GO

 

Ser du rovdyr i sommer?

Møter du gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv i sommer, eller kommer over spor etter disse artene, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem.

Ser du rovdyr i sommer?
Bjørnebinne med årsunge. Foto © Arne Nævra/Rovdata

– Skal du ut på tur i den norske naturen i sommer, så håper vi at du har Skandobs-appen klar på smarttelefonen. Med den kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene, eller av spor og andre sportegn etter dem, sier Henrik Brøseth, fagansvarlig i Rovdata.

Innmeldte observasjoner fra publikum er en viktig kilde til informasjon i overvåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia, som er gaupe, jerv, brunbjørn og ulv.

Interessert i spor

Du ser kanskje ikke rovdyrene, fordi de er få og sky for mennesker. Sjansen er nok større for å komme over spor og andre sportegn etter dem, men også slike observasjoner kan gi viktig informasjon.

– Mange velger å bruke tid ute i naturen om sommeren, og trår da inn i leveområdene til de store rovdyrene. Med det øker også sjansen for å gjøre observasjoner av dyrene, og ikke minst av spor. Vi håper at publikum i både Norge og Sverige deler synsobservasjoner av dyrene eller av spor og andre sportegn etter dem i Skandobs, sier Brøseth.

Skandobs er et felles rapporteringssystem for store rovdyr i Skandinavia på internett, og kan også lastes ned som en app til din mobiltelefon.

Plukk opp bjørnebæsj

Skulle du komme over noen ekskrementer etter brunbjørn, så håper Rovdata at du plukker dem opp og tar dem med deg til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

– Vi gjennomfører hvert år en landsomfattende innsamling av DNA-prøver etter brunbjørn. Prøvene blir analysert for DNA, og fungerende prøver kan blant annet si noe om hvilket individ den stammer fra og kjønn. Sjekket opp mot tidligere års prøver kan man også danne seg et bilde av bjørnens vandringer og historikk. Skitinnsamlingen er derfor meget viktig for overvåkingen, sier Brøseth.

Les mer om hvordan man kan følge vandringene til bjørner ut fra DNA i denne nyhetssaken: Hannbjørn gikk rekordlangt - ble skutt i Sverige. I denne nyhetssaken kan du lese hva du må huske på når du plukker opp en bjørnebæsj: Vil at du skal plukke opp bjørnebæsj. Resultatene fra analyserte prøver vil bli lagt ut i Rovbase, som er åpen for alle.

Bidra i overvåkingen!

Gjennom å plukke opp og overlevere skitprøver, eller ved å dele observasjoner i Skandobs, enten via Skandobs-appen, som er gratis, eller på www.skandobs.no, så bidrar du i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge.

– Alle innmeldte observasjoner i Skandobs og innleverte skitprøver vil bli vurdert av eksperter. Viktige observasjoner for overvåkingen vil også bli fulgt opp med grundige undersøkelser i felt eller med DNA-analyser, sier Brøseth.

Registrerer ungekull

Observasjoner av voksne individer ifølge med unger er spesielt viktige, siden bestandsmålene som Stortinget har bestemt i Norge fokuserer på hvor mange kull av artene som blir født hvert år. Slike observasjoner i Norge blir fulgt opp i felt av SNO, og i Sverige av länsstyrelsen.

– For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser av slike observasjoner er det viktig at de blir meldt inn så fort som mulig. Gjerne også på telefon til nærmeste rovviltkontakt i SNO, forklarer Brøseth.

Du finner en oversikt over lokale rovviltkontakter i SNO her.

Fakta om Skandobs:

 • Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige.
 • Målet med rapportsystemet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av de store rovdyrene.
 • Du kan legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg, i systemet.
 • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
 • Rovdata kvalitetssikrer det norske materialet og leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
 • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Slik bruker du Skandobs:

 • Når du gjør en rovdyrobservasjon, kan du velge om du skal dele den via Skandobs-appen eller vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no.
 • Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt å publisere presise data.
 • Obs! Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.
 • Alle observasjonene havner i rapportsystemet Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du også følge med på hvilke observasjoner som andre gjør i sommer.
 • Les mer om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata