GO

 

Det var vandrebjørnen som ble skutt

DNA-analyser gjennomført av Rovdata bekrefter at det var den unge hannbjørnen HE258, også kalt «Bjørnar», som ble felt i Rollag kommune i sommer. Hannbjørnen ble cirka to og et halvt år gammel.

Det var vandrebjørnen som ble skutt
Den unge hannbjørnen HE258 tilbakela en betydelig distanse på Østlandet før den ble felt i Viken fylke. Foto: Statens naturoppsyn (SNO)

Hannbjørnen fikk mye oppmerksomhet etter at den la ut på langtur på Østlandet i sommer, og ble observert en rekke steder nord for Oslo.

Var kjent fra før

Rovdata analyserte DNA fra hårprøver som var samlet inn i fire ulike kommuner, og kunne dokumentere at alle var fra den samme hannbjørnen. Prøvene gav en DNA-profil som viste at bjørnen også var påvist på DNA-analyser av ekskrement- og hårprøver samlet inn i 2021 og 2022. Også foreldrene var kjent fra før (lenke til nyhetssak; Bjørn på langtur kommer fra Innlandet)

Skutt på skadefelling

I løpet av vandringen på Østlandet forsynte bjørnen seg av fuglemat, maurtuer og bikuber. I kommunene Rollag og Flå kom det inn meldinger om tap av sau, og det ble gitt fellingstillatelse.

– Det var sterk mistanke om at det var denne bjørnen som ble skutt på skadefelling i Løkesett i Rollag kommune i Viken 4. juli i år. DNA-analyser bekrefter at det var samme bjørn, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata

Hannbjørnen veide 106,1 kg ved felling, og aldersbestemmelse basert på tannavlesing viser at den var to år gammel. Siden bjørneunger vanligvis fødes i januar/februar, og den ble felt i juli, så innebærer det at hannbjørnen ble omtrent to og et halvt år gammel. 

Godt dokumentert

Innsamling og analyser av DNA gjorde det mulig å følge ferden til den unge hannbjørnen, fra den forlot hjemmeområdet i Innlandet, der den oppholdt seg i samme område som mora i 2021 og 2022, og til den ble skutt i juli i år. Du kan sjekke DNA-resultater for HE258 i Rovbase.

Bjørneunger oppholder seg normalt sammen med mora i ett til to år før de forlater henne. I motsetning til døtre, som gjerne slår seg ned i nærheten av mora, så vandrer sønner lengre før de etter hvert etablerer territorium.

Kartet viser hvor hannbjørnen HE258 ble registrert på DNA i 2021, 2022 og 2023 før den ble skutt 4. juli i år. Kart: Rovdata

HE258 er en av åtte bjørner som er felt hittil i år i Norge. Tre er felt på lisensfelling og fem på skadefelling. Av de åtte skutte bjørnene er det sju hanner og ei binne.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Bjørnene overvåkes gjennom en årlig innsamling av skit, hår og vevsprøver for DNA-analyser. 
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer som er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2023 blir det for 15. året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra brunbjørn over hele landet.
  • Formålet med den DNA-baserte overvåkingen er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen av hunner og hanner, samt å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer, hår og urin i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Prøvene blir analysert av Senter for biodiversitetsgenetikk (NINAGEN) hos NINA, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata