GO

 

Har påvist genetisk viktig ulv i Nordmarka
23. juni 2015

DNA-analyser av innsendt ulveskit og hår viser at ulven som har vandret rundt i Nordmarka er avkom av den såkalte Galven-hannen og bærer på viktige gener for den skandinaviske ulvestammen.

460 ulver i Skandinavia
17. juni 2015

Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt. Det norske bestandsmålet er i vinter ikke nådd for første gang på fem år.

Oppgang i gaupebestanden
15. juni 2015

Det er under vinterens registrering av gaupe i Norge påvist 60 og en halv gaupefamilier, hvor den halve deles med Sverige. Dette er sju flere gaupefamilier i Norge enn i fjor, men bestanden er fortsatt under det nasjonale bestandsmålet.

Så mange store rovdyr ble født i Norge
13. mai 2015

Rovdata har sendt en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge til Miljødirektoratet.

Over 10.000 vil rapportere om rovdyr
11. mai 2015

Interessen er stor rundt de største rovdyrene i Skandinavia og mange vil dele observasjoner av dem i Norge og Sverige. Nylig rundet det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs 10.000 registrerte brukere.

Ny bestandsstatus på kongeørn er klar
22. april 2015

Rovdata har kartlagt 1260 ulike kongeørnterritorier over hele Norge, og anslår at 963 av disse har vært okkupert av et hekkende par med kongeørn en eller flere ganger i de siste fem årene.

Har registrert flere ulver
16. april 2015

Det registreres fortsatt ulv i Norge denne overvåkingssesongen og så langt er det påvist 73-75 ulver innenfor landets grenser.

Meld fra om rovdyr i påsken
30. mars 2015

Påskeferien brukes av mange ute i naturen og på fjellet. Det øker sjansen for å se spor etter de store rovdyrene i landet. Du kan enkelt delta i overvåkingen av artene ved å dele dine observasjoner i Skandobs!

Anbefaler mer rovdyrsamarbeid
27. mars 2015

Felles metodikk for overvåking av kongeørn i Norge og Sverige, og kanskje også Finland, er blant anbefalingene fra Fagrådet, som møttes på Arlanda denne uka.

Færre bjørner i Norge
25. mars 2015

Bestandstallet for bjørn i Norge for 2014 er klart, og viser en liten nedgang fra 2013. I den sjette landsomfattende DNA-overvåkingen av bjørn ble det i fjor registrert 136 ulike bjørner i landet, og det er 12 færre enn året før.

Teller jervekullene i Skandinavia
20. mars 2015

Årets feltregistrering av jervekull i Norge og Sverige er godt i gang. Som tidligere år kan du holde deg løpende oppdatert på feltarbeidet i Norge her på www.rovdata.no.

67-70 ulver registrert Norge
18. mars 2015

En ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga viser at det er registrert 67-70 ulver i Norge så langt i vinter. 34-37 av disse er kun påvist innenfor Norges grense.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Ny film om sporing av ulv
26. februar 2015

Lurer du på hvordan et ulvespor eller en ulveskit ser ut? Hvilken informasjon innmeldte spor og skit kan gi og hva Rovdata bruker den til? Nå kan du lære mer i ny film!

Har påvist 65-67 ulver i Norge
24. februar 2015

Ulveovervåkinga i Skandinavia pågår for fullt og det er så langt i vinter registrert 65-67 ulver innenfor Norges grenser. 34-36 av ulvene er kun registrert her i landet.

Mange vil rapportere om rovdyr
11. februar 2015

Det norsk-svenske rapportsystemet Skandobs fortsetter å vokse og blir stadig mer populært. Over 9000 er registrert som brukere av systemet så langt og antallet fortsetter å stige.

Østfoldjerv felt i Oppland
3. februar 2015

Jervetispa «Ind3559» som var på et sjeldent jervebesøk i Østfold fylke i mars 2013, ble felt i Oppland 3. mai i fjor. Det viser DNA-analyse av en vevsprøve som Rovdata har gjennomført.

Har påvist 56-68 ulver i Norge
16. januar 2015

Ulveovervåkinga har så langt i vinter registrert 56-68 ulver innenfor Norges grenser. 28-32 av disse er kun påvist i Norge, viser en ny foreløpig statusrapport.

Økt innsats i gaupeovervåkinga
14. januar 2015

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) leter i vinter etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Søk blir gjort i områder hvor gaupa er vanlig, og målet er å få en best mulig oversikt over bestanden i Norge.

Vil at du skal plukke jervskit
30. desember 2014

DNA-analyser av jervebæsj gir viktig informasjon om jerven og bestanden i Skandinavia. Du kan bidra i overvåkingen av arten ved å plukke med deg en skitprøve når du er ute på tur på nyåret.

Bedre år for kongeørna
29. desember 2014

Det ble produsert betydelig flere flyvedyktige kongeørnunger i år enn i fjor. I de elleve utvalgte områdene som blir fulgt intensivt av overvåkingen ble det produsert over dobbelt så mange unger sammenlignet med fjoråret.

En tredjedel av Europa har store rovdyr
19. desember 2014

Overvåkingsdata på gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er sammenstilt til en unik oversikt over artene i Europa i en ny artikkel i Science. Oversikten viser at rovdyrene lever på en tredjedel av kontinentet. Norge er også et av landene med best overvåking av artene i Europa.

Finn svar på jerveprøver i Rovbase
18. desember 2014

Nå er resultatene fra årets DNA-analyser av jerveprøver lagt ut i Rovbase. Prøvene er samlet inn over hele Norge, og alle som ønsker det kan besøke databasen og søke i analyseresultatene.

To helnorske ulvekull er påvist
16. desember 2014

Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

Felles norsk-svenske metoder for bjørn og ulv er klare
15. desember 2014

Med de nye instruksjonene for overvåking av brunbjørn og ulv på plass, overvåkes nå alle de fire store rovdyrartene ved bruk av felles metoder i Norge og Sverige.

Noen færre jervekull i Skandinavia
4. desember 2014

Det har vært en nedgang i antall jervekull i Skandinavia på 3,5 prosent fra i fjor til i år. Det viser den felles overvåkingsrapporten for jerv i Norge og Sverige. Se kart i saken med oversikt over alle valpekull i Skandinavia!

Skandobs-appen har blitt enda bedre!
2. desember 2014

Nytt og bedre kart og enkel visning av de nærmeste rovdyrobservasjonene er blant endringene i en ny og forbedret versjon av Skandobs-appen, som nå er lagt ut.

Viktig lokal deltakelse i gaupeovervåking
28. november 2014

Av 135 bekreftede observasjoner av gaupefamilier i Norge forrige vinter, ble hele 41 observasjoner rapportert inn av publikum via Skandobs. Det er nesten 1/3 av alle bekreftede observasjoner i fjor.

Har påvist ulvekull i Julussa
20. november 2014

Vinterens første foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga bekrefter at det er født valpekull i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark.

Her lever gaupene i Skandinavia
19. november 2014

I vinter er det registrert til sammen 195,5 gaupefamilier i Norge og Sverige. Det tilsvarer en bestand på cirka 1150 dyr. Se kart med oversikt over alle familiegruppene i saken.

52 jervekull i Norge i år
30. oktober 2014

Det er i år registrert 52 kull med jervevalper i Norge, og det er åtte flere enn i fjor. Bestanden teller totalt cirka 340 voksne individer, viser en ny rapport fra Rovdata.

På tide med gauperegistrering!
14. oktober 2014 Årets registreringsperiode på gaupe er i gang, og når vinter og snø melder sin ankomst over landet vil stadig flere komme over spor etter gauper. Du kan enkelt dele dine observasjoner med oss via Skandobs!
Se sjeldne opptak av jervetispe med to valper
3. oktober 2014

Jerven er sky og glimt av den i naturen er sjeldne. Et viltkamera i Engerdal kommune i Hedmark har fanget opp tre jerver som spiser på et elgkadaver og klatrer i et tre. En av dem sliter tilsynelatende også med noe som har satt seg fast i munnen. Se opptakene her!

Sjeldent ulvebesøk i Sogn og Fjordane
1. oktober 2014 DNA-analyser viser at det var en hannulv fra Sverige som stod bak skader på sau i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane på sensommeren i år.
Cirka 80 ulver i Norge
10. september 2014 Sluttrapporten fra ulveovervåkinga sist vinter er klar. Til sammen var det cirka 400 ulver i Skandinavia vinteren 2013-2014, hvorav cirka 30 ulver kun i Norge, 50 ulver i grenserevir, og omtrent 320 ulver i Sverige.
Få gaupelinjer gått i vinter
5. september 2014 Dårlig vær og utfordrende snøforhold førte til at Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fikk gjort mindre sporingsarbeid på gaupe i vinter.
Vil at du skal plukke opp bjørnebæsj
29. august 2014 Alle som ferdes i naturen kan plukke opp og levere bjørnebæsj som de finner til Statens naturoppsyn (SNO) i sitt område. DNA fra skiten brukes til å overvåke arten i Norge.
Svenske ulver vandrer til Norge
14. august 2014 Rovdata har undersøkt alle de 15 ulvene som er registrert døde i Norge det siste året og alle, bortsett fra én, viser seg å komme fra svenske revir.
Fant rekordgammel gaupe
28. juli 2014 Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er ei hunngaupe på hele 17 år.
Ønsker tips om rovdyr i sommer
21. juli 2014 Hvis du skal ut på tur i sommer, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem der hvor du går.
Flere jervekull er født i år
15. juli 2014 Foreløpige tall fra årets hiregistrering av jerv viser at det er født elleve flere jervekull i år enn i fjor.
Historisk få kongeørnunger
8. juli 2014 Produksjonen av kongeørnunger er fulgt tett i seks ulike områder i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Antall unger registrert i fjor er det laveste siden overvåkingen startet.
Nok en Tiveden-valp er skutt
2. juli 2014 DNA-analyser viser at også ulvetispa som ble felt i Vågå i Oppland i mai i år kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.
Litt over 300 gauper i Norge
27. juni 2014 Gaupebestanden i Norge blir stadig mindre, viser en ny rapport fra Rovdata. For femte året på rad er det registrert en nedgang i antall gaupefamilier på landsbasis.
Genetisk verdifulle ulver er skutt
25. juni 2014 Hannulven som nylig ble skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret sør i Sverige. Det viser DNA-analyser som Rovdata har gjennomført.
Alle felte bjørner var kjent fra før
20. juni 2014 Ferske DNA-analyser viser at samtlige seks bjørner som er felt i Norge denne våren er kjente individer for bestandsovervåkingen.
Stadig flere ulver i Skandinavia
17. juni 2014 Ulvestammen i Skandinavia fortsetter å vokse, selv om veksten har vært svak fra i fjor til i år. Hovedårsaken til veksten er at det har blitt flere ulver i Sverige.
To ulvekull er påvist
10. juni 2014 Årets to første kull med ulvevalper er påvist. Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som er i Hedmark og Värmland i Sverige.
Så mange rovdyrkull er født
16. mai 2014 Rovdata har registrert antall ungekull hos de største rovdyrene i Norge det siste året, og gir deg her en samlet oversikt for alle arter.
Ulvemålet er nådd
6. mai 2014 Det er nå bekreftet at Stortingets bestandsmål for ulv ble oppnådd i fjor. Målet er dermed nådd for fjerde året på rad.
123456789

Nyheter fra Rovdata