X
GO

 

Ulvevalper er født i Kynnareviret

Bilder fra et viltkamera viser at det er født ulvevalper i Kynnareviret i Hedmark i år.

Ulvevalper er født i Kynnareviret
Ledertispa sammen med fem av seks valper som er fotografert med viltkamera i Kynnareviret. Foto: Trond Burud/Rovdata

Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerte torsdag 25. juli observasjonsstedet og bildene fra området som dokumenterer kullet.

– På ett av bildene kan man se seks valper, så det er minst seks årsvalper i reviret i år, forklarer Erik Ola Helstad, seniorrådgiver i SNO.

Lederparet var intakt i vinter. Sporinger og DNA-analyser den kommende høst og vinter vil dokumentere om det er samme lederhann og tispe som er foreldre til årets kull.

Ti valper i fjor

I fjor ble det registrert en flokk på 14 dyr i reviret, hvorav de to lederdyrene, to eldre avkom og ti årsvalper. De to eldre avkommene har siden vandret ut av reviret.

Utenfor sesongen

Det er kun et par dager siden det ble dokumentert et ulvekull i Østmarkareviret utenfor Oslo (lenke til nyhetssak: Ulvevalper fotografert i Østmarka)

Registreringssesongen på ulv starter 1. oktober i Norge og Sverige og de aller fleste kullene blir først påvist når sporsnø legger seg på bakken vinterstid.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør i sju revir (I overvåkingssesongen 2018-19 gjaldt det Slettås, Letjenna, Varåa, Juvberget, Bograngen, Kynna og Østmarka)

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata