GO

 

Fortsatt få bjørner i Norge

Det ble i fjor registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede biologiske prøver. Det er samme antall som ble påvist i 2016.

Fortsatt få bjørner i Norge
Binne med unge. Illustrasjonsfoto: Arne Nævra/Rovdata

I fjor var niende året på rad med nasjonal innsamling av skit- og hårprøver med antatt opphav fra brunbjørn. Prøvene analyseres for DNA hos Nibio Svanhovd

De tre siste årene har man årlig registrert under 130 brunbjørner i Norge ved hjelp av metoden, viser tall fra Rovdata. Utviklingen har stort sett hatt en nedadgående trend siden toppåret 2010, da det ble registrert 166 brunbjørner i landet.

Under bestandsmålet

– Vi påviste 125 ulike bjørner i landet i fjor, hvorav 55 hunnbjørner og 70 hannbjørner. Dette er, som i 2016, det laveste antall bjørner som er registrert i Norge siden registreringene startet opp i 2009. De fleste bjørnene lever i Hedmark (48), Finnmark (37) og området som tidligere var Nord-Trøndelag fylke (29), forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Stortinget har vedtatt et bestandsmål på 13 årlige ungekull i landet fordelt på ulike rovviltregioner. Med sju (6,9) ungekull i 2017 er bestanden fortsatt godt under det nasjonale bestandsmålet.

Liten oppgang

Samtidig har andelen hunnbjørner gått ørlite opp fra 41 prosent i 2016 til 44 prosent i 2017. Hunnbjørner er viktig for reproduksjon og vekst i bestanden over tid.

– Mens antall hannbjørner går ned, mest sannsynlig som følge av jakt, ble det i fjor registrert fire flere hunnbjørner i landet enn året før. Med 55 hunnbjørner i landet kan vi beregne oss fram til at det ble født sju (6,9) ungekull, som er en liten oppgang fra 6 (5,9) i 2016, forklarer Kindberg.

59 prosent positive for bjørn

Det ble til sammen samlet inn 1034 prøver fra bjørn i landet i 2017, hvorav 776 skitprøver, 249 hårprøver og ni vevsprøver fra døde bjørner. Totalt 59 prosent av prøvene var positive for brunbjørn DNA. De resterende prøvene (41 prosent) var enten prøver fra bjørn med for dårlig kvalitet til å bli positiv i analysen, eller prøver fra andre arter.

– Av totalt 125 bjørner er 82 individer (66 prosent) også påvist i Norge tidligere. De individene som ikke er fanget opp før har enten vandret inn i landet siden forrige inngang, ikke blitt registrert eller er unger født inn i bestanden, forteller Snorre Hagen, leder hos Nibio Svanhovd.

Du finner alle resultater fra analyserte prøver i Rovbase. Lenke til nyhetssak: Søk i over 30 000 bjørneprøver

Du kan lese hele rapporten fra fjorårets bjørneovervåking her: 
NINA Rapport 1494. Populasjonsovervåking av brunbjørn. DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2017.

 

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2017 er det for niende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 125 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2017.
  • Flere av bjørnene er påvist i mer enn ett fylke, og fylket hvor flest prøver er funnet fra det enkelte individ er valgt ved fordelingen av bjørner på fylkesnivå.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata