X
GO

 

Har påvist ulvekull i Østmarka

Siste nytt fra ulveovervåkinga er at det er bekreftet at det er født ett ulvekull i Østmarka-reviret utenfor Oslo i år. Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Har påvist ulvekull i Østmarka
Valpene i Østmarka ble funnet etter tips fra publikum og påfølgende undersøkelser i felt av SNO, der det blant annet ble samlet inn hår for DNA-analyser. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Fra før er det påvist ulvekull i de helnorske revirene Mangen og Letjenna i år, samt i Juvberget, som var et grenserevir sist vinter.

Mangen og Letjenna

Statens naturoppsyn (SNO) har gjennom oppfølging av forvaltningsmerkede ulver påvist at det er født fire valper i Mangenreviret (som i vinter ble kartlagt i Akershus og Hedmark) og sju valper i Letjennareviret (Hedmark). Les mer i nyhetssak fra Miljødirektoratet her.

Sønnen er trolig faren

Nå kan Rovdata også bekrefte at det er født et valpekull i Østmarka.

– Feltundersøkelser har dokumentert at det er født fem ulvevalper i Østmarka-reviret i år, og DNA-analysene viser at det høyst sannsynlig er en hannulv (V707) som ble født i reviret i fjor, som er faren til kullet, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Høy grad av innavl

Tispa i Østmarka ble ikke observert med partner før, under og etter parringstiden, så man trodde at det kanskje ikke ville bli født valper i dette reviret i år, men så er altså sønnen blitt far.

– Når vi fra før vet at tispa er et resultat av far og datter-parring, så kan vi fastslå at det er et ekstremt høyt innavlsnivå i dette reviret, sier Flagstad.

Ett kull i grenserevir

Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet SKANDULV har i vinter radiomerket lederulvene i de to grenserevirene Varåa og Juvberget. I ett av disse er det nå dokumentert ett valpekull.

– I grensereviret Juvberget var det i vinter en flokk bestående av et nytt revirmarkerende par og deres avkom fra 2017. I dette reviret har vi bekreftet et valpekull, forteller Petter Wabakken, prosjektleder for Skandulv i Norge.

Bestandsmålet ble nådd i vinter

Registreringssesongen på ulv starter offisielt 1. oktober i Norge og Sverige og det er foreløpig usikkert hvor mange ulvekull som er født i Skandinavia i 2018. De aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid

I fjor ble det født åtte ulvekull i helnorske revir og fem i grenserevir. Les mer her: Fortsatt økende antall ulver registrert i Norge

Når ett kull i grenserevir ifølge reglene skal telles likt som 0,5 kull i hvert av landene, gir dette totalt 10,5 ulvekull i Norge i 2017 og det nasjonale bestandsmålet var nådd. I etterkant er to av disse familiegruppene tatt ut på lisensjakt.

Stortingets bestandsmål for ulv er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige rapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata