Flere gauper i Skandinavia
3. juli 2015

Det er beregnet at det var 232 og ei halv familiegruppe av gaupe i Skandinavia i vinter, hvor den halve deles med Finland. Gaupebestanden har økt i både Norge og Sverige siden i fjor, og tilsvarte før jakt i år i underkant av 1400 dyr.

Hannbjørn gikk rekordlangt - ble skutt i Sverige
26. juni 2015

Hannbjørnen «ST4» ble første gang påvist i Sør-Trøndelag i 2006 og etterlot siden DNA-spor over store deler av Sør-Norge, før den igjen returnerte til fylket sju år senere. Nå viser data at den rekordlange vandringen tok slutt under lisensjakt i Sverige.

Har påvist genetisk viktig ulv i Nordmarka
23. juni 2015

DNA-analyser av innsendt ulveskit og hår viser at ulven som har vandret rundt i Nordmarka er avkom av den såkalte Galven-hannen og bærer på viktige gener for den skandinaviske ulvestammen.

460 ulver i Skandinavia
17. juni 2015

Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt. Det norske bestandsmålet er i vinter ikke nådd for første gang på fem år.

Oppgang i gaupebestanden
15. juni 2015

Det er under vinterens registrering av gaupe i Norge påvist 60 og en halv gaupefamilier, hvor den halve deles med Sverige. Dette er sju flere gaupefamilier i Norge enn i fjor, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet.

Så mange store rovdyr ble født i Norge
13. mai 2015

Rovdata har sendt en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge til Miljødirektoratet.

Over 10.000 vil rapportere om rovdyr
11. mai 2015

Interessen er stor rundt de største rovdyrene i Skandinavia og mange vil dele observasjoner av dem i Norge og Sverige. Nylig rundet det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs 10.000 registrerte brukere.

Ny bestandsstatus på kongeørn er klar
22. april 2015

Rovdata har kartlagt 1260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge, og anslår at 963 av disse har vært okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste fem årene.

Har registrert flere ulver
16. april 2015

Det registreres fortsatt ulv i Norge denne overvåkingssesongen og så langt er det påvist 73-75 ulver innenfor landets grenser.

Meld fra om rovdyr i påsken
30. mars 2015

Påskeferien brukes av mange ute i naturen og på fjellet. Det øker sjansen for å se spor etter de store rovdyrene i landet. Du kan enkelt delta i overvåkingen av artene ved å dele dine observasjoner i Skandobs!

Anbefaler mer rovdyrsamarbeid
27. mars 2015

Felles metodikk for overvåking av kongeørn i Norge og Sverige, og kanskje også Finland, er blant anbefalingene fra Fagrådet, som møttes på Arlanda denne uka.

Færre bjørner i Norge
25. mars 2015

Bestandstallet for bjørn i Norge for 2014 er klart, og viser en liten nedgang fra 2013. I den sjette landsomfattende DNA-overvåkingen av bjørn ble det i fjor registrert 136 ulike bjørner i landet, og det er 12 færre enn året før.

Teller jervekullene i Skandinavia
20. mars 2015

Årets feltregistrering av jervekull i Norge og Sverige er godt i gang. Som tidligere år kan du holde deg løpende oppdatert på feltarbeidet i Norge her på www.rovdata.no.

67-70 ulver registrert Norge
18. mars 2015

En ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga viser at det er registrert 67-70 ulver i Norge så langt i vinter. 34-37 av disse er kun påvist innenfor Norges grense.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Ny film om sporing av ulv
26. februar 2015

Lurer du på hvordan et ulvespor eller en ulveskit ser ut? Hvilken informasjon innmeldte spor og skit kan gi og hva Rovdata bruker den til? Nå kan du lære mer i ny film!

Har påvist 65-67 ulver i Norge
24. februar 2015

Ulveovervåkinga i Skandinavia pågår for fullt og det er så langt i vinter registrert 65-67 ulver innenfor Norges grenser. 34-36 av ulvene er kun registrert her i landet.

Mange vil rapportere om rovdyr
11. februar 2015

Det norsk-svenske rapportsystemet Skandobs fortsetter å vokse og blir stadig mer populært. Over 9000 er registrert som brukere av systemet så langt og antallet fortsetter å stige.

Østfoldjerv felt i Oppland
3. februar 2015

Jervetispa «Ind3559» som var på et sjeldent jervebesøk i Østfold fylke i mars 2013, ble felt i Oppland 3. mai i fjor. Det viser DNA-analyse av en vevsprøve som Rovdata har gjennomført.

Har påvist 56-68 ulver i Norge
16. januar 2015

Ulveovervåkinga har så langt i vinter registrert 56-68 ulver innenfor Norges grenser. 28-32 av disse er kun påvist i Norge, viser en ny foreløpig statusrapport.

123456789

Nyheter fra Rovdata