GO

 

Bjørn overlevde påkjørsel av toget

Sankthansaften i fjor kjørte toget på en bjørn like nord for Dombås sentrum i Dovre kommune, som deretter sprang til skogs. Nå bekrefter DNA-analyser at den overlevde sammenstøtet.

Bjørn overlevde påkjørsel av toget
Brunbjørn Illustrasjonsfoto © Jan Ove Gjershaug/Rovdata

I etterkant av kollisjonen med det sørgående toget ved Gardsenden vokterbolig, like nord for Dombås sentrum, var det usikkert hvor hardt skadet bjørnen var. Politiet i Gudbrandsdalen gikk ut og advarte folk i området, siden en skadet bjørn kan være farlig (Lenke til nyhetssak - Gudbrandsdølen dagningen), og søk ble igangsatt for å finne den, men uten resultat.

Blod og hår ble funnet på stedet og sendt inn til DNA-analyser hos NIBIO Svanhovd. Resultatene viste at det dreide seg om en tidligere kjent hannbjørn for overvåkingen av bjørn i Norge, kalt ST20.

Dro til Ringebu

Nå bekrefter nye DNA-analyser at bjørnen ikke ble dødelig skadet i sammenstøtet med toget i fjor sommer.

– Det ble funnet hårprøver i Samdalen og Åsdalen i Ringebu kommune 1. og 19. september i fjor av Statens naturoppsyn (SNO), i forbindelse med skadedokumentasjon på ferske sauekadaver som viser seg å være fra samme hannbjørn. Den overlevde altså ulykken uten livstruende skader, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Kjent fra tidligere

Bjørnen er fanget opp gjennom den nasjonale DNA-overvåkingen av brunbjørn i Norge en rekke ganger de siste årene. Første gang var gjennom en hårprøve ved Stokkfjellet i Selbu kommune 8. juli 2013, funnet av en SNO-rovviltkontakt i forbindelse med undersøkelse av bjørnedrept sau. Senere er den registrert i kommunene Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Nord-Fron, Dovre og Ringebu i løpet av en treårsperiode.

– Årlig innsamling av DNA-analyser over hele landet gjør det mulig å følge individer fra år til år, og over tid gir det en god oversikt over bjørnebestanden i Norge, avslutter Kindberg.

Kartet viser stedene hvor hannbjørnen ST20 er registrert. Kart: Rovdata


Du finner DNA-resultater fra alle analyserte bjørneprøver i Rovbase.
Lær mer om brunbjørnens spor og sportegn her.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2015 er det for syvende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og NIBIO i fellesskap rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 128 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2015.
  • Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke, og fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata