X
GO

 

Økt innsats i gaupeovervåkinga
14. januar 2015

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) leter i vinter etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Søk blir gjort i områder hvor gaupa er vanlig, og målet er å få en best mulig oversikt over bestanden i Norge.

Vil at du skal plukke jervskit
30. desember 2014

DNA-analyser av jervebæsj gir viktig informasjon om jerven og bestanden i Skandinavia. Du kan bidra i overvåkingen av arten ved å plukke med deg en skitprøve når du er ute på tur på nyåret.

Bedre år for kongeørna
29. desember 2014

Det ble produsert betydelig flere flyvedyktige kongeørnunger i år enn i fjor. I de elleve utvalgte områdene som blir fulgt intensivt av overvåkingen ble det produsert over dobbelt så mange unger sammenlignet med fjoråret.

En tredjedel av Europa har store rovdyr
19. desember 2014

Overvåkingsdata på gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er sammenstilt til en unik oversikt over artene i Europa i en ny artikkel i Science. Oversikten viser at rovdyrene lever på en tredjedel av kontinentet. Norge er også et av landene med best overvåking av artene i Europa.

Finn svar på jerveprøver i Rovbase
18. desember 2014

Nå er resultatene fra årets DNA-analyser av jerveprøver lagt ut i Rovbase. Prøvene er samlet inn over hele Norge, og alle som ønsker det kan besøke databasen og søke i analyseresultatene.

To helnorske ulvekull er påvist
16. desember 2014

Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

Felles norsk-svenske metoder for bjørn og ulv er klare
15. desember 2014

Med de nye instruksjonene for overvåking av brunbjørn og ulv på plass, overvåkes nå alle de fire store rovdyrartene ved bruk av felles metoder i Norge og Sverige.

Noen færre jervekull i Skandinavia
4. desember 2014

Det har vært en nedgang i antall jervekull i Skandinavia på 3,5 prosent fra i fjor til i år. Det viser den felles overvåkingsrapporten for jerv i Norge og Sverige. Se kart i saken med oversikt over alle valpekull i Skandinavia!

Skandobs-appen har blitt enda bedre!
2. desember 2014

Nytt og bedre kart og enkel visning av de nærmeste rovdyrobservasjonene er blant endringene i en ny og forbedret versjon av Skandobs-appen, som nå er lagt ut.

Viktig lokal deltakelse i gaupeovervåking
28. november 2014

Av 135 bekreftede observasjoner av gaupefamilier i Norge forrige vinter, ble hele 41 observasjoner rapportert inn av publikum via Skandobs. Det er nesten 1/3 av alle bekreftede observasjoner i fjor.

Har påvist ulvekull i Julussa
20. november 2014

Vinterens første foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga bekrefter at det er født valpekull i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark.

Her lever gaupene i Skandinavia
19. november 2014

I vinter er det registrert til sammen 195,5 gaupefamilier i Norge og Sverige. Det tilsvarer en bestand på cirka 1150 dyr. Se kart med oversikt over alle familiegruppene i saken.

52 jervekull i Norge i år
30. oktober 2014

Det er i år registrert 52 kull med jervevalper i Norge, og det er åtte flere enn i fjor. Bestanden teller totalt cirka 340 voksne individer, viser en ny rapport fra Rovdata.

På tide med gauperegistrering!
14. oktober 2014 Årets registreringsperiode på gaupe er i gang, og når vinter og snø melder sin ankomst over landet vil stadig flere komme over spor etter gauper. Du kan enkelt dele dine observasjoner med oss via Skandobs!
Se sjeldne opptak av jervetispe med to valper
3. oktober 2014

Jerven er sky og glimt av den i naturen er sjeldne. Et viltkamera i Engerdal kommune i Hedmark har fanget opp tre jerver som spiser på et elgkadaver og klatrer i et tre. En av dem sliter tilsynelatende også med noe som har satt seg fast i munnen. Se opptakene her!

Sjeldent ulvebesøk i Sogn og Fjordane
1. oktober 2014 DNA-analyser viser at det var en hannulv fra Sverige som stod bak skader på sau i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane på sensommeren i år.
Cirka 80 ulver i Norge
10. september 2014 Sluttrapporten fra ulveovervåkinga sist vinter er klar. Til sammen var det cirka 400 ulver i Skandinavia vinteren 2013-2014, hvorav cirka 30 ulver kun i Norge, 50 ulver i grenserevir, og omtrent 320 ulver i Sverige.
Få gaupelinjer gått i vinter
5. september 2014 Dårlig vær og utfordrende snøforhold førte til at Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fikk gjort mindre sporingsarbeid på gaupe i vinter.
Vil at du skal plukke opp bjørnebæsj
29. august 2014 Alle som ferdes i naturen kan plukke opp og levere bjørnebæsj som de finner til Statens naturoppsyn (SNO) i sitt område. DNA fra skiten brukes til å overvåke arten i Norge.
Svenske ulver vandrer til Norge
14. august 2014 Rovdata har undersøkt alle de 15 ulvene som er registrert døde i Norge det siste året og alle, bortsett fra én, viser seg å komme fra svenske revir.
Fant rekordgammel gaupe
28. juli 2014 Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er ei hunngaupe på hele 17 år.
Ønsker tips om rovdyr i sommer
21. juli 2014 Hvis du skal ut på tur i sommer, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem der hvor du går.
Flere jervekull er født i år
15. juli 2014 Foreløpige tall fra årets hiregistrering av jerv viser at det er født elleve flere jervekull i år enn i fjor.
Historisk få kongeørnunger
8. juli 2014 Produksjonen av kongeørnunger er fulgt tett i seks ulike områder i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Antall unger registrert i fjor er det laveste siden overvåkingen startet.
Nok en Tiveden-valp er skutt
2. juli 2014 DNA-analyser viser at også ulvetispa som ble felt i Vågå i Oppland i mai i år kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.
Litt over 300 gauper i Norge
27. juni 2014 Gaupebestanden i Norge blir stadig mindre, viser en ny rapport fra Rovdata. For femte året på rad er det registrert en nedgang i antall gaupefamilier på landsbasis.
Genetisk verdifulle ulver er skutt
25. juni 2014 Hannulven som nylig ble skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret sør i Sverige. Det viser DNA-analyser som Rovdata har gjennomført.
Alle felte bjørner var kjent fra før
20. juni 2014 Ferske DNA-analyser viser at samtlige seks bjørner som er felt i Norge denne våren er kjente individer for bestandsovervåkingen.
Stadig flere ulver i Skandinavia
17. juni 2014 Ulvestammen i Skandinavia fortsetter å vokse, selv om veksten har vært svak fra i fjor til i år. Hovedårsaken til veksten er at det har blitt flere ulver i Sverige.
To ulvekull er påvist
10. juni 2014 Årets to første kull med ulvevalper er påvist. Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som er i Hedmark og Värmland i Sverige.
Så mange rovdyrkull er født
16. mai 2014 Rovdata har registrert antall ungekull hos de største rovdyrene i Norge det siste året, og gir deg her en samlet oversikt for alle arter.
Ulvemålet er nådd
6. mai 2014 Det er nå bekreftet at Stortingets bestandsmål for ulv ble oppnådd i fjor. Målet er dermed nådd for fjerde året på rad.
Bymarkajerven kan være rekordgammel
29. april 2014 En fersk DNA-analyse av hår viser at jervetispa "Ind50" fortsatt er i Bymarka i Trondheim. Nå nærmer hun seg den eldste kjente alderen på jerv i Norge.
Fant ny hannbjørn i Hedmark
28. april 2014 Bioforsk Svanhovd har nå DNA-analysert 24 forsinkede skitprøver fra Hedmark, og resultatet fører til en endring i bjørnetallet for Norge i 2013. Det ble funnet én ny hannbjørn i fylket og det var derfor til sammen minst 148 bjørner i Norge i fjor.
Uendrede ulvetall siden mars
24. april 2014 Det er ikke registrert flere ulver i Norge fra 15. mars til 15. april i år, viser en ny foreløpig statusrapport, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.
Ser du rovdyr i påsken?
14. april 2014 Hvis du gjør observasjoner av bjørn, gaupe, jerv eller ulv, eller av spor etter disse artene i påsken, så vil vi i Rovdata gjerne høre fra deg.
«Kirunajerven» er skutt i Hedmark
11. april 2014 Hannjerven Ind1253 ble kjent for å ha vandret rekordlange 80 mil fra Kiruna nord i Sverige til Alvdal i Hedmark. Nå viser DNA-analyser at den ble skutt under lisensjakt i nabokommunen Rendalen i fjor høst.
Hannbjørn tilbake i Trøndelag etter sju år
4. april 2014 Hannbjørnen, kalt «ST4», ble første gang påvist i Sør-Trøndelag i 2006. Nå viser DNA-analyser at han i fjor høst var tilbake i fylket, sju år etter. I mellomtiden har han vært innom både Telemark, Oppland og Hedmark fylker.
147 bjørner ble påvist i Norge i fjor
31. mars 2014 I fjor ble det påvist 147 bjørner innenfor Norges grenser, og dette er ti flere enn året før. Av de 147 var det 55 hunnbjørner og 92 hannbjørner.
65-73 ulver er påvist i Norge
20. mars 2014 Så langt i vinter er det registrert 65-73 ulver i Norge. Av disse er 33-37 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
Grenseløs DNA-overvåking av jerv
7. mars 2014 Jerven beveger seg uavhengig av landegrenser og etterlater seg genetiske spor på sin ferd. DNA-analyser av dens etterlatenskaper i Norge, Sverige og Finland gir ny kunnskap om sammenhenger mellom delbestander og bevegelser mellom land og områder.
Se unike rovdyrbilder i Skandobs
27. februar 2014 Har du noen gang sett en gaupefamilie, og attpåtil på så kloss hold som dette? Det har de færreste av oss, men nå har du muligheten. Nye og sjeldne bilder av de store rovdyrene blir delt av publikum i Skandobs, og arkivet er åpent for alle.
Lanserer ny rovdyrapp for Skandinavia
21. februar 2014 Norge og Sverige har tatt nok et viktig steg mot økt samarbeid om overvåking av de største rovdyrene. Nå kan både nordmenn og svensker dele observasjoner av rovdyrene i en felles database med den nye Skandobs-appen.
Sporsnø i sikte!
21. februar 2014 Lite snø har gjort registrering av gaupe meget vanskelig i Trøndelagsfylkene og Nordland så langt i vinter. De siste værvarslene gir imidlertid håp om snøfall. Nå håper Rovdata og Statens naturoppsyn (SNO) at publikum er klare til å registrere gauper.
Bekrefter tre helnorske ulvekull
17. februar 2014 Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor. To av kullene ble født i Hedmark og ett i Østmarka utenfor Oslo.
Har påvist ulvekull i Julussa-reviret
20. januar 2014 Snøfall har satt forskerne på sporet av ulvene i det helnorske Julussa-reviret, og det er nå bekreftet at det ble født ett valpekull i reviret i fjor. Så langt i vinter er det dermed dokumentert to ulvekull i helnorske revir.
Sjeldent jervebesøk i Østfold
17. januar 2014

I februar i fjor ble en jerv filmet med viltkamera i Marker i Østfold. DNA-analyser av skit og hår som den etterlot seg viser nå at det var ei jervetispe som var på besøk. Hun er i etterkant også påvist i Sverige og Hedmark.

Har påvist 40-56 ulver
16. januar 2014 Så langt i vinter er det registrert 40-56 ulver i Norge. Av disse er 24-35 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
«Kirunajerven» slo seg ned i Alvdal
3. januar 2014 Hannjerven Ind1253, også kalt «Kirunajerven», gikk rekordlange 80 mil fra Kiruna nord i Sverige til Alvdal kommune i Østerdalen. Nå viser DNA-analysene til Rovdata at jerven har slått seg til ro i området.
Plukk jervskit på nyåret
30. desember 2013 Rovdata bruker jervskit til å overvåke jerven i Norge. Nå håper vi at du kan plukke opp jervskit der du bor og dermed bidra i overvåkingen av arten.
123456789

Nyheter fra Rovdata