X
GO

 

Økt innsats i gaupeovervåkinga

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) leter i vinter etter familiegrupper av gaupe over hele landet. Søk blir gjort i områder hvor gaupa er vanlig, og målet er å få en best mulig oversikt over bestanden i Norge.

Økt innsats i gaupeovervåkinga
Gaupespor. Foto © John Linnell/Norsk institutt for naturforskning

– NJFF har over mange år hatt en viktig rolle i bestandsovervåkingen av gaupe. Tidligere har de hatt som oppdrag å lete etter gaupespor i noen utvalgte deler av landet, men denne vinteren er oppdraget endret og utvidet til å søke etter familiegrupper av gaupe over hele Norge, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Forbundets arbeid i gaupeovervåkingen blir utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Viktig lokalkunnskap

NJFF tar i bruk opparbeidet lokalkunnskap og gjennomfører søk i områder der de mener det er sannsynlig at det finnes familiegrupper. Gaupa lever hovedsakelig i skogsområder, og leteinnsatsen blir derfor konsentrert til slike områder.

– Oppdraget omfatter i alt 16 av landets fylker, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør, og samarbeidet med NJFF skal sørge for at viktig lokalkunnskap om gaupebestanden kommer overvåkingen til gode, sier Kjørstad.

Positive til å bidra

Ei familiegruppe består av ei hogaupe i følge med en eller flere unger. Alle innmeldte registreringer av familiegrupper blir fulgt opp med undersøkelser i felt av Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, og sikre observasjoner av gaupefamilier inngår i overvåkingstallene og bidrar til presise bestandstall.

– Våre medlemmer er mye ute i naturen og har bygd opp kunnskap om gaupe i sitt nærområde som det er viktig å ivareta. Dette er en stor og spennende oppgave for oss, som vi tar fatt på med stort engasjement, sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i NJFF.

I Norge og Sverige overvåkes gaupebestanden ved å registrere hvor mange familiegrupper som lever i landene, og antall dyr i bestanden beregnes ut fra dette antall. Bestandsmålet for gaupe i Norge er på 65 familiegrupper hvert år.

Les instruksene som gjelder i bestandsovervåkingen av gaupe her. 
 

Fakta om overvåkingen av gaupe i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over bestanden er best mulig.
  • Overvåkingen utføres gjennom Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige.
  • Bestanden blir hovedsakelig overvåket ved å registrere antall familiegrupper hvert år, som består av mordyr i følge med en eller flere årsunger.
  • De fleste registreringene skjer på sporsnø i vinterhalvåret. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn blir meldt inn i Skandobs eller direkte til Statens naturoppsyn (SNO), som sender ut personell i felt for å undersøke nærmere.
  • På oppdrag fra Miljødirektorat søker Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i vinter etter gaupefamilier rundt om i landet.
  • Ut fra alle bekreftede observasjoner beregner Rovdata hvor mange familiegrupper av gaupe som er i Norge hvert år.
  • Antallet individer i bestanden beregnes ut fra hvor mange familiegrupper det er.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata