X
GO

 

Mange vil rapportere om rovdyr

Det norsk-svenske rapportsystemet Skandobs fortsetter å vokse og blir stadig mer populært. Over 9000 er registrert som brukere av systemet så langt og antallet fortsetter å stige.

Mange vil rapportere om rovdyr
Kartet viser de siste 20 observasjonene i Skandobs onsdag formiddag. Kart: Rovdata

– Vi registrerer at både antall brukere av Skandobs og mengden innlagte observasjoner har økt betraktelig både Norge og Sverige den siste tiden. Det er gledelig at så mange ønsker å bidra i bestandsovervåkingen av de store rovdyrene i Skandinavia, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Tusen flere siden nyttår

Skandobs er det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr. Her kan publikum via internett eller en app for smarttelefoner dele observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller av spor og andre sportegn fra disse artene, i Norge og Sverige. Observasjonene er åpne for alle å se, og det er lagt inn store mengder bilder i databasen.

– Bare siden 1. januar har systemet fått cirka tusen flere brukere. Til sammen cirka 4200 av brukerne er fra Norge mens cirka 4800 er fra Sverige, og økningen har vært størst i vårt naboland i øst. Siden nyttår har det blitt i overkant av 650 flere brukere av Skandobs i Sverige, sier Kjørstad.

Voksende bildebase

I Skandobs kan publikum blant annet se hvor observasjoner av de store rovdyrene er gjort, hvilke arter som er observert og det er ofte lagt inn ett eller flere bilder i tilknytning til observasjonen. Dette kan være spennende observasjoner og bilder for andre å ta del i.

– Publikum kan få et sjeldent glimt av de største rovdyrene i Skandinavia, som få opplever å se ute i naturen. Man kan også se foto av poteavtrykk og sporløyper fra artene, både i snø og på barmark, som kan være til hjelp i egen vurdering av hvilket dyr som det er funnet spor etter, sier Kjørstad.

Per 11. februar i år er det registrert til sammen 5244 observasjoner i Skandobs. Skandobs-appen gjør det mulig å legge inn observasjoner der de gjøres ute i naturen, og 826 av observasjonene er lagt inn med appen.

– Flertallet er lagt inn via internett, men en stadig voksende andel av observasjonene legges inn med appen, forteller Kjørstad.

Brukes i overvåkingen

Innlagte observasjoner blir registrert på nett i Skandobs, og observasjoner som er spesielt viktige for bestandsovervåkingen av artene, som gaupefamilier, ulv og jervehi, blir fulgt opp i felt av Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige.

– Publikums observasjoner er et meget viktig bidrag til fastsettelsen av bestandstallene for de store rovdyrene i Skandinavia. Bestandstallene blir blant annet tatt i bruk av forvaltning, publikum og media, forklarer Kjørstad.

Lenke til Skandobs

Les mer om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata