GO

 

Filmet binne med tre unger vest i Hedmark

I morgentimene i dag ble ei binne med tre årsunger fanget på film på grensa mellom Åmot og Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Dette er den vestligste registrerte binna med unger i Hedmark.

Filmet binne med tre unger vest i Hedmark
Binne med tre unger. Skjermdump: Eli Undseth

Rovdata har fått tilsendt en videosnutt fra Eli Undseth som klokka 07.18 i morgentimene i dag kom over bjørnebinna og ungene.

– Jeg har aldri før sett bjørn, så dette var en veldig interessant og unik opplevelse. Jeg var på vei til jobb og så plutselig en bjørneunge midt på veien, med binna i veikanten, forteller Undseth.

Hun senket farten, fikk fisket fram mobilen og sikret seg både stillbilder og film av bjørnene.

– Jeg trodde først det var to unger, og den ene ungen hoppet på ryggen til mora. På opptaket så jeg i etterkant at det faktisk var tre unger, forklarer Undseth. Hun varslet deretter Statens naturoppsyn (SNO) om observasjonen.

Se unik video av binne med tre unger! Video: Eli Undseth


Kan være ny binne

Dette er tiden på året når binner med unger bruker å komme ut av hiet, men slike møter mellom mennesker og binner er likevel sjeldne. Og i hvert fall vest for Trysilelva i Hedmark.

– Dette er en veldig spennende observasjon. Vanligvis registreres binner med unger i grensetraktene mot våre naboland i øst, mens denne er vest for Trysilelva. Det er i nyere tid kun registrert ei binne med unger vest for Trysilelva, og første gang var i 2011. Alle andre reproduktive binner i fylket er øst for elva. Vi kan si at bjørnene på filmen er den vestligste observasjonen av ei binne med unger i Hedmark, og den første i Åmot kommune, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Det som sannsynligvis er den samme binna er så langt registrert på tre posisjoner i et område i Hedmark i år. (se kart lenger ned i saken)

– Om dette er ei ny, reproduserende binne kan det ha mye å si for bjørnebestandens videre utvikling i Hedmark, fortsetter han.

Muligens kjent fra før

Det ble i fjor registrert 46 brunbjørner i Hedmark, hvorav 28 hannbjørner og 18 hunnbjørner, og det er beregnet at det ble født to bjørnekull i fylket i fjor.

I nyere tid er binna HE80 og hennes avkom de eneste hunnbjørner som er registrert vest for Trysilelva. HE80 fødte første kull vest for elva i 2011, og siden to ganger til. Det forventes at hun vil komme med årsunger også denne våren.

– Men hennes nordligste kjente punkt fra tidligere er sånn cirka Blikkberget i Julussdalen, som blir noe lenger sør i fylket. Det gjenstår å se om binna på filmopptaket er HE80, eller om dette er ei ny. Det kan for eksempel være et avkom av HE80 som nå har født sitt første kull. Dette er noe innsamling og DNA-analyser av skit- og hårprøver vil kunne avdekke, sier Lars Gangås i Statens naturoppsyn (SNO).

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet viser hvor bjørnebinna HE80 er registrert tidligere (sorte stjerner). Pila viser utvandringen fra det som sannsynligvis er hennes oppvekstområde øst for Trysilelva. Kartet viser også hvor binna på filmen er påvist i år (rød sirkel). Det gjenstår å se om dette kan være samme individ. Kart: Rovdata


Bjørnebinna HE80 ble fotografert med en årsunge i Trysil i 2011. Foto: Arne Nævra/Rovdata

Oppfordrer deg til å plukke møkk

DNA-analyser av skit og hår er viktige metoder i overvåkingen av brunbjørn i Norge. SNO er nå ute på sporing i området for å lete etter DNA og har funnet hår etter bjørnene.

– Rovdata oppfordrer alle i området om å levere slike prøver til Statens naturoppsyn (SNO) i fylket, avslutter Kindberg.

I 2016 ble det registrert en liten nedgang i antall registrerte bjørner sammenlignet med året før. (lenke til nyhetssak)

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2016 er det for åttende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 125 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2016.
  • Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke, og fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata