X
GO

 

Har funnet DNA fra de aller fleste ulver

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt, men nærmer seg slutten. Per 1. februar var det registrert 93-99 ulver innenfor landets grenser. En svært stor andel av disse er også registrert med DNA-prøver.

Har funnet DNA fra de aller fleste ulver
Spor etter tre ulv i Mangenreviret. Foto: SNO

I Rovdatas ulveteller, som kun viser ulv registrert med DNA-prøver, var det per 8. mars 87 registrerte individer innenfor landets grenser siden 1. oktober. Til sammenligning var det 93-99 registrerte ulver ved forrige foreløpige statusrapport 1. februar.

– Differansen mellom tallene skyldes at det kun er angitt DNA-registrerte individer i ulvetelleren, mens man i statusrapportene anslår antall ulv både fra sporinger av ulv og DNA-analyser, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Krever ikke DNA-prøve

Det er for eksempel sporet 7-8 ulver i Letjenna-reviret i vinter, mens bare fem av dem er registrert med DNA i reviret så langt. Lederhannen i Varåa-reviret er så langt heller ikke registret med DNA.

– Det er selvsagt en stor sjanse for at vi ikke finner DNA fra samtlige individer. Alle ulver, både de som er registrert med DNA, og de som er sporet uten DNA vil likevel telle med i det endelige bestandstallet, understreker Flagstad.

Foreløpige tall

Det er Høgskolen i Innlandet (Inn) som kvalitetssikrer og sammenstiller dataene i de foreløpige statusrapportene fra vinterens overvåking, på oppdrag fra Rovdata. Prosjektleder hos Inn, Petter Wabakken, minner om og presiserer at tallene i disse rapportene er nettopp foreløpige.

– De viser data som kan endre seg hvis det kommer inn ny informasjon. Ulv registreres og telles fortløpende gjennom vinteren fra 1. oktober til 31. mars og kartlegging av revirgrenser pågår ytterligere en måned, til og med 30. april. Det er først når sesongen er over at Rovdata trekker de endelige konklusjonene. Sluttrapporten i mai vil vise hvor mange ulv det var i landet nå i vinter i perioden 1. oktober-31. mars, forklarer Wabakken

Tallet fra denne faste perioden brukes blant annet til å studere utviklingen i bestanden over år. Ved å sammenligne med tidligere vintre kan man si om bestanden går opp, ned eller er stabil.

Følger ulvebestanden tett

Innsamling og DNA-analyser av skit, hår og urin fra ulv gir sammen med tradisjonell snøsporing et unikt innblikk i den skandinaviske ulvebestanden. Et eksempel er fra Kynna-reviret, der det i vinter er påvist totalt 14 ulver med DNA siden sesongen startet.

– Vi har påvist et lederpar, ti sannsynlige årsvalper og to halvannet år gamle ulver, ei tispe (V718) og en hann (V719), i reviret siden 1. oktober. Ved hjelp av DNA-overvåkingen vet vi nå at de to halvannet år gamle ulvene har forlatt reviret. Tispa har etter utvandring overtatt som ledertispe i det tilgrensende Flisdalen-reviret, mens hannen er registrert i tilknytning til Deisjø-reviret. Foreløpige data tyder på at han har slått seg sammen med ledertispa (V642) her, forteller Flagstad.

Meld fra om ulvespor

Publikum over hele landet oppfordres fortsatt til å melde fra om observasjoner av ulv eller spor og andre sportegn etter arten. Observasjoner kan deles i rapportsystemet Skandobs på app eller internett, eller ved å ta direkte kontakt med en rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO).

– Vi tar gjerne imot tips fra alle områder, sier Jan Huseklepp Wilberg, fagansvarlig for ulv i SNO.

Rovdata vil komme tilbake med en ny foreløpig statusrapport fra overvåkingen i den siste uken av mars.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) som underleverandør.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

Kontaktpersoner:

 

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata