GO

 

Delta i overvåkinga av bjørnen du også!

DNA-analyser av innsamlete ekskrementer og hår brukes til å overvåke brunbjørnen i Norge og Sverige. Du kan bidra i overvåkinga ved å plukke opp hår og skit fra bjørnen og levere prøven til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Se nye filmer som viser deg hvordan!

Delta i overvåkinga av bjørnen du også!
Bjørnemøkk inneholder ofte mye bær på sommeren og høsten. Foto © Jonas Kindberg/Rovdata

Innsamlingen er i en siste fase før snøen melder sin ankomst over landet.

– Vi er i en viktig periode for innsamling av bjørneskit. På høsten spiser bjørnen seg opp før vinterdvalen og det er mange mennesker ute på tur i skog og fjell. Da øker sjansen for å finne en bjørneskit. Vi oppfordrer alle til å bidra i overvåkingen ved å plukke med seg hår og skit som de finner for DNA-analyser, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Hva kjennetegner en bjørneskit på høsten? Se video!

Slik kjenner du igjen en bjørneskit from NINAforskning on Vimeo.

Hvordan plukke opp en bjørneskit? Se video!

Slik samler du inn bjørneskit from NINAforskning on Vimeo.

 

Årlig innsamling

Innsamlingen av ekskrementer og hår fra bjørn gjennomføres hvert år over hele landet. En betydelig del av prøvene blir samlet inn av SNO, men også turgåere, bærplukkere, jegere og andre som ferdes i naturen gjør et viktig bidrag i arbeidet.

– Fungerende prøver kan blant annet brukes til å identifisere individer og fortelle hvilket kjønn de har. Sammenstilling av flere prøver kan også fortelle noe om bjørnenes ferdsel, sier Kindberg.

Du kan lese mer om bestandsstatus og overvåkingen av brunbjørn på Rovdata.no. Her finner du også eksempler og forklaringer på typiske spor og sportegn.

Hvordan samle inn bjørneskit

Hvis du skal samle inn bjørneskit eller hår under høstturen, så må du stille litt forberedt. Det er imidlertid ikke så mye som kreves.Ta med deg noenlunde rene plastposer, for eksempel brødposer. Plastposen brukes til å vrenge over skitprøven, akkurat som du ville gjort når du plukker opp en hundeskit.

– Det er viktig at du bruker noenlunde rent utstyr og ikke tar direkte på bjørneskiten. Det er fordi du ikke skal forurense den med DNA fra andre, inkludert deg selv. Når du har vrengt posen over skiten, merker du den med navn og adresse på den som har funnet prøven, i tillegg til funndato, funnsted, og kartreferanse. Husk å oppbevare skitprøven kjølig, og helst fryst, frem til overlevering til SNO, forklarer Kindberg.

Hvordan samle inn hår

Når det gjelder hårprøver er bjørnens DNA i hårrøttene. Pass derfor på at du får med deg hårrøttene under innsamlinga. Oppbevar prøven i en plastpose til du kommer hjem.

– Vel hjemme legger du prøven over i en konvolutt. Hårprøver oppbevares tørt og i romtemperatur, og bør ikke fryses før overlevering til SNO, forklarer Kindberg.

Resultater fra analyserte skit- og hårpørver blir lagt i Rovbase. Det er tidkrevende å analysere alle innsamlete prøver på brunbjørn, så sluttresultater vil først være klare tidlig neste år.

Se brosjyre: Bjørneekskrementer – innsamling til DNA-analyser

Kontaktinformasjon til rovviltkontakter i SNO

 

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Overvåkingen er hovedsakelig basert på DNA-analyser av ekskrementer og hår, som blir samlet inn i felt.
  • Innsamlingen blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.
  • Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • I 2016 blir det for åttende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • I 2015 ble det påvist 128 bjørner innenfor landets grenser ved hjelp av metoden.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Resultatene fra DNA-analysene blir rapportert og formidlet tidlig i april neste år.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata