GO

 

Husk at ulvetallene i desember er foreløpige

Rovdata vil minne om at bestandstallene vi rapporterer i løpet av registreringssesongen på ulv er høyst foreløpige. De vil øke etter hvert som overvåkingen fortsetter utover vinteren.

Husk at ulvetallene i desember er foreløpige
Ulvåareviret i oktober. Foto: Erling Maartmann/Høgskolen i Innlandet

Det pågår i disse dager lisensjakt i ulverevirene Aurskog og Kynna. Rovdata har ansvaret for overvåkingsprogrammet for store rovdyr i Norge og får tilsendt prøver fra ulvene for DNA-analyser. Resultatene legges i ulvetelleren (lenke).

Som flere helt riktig har påpekt felles det flere ulver i revirene enn antallet ulver vi i rovdyrovervåkingen rapporterte i revirene i desember. (Lenke til desembersak). Dette har en naturlig forklaring.

– I desember er den årlige bestandsregistreringen av ulv så vidt i gang. Høst og tidlig vinter 2020 var det relativt få dager med gode sporingsforhold, og dermed både begrensninger i sporinger og antall prøver samlet inn for DNA-analyse. Men bildet vil bli mer og mer fullstendig etter hvert som sporinger på snø og DNA-analyser fortsetter utover vinteren, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Oppsummeres 1. juni

Bestandsregistreringen av ulv i Norge og Sverige utføres med felles metoder og starter 1. oktober hvert år og varer til 31. mars. De viktigste metodene er DNA-analyser av prøver og systematiske sporinger på snø, men det inkluderes også blant annet data fra merkede ulver, samt mer tilfeldige observasjoner av ulv, som for eksempel viltkamerabilder. Resultatene oppsummeres i en årlig felles skandinavisk rapport 1. juni.

– Den endelige rapporten oppsummerer i realiteten hvor mange ulver det var i Norge 1. oktober året før. Tallene inkluderer ulver som felles eller dør av andre grunner i løpet av overvåkingssesongen, og dette formidles i rapporten. Siden registreringene utføres årlig kan de også brukes til å se på utviklingen av bestanden mellom år. Tellingene utgjør minimumstall, men modellbaserte beregninger i prosjektet Rovquant (lenke) tyder på at de aller fleste ulver fanges opp i den årlige bestandsregistreringen, sier Kindberg.

Foreløpige rapporter

Rovdata publiserer minst tre foreløpige statusrapporter i løpet av vinteren, og vi kan ikke presisere ofte nok at dette er høyst foreløpige tall.

– De foreløpige statusrapportene gir et øyeblikksbilde av det vi vet om ulvebestanden fram til det tidspunktet, og viser samtidig hvor vi trenger mer kunnskap og gjerne vil ha tips fra dere i publikum. De kan på ingen måte sammenlignes med den endelige rapporten i juni, avslutter Kindberg.

Du kan gi innspill på overvåkingen

Klima- og Miljødepartementet har opprettet et fagråd som skal sørge for at overvåkingen av store rovvilt er best mulig. Fagrådet vurderer blant annet innretning og metoder og gir anbefalinger om forbedringer i overvåkingsprogrammet. Det er mulig å sende innspill til fagrådet. Les mer her. (lenke)

Ønsker du å bidra i bestandsregistreringen av store rovdyr? Les mer her (lenke)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata