GO

 

Vil ha bjørneskit fra deg!

Plukk opp bjørneskit du finner med en ren plastpose og overlever den til Statens naturoppsyn (SNO). Oppfordringen går i disse dager ut fra Rovdata til jegere, bærplukkere og andre som beveger seg i skog og fjell.

Vil ha bjørneskit fra deg!
Bjørnemøkk inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten. Foto © Jonas Kindberg/Rovdata

Slik kan publikum bidra i den årlige innsamlingen av skit- og hår fra brunbjørn over hele landet.

– Vi bruker de innsamlete prøvene til å få oversikt over bjørnebestanden i landet. Gjennom DNA-analyser av prøvene kan vi blant annet se om hår- og skitprøver er fra brunbjørn, og i så fall hvilket individ og om bjørnen er kjent fra tidligere. Vi oppfordrer derfor alle til å levere inn prøver som de finner, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Se videoer!

Gir god oversikt

Mange bruker høsten til turer i skog og fjell, og nå kan man altså kombinere friluftsliv og jakt med bjørneovervåking. En av fordelene med innsamling og analyser av prøver fra bjørnene er at man kan overvåke bestanden uten å være i direkte kontakt med den.

– Med en årlig innsamling over mange år vil man etter hvert få en god oversikt over bjørnebestanden i landet. Sverige anvender de samme metodene som oss, og vi kan derfor sammenstille data med dem og få et godt bilde over hele Skandinavia, forteller Kindberg.

Hvordan samle inn skit

Så hvordan skal du praktisk gå fram om du vil delta i overvåkingen? Det første du må gjøre er å ha med deg noenlunde rene plastposer ut på tur. Disse anvender du akkurat som ved opplukking av hundeskit; du vrenger posen over skitprøven. Pass på at du ikke tar direkte på bjørneskiten, slik at prøven blir forurenset med ditt DNA!

Når du har vrengt posen over skitprøven, så merker du den med navn og adresse på den som har funnet prøven, i tillegg til funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Prøven tas med hjem og overleveres til nærmeste rovviltkontakt i SNO. (Lenke)

– Oppbevar prøven kjølig og helst fryst frem til overlevering til SNO, sier Lars Bendik Austmo, som er seksjonssjef for rovvilt i SNO.

Slik samler du inn bjørnehår

Når det gjelder hårprøver er bjørnens DNA i hårrøttene. Pass derfor på at du får med deg hårrøttene under innsamlinga. Oppbevar prøven i en plastpose til du kommer hjem.

– Vel hjemme kan du legge prøven i en konvolutt og til forskjell fra skitprøver skal hårprøver oppbevares i romtemperatur, avslutter Austmo.

Etter hvert som skit- og hårprøver blir analysert vil resultatene legges i Rovbase.

Mer informasjon:

Du kan lese mer om bestandsstatus og overvåkingen av brunbjørn på Rovdata.no. Her finner du også eksempler og forklaringer på typiske spor og sportegn.

Se også brosjyre: Bjørneekskrementer – innsamling til DNA-analyser

Kontaktinformasjon til rovviltkontakter i SNO

 

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Overvåkingen er hovedsakelig basert på DNA-analyser av ekskrementer og hår, som blir samlet inn i felt.
  • Innsamlingen blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark.
  • Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO utfører DNA-analyser av de innsamlete prøvene på oppdrag fra Rovdata.
  • I 2016 ble det påvist 125 bjørner innenfor landets grenser ved hjelp av metoden.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata