X
GO

 

Overvåkingssesongen på ulv er i gang

Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge, men det har vært lite snø med bare et par sporingsdager hittil. Rovdata oppfordrer publikum til å bidra med observasjoner av ulv og spor utover vinteren.

Overvåkingssesongen på ulv er i gang
Spor etter ulveflokk i Ulvåa-reviret. Foto: Trond Burud

Mannskaper fra Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet er ute i felt og registrerer ulv, og de tar gjerne imot tips fra publikum.

– Det er ennå tidlig, men så langt i vinter er det sporet ulveflokker i revirene Varåa, Ulvåa og Kynna, mens det i Mangenreviret er filmet valper, forteller Øystein Flagstad, seniorforsker i Rovdata.

– Fra i sommer vet man også fra valpebilder, synsobservasjoner, GPS-data og DNA at det er født valper i revirene Hornmoen og Aurskog. Det samme gjelder Juvberget, Bograngen og Rømskog, som alle tre var grenserevir de foregående vintrene, fortsetter han.

Meldinger og observasjoner fra sommeren brukes aktivt for planlegging og retting av vinterens overvåkingsaktivitet.

Kan tilføre «friske» gener

Overvåkingen følger også med immigrantulver som kan tilføre nye gener til bestanden, siden den skandinaviske bestanden lider av innavl.

I Deisjøen-reviret, der den finskrussiske «Elgåulven» slo seg ned på senvinteren, ble det i oktober sporet to ulver, men ingen DNA-prøver ble funnet. I Boksjø-reviret har en hannulv som er sønn av den finskrussiske Tivedentispa slått seg ned med partner. Begge er registrert på DNA i sommer.

– Valpekull i disse revirene vil medføre en betydelig forbedring av innavlssituasjonen i bestanden, forklarer Flagstad.

Du kan følge med på disse og alle andre ulver som registreres på DNA i Norge i Rovdatas ulveteller (lenke)

Tar ned sommerteller

Fram til i dag har du i ulvetelleren også kunnet følge med på ulv registrert på DNA i sommer, fra mai til september og altså utenfor registreringssesongen.

I sommer ble det påvist 53 ulver på DNA i Norge og disse vil nå bli lagret i en egen rapport på rovdata.no (lenke til rapporter), og telleren tas ned.

Som tidligere somre var de fleste ulver på vandring fra Sverige.

– Vi registrerte i sommer 20 individer på vandring i eller utenfor ulvesonen, og fem av dem var født i helnorske revir, mens resten har vandret inn fra helsvenske revir, forklarer Flagstad.

Ser du ulv eller spor i vinter?

Du kan melde fra om observasjoner ved å ta direkte kontakt med en rovviltkontakt på telefon. Oversikt over rovviltkontakter finner du her. (lenke) Du kan også dele observasjoner gjennom hele året i Det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr - Skandobs på app eller internett (lenke).

Overvåkingssesongen på ulv startet 1. oktober og varer fram til 31. mars, med fastsettelse av revirgrenser også i april. I denne perioden har man et spesielt fokus på å registrere ulveflokker, revirmarkerende par, årets valpekull og antall ulv.

Les mer om hvordan du kan bidra i overvåkingen her. (lenke)

En endelig statusrapport for ulv i Norge og Skandinavia vinteren 2020-2021 er planlagt ferdigstilt til 1. juni 2021.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i seks revir i overvåkingssesongen 2020-21: Hernes, Varåa, Ulvåa, Juvberget, Bograngen og Østmarka.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata