X
GO

 

Registreringen av ulv er i gang!

Vinterens registrering av ulv i Norge startet 1. oktober og før snøen har lagt seg er det påvist seks kull med ulvevalper i helnorske revir og grenserevir. I Kynnareviret i Hedmark passerte nylig en flokk på minst ni ulver foran et viltkamera. 

Registreringen av ulv er i gang!
Minst ni ulver vandret forbi et viltkamera i Kynnareviret i Hedmark 12. oktober. Foto: viltkamera.nina.no

Ulv registreres i Norge og Sverige hver vinter med felles metoder i perioden fra 1. oktober til 31. mars. De viktigste metodene som anvendes er sporing av dyrene på snø og innsamling av hår, urin og ekskrementer for DNA-analyser.

Seks ulvekull påvist

Selv om det fortsatt er tidlig i registreringssesongen og snøen ikke har lagt seg på bakken ennå, er det gjort flere registreringer.

– Det er påvist til sammen seks kull så langt, og de fleste før registreringsperioden startet. Vi har fått inn bilder av årsvalper i revirene Flisdalen og Kynna, og DNA-analysene bekrefter at det er lederparene i de respektive revirene som er foreldre til valpene. I tillegg har Høgskolen i Innlandet påvist et kull i Juvbergsreviret i forbindelse med forskningsmerking. Fra før har Statens naturoppsyn (SNO) i mai påvist kull i Østmarka, Mangen og Letjenna, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Lenke til nyhetssak: Har påvist ulvekull i Østmarka

Spektakulære bilder

I Kynnareviret i Hedmark ble det i en periode på seks år (2011-2016) ikke født kull, og man lurte lenge på om hannen i reviret kunne være steril. Etter at den eldre tispa i reviret ble byttet ut, ble det imidlertid dokumentert et kull i reviret i 2017, og i år ser tilveksten ut til å fortsette.

– Et viltkamera som tilhører Scandcam har fotografert det som er minst ni, kanskje så mange som elleve ulver, som vandrer forbi fredag 12. oktober. I fjor ble det født tre valper i reviret og minst to av dem er registrert igjen på DNA i sommer og tidlig høst, forteller Kindberg.

Se bildene her!

 

Fortsatt tidlig

Antall ulv og revirgrenser vil bli tydeligere etter hvert som overvåkingen kommer godt i gang.

– Registreringssesongen har akkurat begynt. Når snøen legger seg på bakken og sporingene starter for fullt vil status, revirgrenser og antall ulv oppdateres, også fra de revirene der det foreløpig ikke foreligger data, forklarer Kindberg.

13 ulvekull i 2017

Stortinget har vedtatt et bestandsmål for ulv i Norge på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– I 2017 ble det påvist totalt 13 ulvekull i Norge, hvorav åtte i helnorske revir og fem i grenserevir. Det gir totalt 10,5 kull og det nasjonale bestandsmålet ble nådd med god margin. To av de helnorske familiegruppene ble tatt ut på lisensjakt i løpet av vinteren, avslutter Kindberg.

Du kan lese instruksene som gjelder for overvåkingen av ulv i Norge og Sverige her. (lenke)

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i foreløpige rapporter og en endelig skandinavisk sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata