GO

 

Over 10.000 vil rapportere om rovdyr

Interessen er stor rundt de største rovdyrene i Skandinavia og mange vil dele observasjoner av dem i Norge og Sverige. Nylig rundet det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs 10.000 registrerte brukere.

Over 10.000 vil rapportere om rovdyr
Skjemdump fra Skandobs. Kartet viser de siste 20 observasjonene i Skandobs mandag formiddag.

Siden Skandobs ble lansert for deling av observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Sverige og Norge i februar 2013, har antallet brukere steget jevnt. Bare siden nyttår er det til sammen blitt cirka 2.000 flere rapportører.

– Vi registrerer at det blir stadig flere brukere av Skandobs, og opplever at interessen er stor rundt de største rovdyrene i Skandinavia. Det er mange som ønsker å delta i overvåkingen av artene, sier Jan Arne Stokmo, som er nettredaktør i Rovdata.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge.

Gir sikrere bestandstall

Publikums observasjoner er et meget viktig bidrag til fastsettelsen av bestandstallene for de store rovdyrene. Stokmo forklarer at viktige observasjoner av de store rovdyrene blir fulgt opp av Statens naturoppsyn (SNO) i felt i Norge og av Länsstyrelsene i Sverige. Dermed kan ditt bidrag føre til enda sikrere bestandstall på de store rovdyrene i Skandinavia.

– Ved innleggelse av viktige observasjon i Skandobs i Norge, vil det automatisk sendes en SMS til regionalt rovviltansvarlig i SNO i det aktuelle området, forklarer han.

Bruker smarttelefonen

Over 7.000 av rapportørene i Skandobs bruker Skandobs-appen på sin smarttelefon til å dele observasjoner. Ved hjelp av telefonens kamera og GPS kan man enkelt for eksempel dele sporbilder og hvor og når de er tatt, mens man er ute i felt.

– Til sammen er det lagt inn cirka 6.000 ulike rovdyrobservasjoner i Skandobs, omtrent 3600 fra Norge og cirka 2400 fra Sverige. Av disse er 1100 registrert med app, sier Stokmo.

Åpen for alle

Skandobs er åpen for alle, og inneholder blant annet en stor database med bilder som rapportørene selv har lagt inn. Her kan du se rovdyrobservasjoner som andre har gjort og hvilke arter som er observert. Du får et sjeldent glimt av de største rovdyrene i Skandinavia, som få opplever å se ute i naturen.

Du kan besøke Skandobs her.

Les mer om hvordan du tar i bruk Skandobs-appen her.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata