X
GO

 

Ulvevalper fotografert i Østfold

Viltkamerabilder viser at det er født minst fire valper i Rømskogreviret i år.

Ulvevalper fotografert i Østfold
Foto av fire valper født i Rømskogreviret i år. Foto: Privat

Bilder fra et privat viltkamera som er overlevert til Statens naturoppsyn (SNO), dokumenterer det nye kullet.

– Vi har undersøkt plass og kamera, og bildene viser voksne ulver og minst fire valper. Valpene er cirka tre måneder gamle på bildene, forteller Ida Glemminge, regionalt rovviltansvarlig for SNO i Oslo, Akershus og Østfold.

På viltkamerabildene får man også innblikk i annet dyreliv i området.

– Vi så også bilder av elgku med kalv, rådyr og rødrev i løpet av få dager i august, forteller Glemminge.

Kull nummer to

Rømskogreviret ble etablert vinteren 2016/2017 og valper ble første gang dokumentert i reviret i 2018.

– Vi antar at det er lederparet fra forrige vinter som er foreldre til årets valpekull. Men siden vi foreløpig ikke har noe DNA på valpene, er foreldrene hittil ikke verifisert, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Fire dokumenterte kull

Registreringssesongen på ulv starter 1. oktober i Norge og Sverige, og de aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Så langt i 2019 er det dokumentert fire valpekull i Norge; i Østmarka (lenke), i Kynna (lenke), i et nytt revir i Elverum kommune (lenke), og nå sist i Rømskog.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2018-19 gjaldt det Slettås, Letjenna, Varåa, Juvberget, Bograngen, Kynna og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata