X
GO

 

DNA-analyser på jerv er klare
23. desember 2013 Årets DNA-analyser av innsamlede prøver fra jerv er nå klare og tilgjengelig i Rovbase. Analysene tyder på en nedgang i jervebestanden i Norge fra i fjor til i år.
35-52 ulver i Norge – så langt
20. desember 2013 Vinterens overvåking av ulv i Norge er i gang og så langt er det registrert 35-52 ulver innenfor landets grenser. 19-31 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen.
Se det første gaupekartet for Skandinavia!
18. desember 2013 Nå kan du for første gang få en oversikt over gaupefamilier i Norge og Sverige på ett og samme kart. Kartet viser at det ble registrert 251 familiegrupper i Skandinavia sist vinter.
Teller gaupefamilier i vinter
4. desember 2013 Meld fra til oss hvis du ser flere gauper som er sammen. Det kan være ei gaupemor i følge med årsunger, oppfordrer Statens naturoppsyn (SNO).
Følger gauper med viltkameraer
28. november 2013

Viltkameraer kan brukes til å overvåke gauper i områder med lite snø. Det viser foreløpige resultater fra testing, som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført i ulike områder i Norge.

Har registrert 17-28 ulver
19. november 2013 Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.
Norsk-svensk rovdyrovervåking er i gang
5. november 2013 I vinter blir både gaupe og jerv overvåket med felles metoder i Norge og Sverige. Til neste år kommer de felles bestandstallene.
Nye bilder av ulvene i Østmarka
2. november 2013

Viltkameraer har på nytt sikret nye og unike bilder av ulvene i Østmarka utenfor Oslo. På ett av bildene, som aldri før er publisert, kan man se fire ulver, og alle fire kan være valper.

Har sjekket cirka 320 mil med gaupelinjer
17. oktober 2013 Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) kontrollerte også sist vinter fastlagte linjer i terrenget på jakt etter gaupespor. Kun i Nordland ble det funnet vesentlige endringer i sporkrysninger sammenlignet med året før.
Færre jervekull enn på mange år
1. oktober 2013 Det er i år født færre jervekull i Norge enn på mange år, viser en ny overvåkingsrapport fra Rovdata.
Ulvevalper påvist i Østmarka
9. september 2013

En videofilm bekrefter at det er født ulvevalper i Østmarka utenfor Oslo i år. Filmen er tatt av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Flere ulver og mindre innavl
4. september 2013

Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og innavlsnivået i bestanden synker.

Felte ulver kom alle fra Sverige
23. august 2013 Alle ulvene som er registrert døde i Norge så langt i år, er fra helsvenske revir eller grenserevir. Det viser DNA-analyser som er gjennomført av Rovdata.
Nye livstegn fra ulveparet i Østmarka
19. august 2013 Rovdata har gjennomført DNA-analyser av innsamlet ulveskit fra Østmarka som viser at begge ulvene i det såkalte Østmarkaparet fortsatt er i området.
Har du funnet bjørnebæsj?
2. august 2013 Da håper vi at du tar bæsjen i en plastpose og leverer den til Statens naturoppsyn (SNO) i ditt område. Prøver som leveres inn vil bli analysert for DNA.
Overvåkingen av kongeørn er godt i gang
17. juli 2013 Fra i vår har kongeørn blitt kartlagt og overvåket på samme måte over hele Norge. I løpet av året vil Rovdata legge fram ny og oppdatert kunnskap om bestanden.
Har obdusert rovdyr
9. juli 2013 204 rovdyr har blitt obdusert og undersøkt av Rovdata i Trondheim det siste året. Her finner du resultatene.
Jerven har født færre valpekull i år
5. juli 2013 Det er i år født færre kull med jervevalper i Norge enn på mange år. Det viser foreløpige tall fra årets registreringer.
Færre gauper i Norge
3. juli 2013 For fjerde året på rad er det registrert en nedgang i gaupebestanden i Norge, viser en ny rapport fra Rovdata.
Tre ulver i Midt-Norge
27. juni 2013 Genetiske analyser viser at det har vært tre forskjellige ulver i Midt-Norge på forsommeren. Alle er hannulver, og den ene har en innvandret ulv fra den finskrussiske bestanden som far.
Flere ulver i Skandinavia
18. juni 2013 Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og hovedårsaken er at det blir flere ulver i Sverige.
Kun én ulvevalp i Slettås-reviret
14. juni 2013 Overvåkingen av ulv har påvist kun én årsvalp i Slettås-reviret i vår. Dette er en uvanlig liten kullstørrelse hos vill skandinavisk ulv. Årsaken kan være innavl.
Så mange store rovdyr har vi i Norge
31. mai 2013 Det har blitt flere jerver og ulver i landet mens antallet bjørner har gått ned. Det viser en fersk rapport fra Rovdata som beskriver utviklingen i bestandene fra 2011 og fram til siste år.
Østmarkaulvene fanget på kamera
7. mai 2013 For første gang er ulveparet som har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo blitt fotografert sammen. De unike bildene ble tatt 28.april i år av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Norge og Sverige samarbeider om bjørn og ulv
18. april 2013 To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å forbedre og samordne overvåkingsmetodene på brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Målet er en bedre oversikt over bestandene uavhengig av landegrensene.
Rekordmange ulvekull i grenserevir
17. april 2013 Så langt denne registreringssesongen er det påvist fem kull med valper i ulveflokker som lever på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Dette er flere enn noen gang tidligere siden dagens overvåking av ulvebestanden startet.
Registrerte færre bjørner i fjor
5. april 2013 I fjor ble det påvist 137 bjørner innenfor Norges grenser. Dette er 14 færre enn året før, og en reduksjon på 29 bjørner sammenlignet med 2010.
Meld fra om rovdyr i påska
27. mars 2013 Pass på å ha Rovdata-appen klar på mobiltelefonen før du legger ut på tur i påska. Med noen enkle tastetrykk kan du dele observasjoner av de store rovdyrene med oss.
Har påvist 59 til 72 ulver
25. mars 2013 Kartleggingen av ulv i vinter har så langt påvist 59 til 72 ulver innenfor Norges grenser, og 43 til 45 av disse er kun registrert på norsk side av grensen. Det viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.
Rovdata flytter inn i nytt bygg
22. mars 2013 I helga flytter Rovdata og resten av Norsk institutt for naturforskning (NINA) inn i nytt hovedkontor i Trondheim.
Jerv gikk hele 80 mil
28. februar 2013 Rovdata har ved hjelp av DNA-analyser påvist en hannjerv i Alvdal kommune i Østerdalen som tidligere er registrert i Kiruna nord i Sverige. Det er en vandring på cirka 800 kilometer i luftlinje fra nord mot sør!
Tre helnorske ulvekull i fjor
18. februar 2013 Ny kunnskap fra bestandsovervåkingen av ulv viser at det ble født minst tre kull med ulvevalper i helnorske revir i fjor.
Nytt rapportsystem for store rovdyr - Skandobs
18. februar 2013 Nå kan du dele dine observasjoner av de største rovdyrene med svenskene og se hvilke observasjoner som blir gjort av våre naboer i øst. Rovdata og Naturvårdsverket i Sverige lanserer i dag det nye rapportsystemet Skandobs.
Har kartlagt Østmarka-ulvenes stamtavle
6. februar 2013 DNA-analyser som metode gir overvåkingen en god oversikt over ulvene i Skandinavia. Rovdata har fulgt genene til ulveparet i Østmarka utenfor Oslo tilbake i tid og laget ei stamtavle.
Ulvepar i Østmarka
21. januar 2013 En hannulv og ei tispe av den skandinaviske ulvestammen har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo. Til våren kan det bli valper.
Anbefaler tettere rovviltsamarbeid
28. desember 2012 Ekspertene i Fagrådet anbefaler en samordning av overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Sverige. Overvåkingen bør også samordnes med Finland og Russland, råder ekspertene.
Har du kommet over jervskit?
27. desember 2012 Da håper vi at du plukker den opp, legger den i en plastpose og leverer den inn til Statens naturoppsyn (SNO). Innleverte prøver vil bli analysert for DNA.
Over 400 jerver påvist ved DNA
23. desember 2012 Analysene av årets innsamlede jerveprøver er klare og du kan nå finne resultatene i Rovbasen.
Ulv i åtte fylker
21. desember 2012 Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen.
Dårlig år for kongeørna
14. desember 2012 Få smågnagere, en nedgang i rypebestanden og store snøfall i rugeperioden har rammet produksjonen av unger i den norske kongeørnbestanden hardt i år.
Sporer gauper langs linjer
27. november 2012 Mannskaper fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er godt i gang med å forberede årets leting etter gaupespor langs linjer i terrenget.
Har funnet to ulvekull
19. november 2012 Vinterens overvåking av ulv er godt i gang og så langt er det påvist at det er født to ulvekull i helnorske revir i år.
Ønsker tips om gaupefamilier
13. november 2012 Hvis du kommer over flere gauper som går i lag, så kan det være en gaupefamilie du har oppdaget. Da ønsker Statens naturoppsyn (SNO) å høre fra deg.
Har funnet rekordmange jervekull
1. november 2012 Årets registrering av jerv viser at det aldri før er påvist like mange valpekull i Norge som i år siden overvåkingsprogrammet for rovvilt startet i 2001.
Er Nordreisahannen fortsatt i live?
15. oktober 2012 Det er ett av mange spørsmål om jervebestanden i Norge som Rovdata skal forsøke å finne svar på gjennom analysene av årets DNA-prøver fra jerv.
Mer til overvåkingen av rovvilt
8. oktober 2012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rovdata med 3,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013.
Ønsker rovdyrtips fra jegerne
27. september 2012 Kommer du over store rovdyr under jakta eller turen i skogen i høst? Husk å melde i fra om observasjonen i rapportsystemet for store rovdyr på internett eller via Rovdata-appen, oppfordrer Rovdata.
Avlivet sterkt medtatt jervetispe
19. september 2012 Tidligere denne måneden så en turgåer seg nødt til å avlive ei syk og skadet jervetispe i Åmotsdalen i Oppdal. Nå viser det seg at tispa har levd et langt liv over store deler av Dovrefjell.
Gener fra øst frisker opp ulvebestanden
11. september 2012 Flere av ulvekullene som ble født i Skandinavia i fjor har aner tilbake til to innvandrende ulver fra øst, viser en felles overvåkingsrapport for Norge, Sverige og Finland. De nye genene fra øst fører til mindre innavl i bestanden.
Har overlevert forslag til felles overvåking
7. september 2012 Arbeidsgruppene som har sett på hvordan overvåkingen av gaupe og jerv i Norge og Sverige kan forbedres og slås sammen har overlevert deres forslag til Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Norge og Naturvårdsverket (NV) i Sverige. Les forslagene her!
123456789

Nyheter fra Rovdata