GO

 

Meld fra om rovdyr i påsken

Påskeferien brukes av mange ute i naturen og på fjellet. Det øker sjansen for å se spor etter de store rovdyrene i landet. Du kan enkelt delta i overvåkingen av artene ved å dele dine observasjoner i Skandobs!

Meld fra om rovdyr i påsken
Jervespor. Foto © Bo Kristiansson

– Hvis du ser gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv, eller spor etter disse artene, så vil vi gjerne høre fra deg. Vi bruker observasjonene til å få best mulig oversikt over rovdyrbestandene i landet, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Del i Skandobs

Rovdata har ansvaret for bestandsovervåkingen av de fire store rovdyrene, samt kongeørn i Norge, og leverer presise bestandstall og andre overvåkingsdata til forvaltning, media og publikum. Bidrag fra publikum er en svært viktig kilde til informasjon om artene.

– Vi håper at flest mulig har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen før de legger ut på påsketuren. Med et par tastetrykk kan de legge inn observasjoner og dele bilder og posisjon. Dette kan gi oss viktig kunnskap om artene og hvor de lever i landet, sier Kjørstad.

Vurderes av eksperter

De innlagte observasjonene blir vurdert av eksperter, og spesielt viktige observasjoner for overvåkingen, som av ulv, gaupefamilier (hunngaupe ifølge med unger) og jervehi, vil bli fulgt opp med undersøkelser i felt. Overvåkingen av store rovdyr i Skandinavia er i stor grad rettet mot registrering av ungekull hos artene hvert år.

– I Norge utføres feltarbeidet av Statens naturoppsyn (SNO) mens tilsvarende arbeid i Sverige gjøres av länsstyrelsene. Når viktige observasjoner for overvåkingen legges inn i Skandobs, sendes det automatisk en SMS til nærmeste feltpersonell. Du kan også melde fra direkte på telefon til din lokale rovviltkontakt i SNO, sier Kjørstad.

For at det skal være mulig å gjøre nærmere feltundersøkelser er det viktig at observasjonene meldes inn så fort som mulig. Finn din lokale rovviltkontakt i SNO her.

Slik fungerer Skandobs

Når du gjør en rovdyrobservasjon, kan du velge om du skal dele den via Skandobs-appen mens du er på det stedet hvor observasjonen er gjort, eller vente til du kommer hjem og registrere den på www.skandobs.no. Skandobs-appen tar i bruk din smarttelefons kamera og GPS, og gjør det enkelt og raskt å publisere presise data.

Tar du bilde av spor må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.

Alle observasjonene havner i rapportsystemet Skandobs på internett, som er felles med Sverige. Her kan du også følge med på hvilke observasjoner som andre gjør i påska.

Les mer om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Vi ønsker alle en god påskeferie!

Fakta om Skandobs:

  • Skandobs er et felles nettsted for rapportering av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge og Sverige.
  • Målet er at alle som ønsker det skal kunne delta i kartleggingen og overvåkingen av rovdyrene.
  • Du kan legge inn dine synsobservasjoner av artene, eller av spor og andre sportegn som de har etterlatt seg, i systemet.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i Norge, og Länsstyrelsene har ansvaret i Sverige.
  • Skandobs er en utvidelse av rapportsystemet for store rovdyr som Rovdata har hatt i drift i Norge siden høsten 2010.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata