X
GO

 

DNA-analyser bekrefter ulvekull i nytt revir

Rovdata har analysert 14 ekskrementprøver som viser at det er født et valpekull i et nytt ulverevir i Elverum kommune.

DNA-analyser bekrefter ulvekull i nytt revir
Arkivfoto av ulvevalper. Foto: Statens naturoppsyn

Det nye reviret ligger sør og vest for det kjente Letjennareviret i Elverum kommune. I april i år ble det funnet DNA fra en hannulv og ei tispe i området og man mistenkte at disse etablerte et nytt par. DNA-analysene bekrefter nå dette.

Minst to valper

I sommer ble det meldt inn sportegn som tydet på valpeaktivitet i området. Rovdata har nå analysert 14 ekskrementprøver samlet inn fra stedet, og prøvene dokumenterer det nye kullet.

– Det ble dokumentert to nye individer som ikke var kjent fra tidligere DNA-analyser. De viste seg å være avkom av to tidligere registrerte ulver i området. Valpene ble påvist fra henholdsvis tre og fire prøver og begge er hanner, forteller Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Norsk far og svensk mor

Valpenes far (V704) ble påvist fra DNA i samme område i vår og sommer, første gang 2. april. Han er født i det norske Slettåsreviret i 2017.

Moren til valpene (V712) har siden sommeren 2017 holdt til i området der ekskrementprøvene ble funnet. Hun er født i det såkalte Loka-reviret i Sverige, på grensen mellom Värmland og Örebro län.

– Slektskapsanalysene bekrefter at valpene er avkom av V712 og V704, sier Flagstad.

Ukjent status i naboreviret

Rovdata har tidligere meldt at det er født valper i Kynnareviret i Hedmark (lenke) og i Østmarkareviret utenfor Oslo (lenke) i år.

– I Letjenna, der ulvene også bruker deler av Elverum nord for Trysilveien, har det vært valpekull hvert år siden 2012, men vi har foreløpig ingen observasjoner som kan bidra til å belyse ynglestatus i år, avslutter Flagstad.

Registreringssesongen på ulv starter 1. oktober i Norge og Sverige og de aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2018-19 gjaldt det Slettås, Letjenna, Varåa, Juvberget, Bograngen, Kynna og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata