GO

 

Ber jegere og turfolk samle bjørnebæsj

Skal du ut i skog og mark i høst, så oppfordrer Rovdata deg til å ha med en ren plastpose og plukke opp litt bjørnebæsj på turen. Prøvene skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Ber jegere og turfolk samle bjørnebæsj
Bjørnebæsj inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten. Foto © Jonas Kindberg/Rovdata

Rovdata analyserer årlig innsamlete skitprøver fra brunbjørn for DNA og bruker resultatene i overvåkingen av bestanden. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnebestanden uten å være i direkte kontakt med bjørnene.

Jegere og bærplukkere

– Vi oppfordrer turgåere, jegere, bærplukkere og andre brukere av naturen til plukke med seg en del av bjørneskiten som de finner ute i naturen. På sensommeren og høsten inneholder bjørnebæsj gjerne mye bær. Vi ønsker at de plukker med seg en del av bæsjen på størrelse med en tommelfinger og gjerne litt mer, i en ren plastpose, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Posen må være ren for at prøven ikke skal bli forurenset av annet DNA. Pass på at du ikke forurenser prøven med ditt eget DNA.

Må merkes godt

Bare en liten del fra skitten kan avsløre mye om brunbjørnen; deriblant kjønn, historikk og leveområde. Og med en årlig innsamling i Norge siden 2009 har man etter hvert fått en god oversikt over bjørnebestanden i landet.

– Husk å merke den innsamlete prøven med ditt navn og adresse, samt funndato, funnsted og gjerne også en kartreferanse. Oppbevar prøven helst fryst frem mot overlevering til SNO lokalt. Hårprøver skal oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt,  forklarer Kindberg.

Alle prøvesvar legges i Rovbase (lenke)

Filmer gir tips

Nå på sensommeren og høsten er bjørnens etterlatenskaper gjerne mørk i fargen og inneholder ufordøyde rester av bær, planter og iblant insekter.

Vi har lagd noen filmer som forklarer hvordan du kjenner igjen og skal plukke opp en bjørnskit:

Slik kjenner du igjen en bjørneskit from NINAforskning on Vimeo.
 

Slik samler du inn bjørneskit from NINAforskning on Vimeo.

Du kan lese mer om overvåkingen av brunbjørn på www.rovdata.no. Her finner du også eksempler og forklaringer på typiske spor og sportegn.

Lenke til rovviltkontaker i Statens naturoppsyn (SNO) 

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I 2018 ble det for tiende året på rad gjennomført en innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • DNA-analyser viser at det var minst 138 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av fjoråret.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Kontaktperson:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata