X
GO

 

Ulvevalper fotografert i Østmarka

Bilder fra flere viltkameraer bekrefter at det også i år er født ulvevalper i Østmarkareviret, tett på Oslo.

Ulvevalper fotografert i Østmarka
Valpene er fotografert av viltkameraer tilhørende privatpersoner. Foto: Privat viltkamera

Statens naturoppsyn (SNO) var mandag 22. juli i Østmarka og kontrollerte tre kameraplasser med bilder av antatte ulvevalper. Det viste seg at to av observasjonene var sikre, mens én var usikker. Dermed er det dokumentert et nytt kull med ulvevalper i området.

Minst to valper

– På det ene bildet er det to valper, så det er minst to valper i årets kull, forteller Espen Marker, som er regionalt rovviltansvarlig for SNO i Oslo og Akershus i sommer.

Ledertispa i Østmarka er trolig den samme som tidligere år, mens det foreløpig er ukjent hvem faren er. Dette er noe sporinger og DNA-analyser utover høsten og vinteren vil kunne dokumentere.

Høy grad av innavl

I 2018 ble det født fem ulvevalper i Østmarka-reviret. Da var det en hannulv (V707) som ble født i reviret året før, som var faren til den nye kullet.

Når vi fra før vet at tispa er et resultatet av far og datter-parring, så kan vi slå fast at det er et ekstremt høyt innavlsnivå i dette reviret, fortalte Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, den gang.  

Utenfor sesongen

Registreringssesongen på ulv starter 1. oktober i Norge og Sverige og de aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Stortingets bestandsmål for ulv er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2018-19 gjaldt det Slettås, Letjenna, Varåa, Juvberget, Bograngen, Kynna og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata