GO

Har du sett store rovdyr eller funnet skit?

Bidrag fra publikum er viktig i overvåkingen av de store rovdyrene i Norge. På denne siden har vi samlet informasjon for deg som ønsker å bidra til å hente inn mer kunnskap om artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i landet.

Bjørn i Pasvik - Foto: Arne Nævra
Foto: Arne Nævra

De viktigste metodene for overvåking av store rovdyr er i dag sporing på snø og innsamling av hår og ekskrementer for DNA-analyse. Du kan enkelt bidra i bestandsregistreringen ved å melde fra om synsobservasjoner av dyr og spor, eller ved å samle inn skit og hår for DNA-analyse. Slik går du fram: 

Har du sett store rovdyr?

Hvis du observerer gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv i overvåkingssesongen kan du melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) i området. Du kan ta direkte kontakt med en rovviltkontakt i ditt nærområde (lenke).

For at det skal være mulig å følge opp med feltundersøkelser, er det viktig at observasjoner meldes inn så fort som mulig.

Du kan også dele observasjoner gjennom hele året i Skandobs – det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr (lenke). Det gjelder synsobservasjoner, spor, ekskrementer og andre sportegn. Skandobs er et felles nettsted for rapportering av rovdyrobservasjoner i Norge og Sverige, og er tilgjengelig både på internett og via en egen app for smarttelefoner. Last ned Skandobs-appen og ha den klar på din mobiltelefon. Kamera og GPS på din mobil gjør det svært enkelt å registrere data i applikasjonen.

Tips! Tar du bilde av spor, må du huske på å få noe med på bildet som gir informasjon om sporets størrelse. En fyrstikkeske fungerer for eksempel fint.

Alle observasjonene havner i rapportsystemet Skandobs på internett, og her kan du følge med på hvilke observasjoner som andre gjør. Når observasjoner i Skandobs oppfyller visse kriterier, for eksempel er av flere gauper som går i lag innenfor overvåkingssesongen, vil det automatisk sendes et varsel på SMS til SNO i ditt område. Meldinger følges opp i felt der de kan gi relevant informasjon for bestandsovervåkingen eller forvaltningen.

Har du funnet skit eller hår?

Hvis du antar at du har funnet avføring etter de store rovdyrene, så kan du plukke opp en prøve av skiten med en ren plastpose. Du kan ta med hele skiten, en håndfull eller en prøve på størrelse med en liten spiseskje. Unngå at prøven forurenses med andres DNA eller ditt eget.

Knyt igjen posen og merk den med ditt navn, adresse, funndato, sted og gjerne også kartreferanse. Denne informasjon kan også ettersendes til SNO per telefon eller e-post.

Ta kontakt med SNO lokalt og avtal en plass hvor SNO kan hente prøven. Skitprøver bør lagres i dypfryser fram til SNO henter prøven. Hårprøver derimot skal ikke fryses ned, men lagres tørt ved romtemperatur i en papirkonvolutt.

På grunn av koronaviruset må alle være ekstra nøye med håndvasken og passe på å holde en meter avstand ved overlevering.

Prøver som antas å være fra store rovdyr analyseres for DNA, og alle prøvesvar legges i Rovbase (lenke) fortløpende gjennom året. 

Prøveinnsamlingen foregår hovedsakelig innenfor overvåkingssesongen for hver art, men meldinger utenfor sesong kan også være svært viktige, og bidra til gode prioriteringer innenfor sesong. Prøver som viser ulv og bjørn utenfor sine forvaltningsområder sommerstid er for eksempel høyrelevant informasjon for feltapparatet og Rovdata.

Les mer om DNA-innsamling i instruksene hos Rovdata.          

Gaupe:

Overvåkingen av gaupe i Norge og Sverge pågår hovedsakelig hver vinter, fra 1. oktober til utgangen av februar måned. Feltarbeidet blir utført av en rekke aktører, koordinert av SNO, og det blir også lagt ned en formidabel innsats fra publikum over hele landet.

Du kan i overvåkingssesongen bidra i overvåkingen ved å melde fra om spor og sportegn etter flere gauper som går i lag. Det kan da være ei familiegrupper av gaupe, det vil si ei morgaupe ifølge med en eller flere unger.

Jerv:

Overvåkingen av jerv i Norge og Sverige pågår hovedsakelig fra 1. januar til 1. juni hvert år. Det gjennomføres både registrering av jervekull i hi og innsamling av hår-og ekskrementprøver for DNA-analyser. Du kan bidra ved å melde fra om spor og andre sportegn etter jerv, eller ved å samle inn jervskit og levere den til SNO i innsamlingsperioden.

Brunbjørn:

Bjørnen i Skandinavia ligger i hi om vinteren og spores i svært liten grad, og da kun på vårsnø. Overvåkingen er basert på DNA-analyser av biologiske prøver, som hår og skit samlet inn over hele landet vår, sommer og høst.

Du kan delta i overvåkingen av brunbjørn i Norge ved å melde fra om observasjoner og ved å plukke opp bjørneskit eller hår som leveres til din nærmeste rovviltkontakt i SNO.

Lenke til brosjyre: Bjørneekskrementer - innsamling til DNA-analyse (Miljødirektoratet)

Ulv:

Overvåkingen av ulv i Norge pågår hovedsakelig når det er sporsnø på bakken, i perioden fra 1. oktober til 31. mars hvert år. Du kan bidra ved å melde fra om spor og andre sportegn, og ved å samle inn ulveskit eller hår som du finner ute i marka. Skitprøver skal leveres til din lokale rovviltkontakt i SNO.

Funn av døde rovdyr

Kommer du over et dødt rovdyr, så må du ta kontakt med SNO, som vil kontrollere funnstedet og hente inn materiale. Resultater fra alle analyserte DNA-prøver vil bli lagt ut i Rovbase etter hvert som de blir klare.