X
GO

 

Spesielt møte med jervevalper

Den siste jerveregistreringa på snø i Nordland ble et spesielt møte med to jervevalper for feltmannskapene fra Statens naturoppsyn (SNO).

Spesielt møte med jervevalper
To jervevalper ble observert på snø nord for Sulitjelma i juni i år. Foto: Vegar Pedersen/Statens naturoppsyn

– Vi fikk observere valpene på snøen i cirka 15 minutter. Etter en lang vinter med mye dårlig vær var dette en flott opplevelse på den siste turen, forteller Vegar Pedersen, regionalt rovviltansvarlig i Nordland.

Fikk inn tips

På våren og forsommeren pågår en intensiv registrering av jervekull over hele landet, i regi av Rovdata. Naturoppsynet befant seg denne fine og varme sommerdagen i juni på fjellet nord for Sulitjelma i Nordland, etter et tips fra publikum.

– SNO fikk inn et tips fra en privatperson som hadde oppdaget spor i Sørfold kommune og antok at det var ei jervemor med to unger som var på flyttefot i området. Vi fulgte sporene for å finne DNA etter dyrene til overvåkingen, og kom etter hvert over et ferskt dagleie. Plutselig fikk vi se de to valpene på snøen, forklarer Pedersen.

Observerte på avstand

Like før SNO kom stakk tispa av. Igjen på snøen var de to ungene som var blitt store og mobile.

– Vi var cirka 50 meter fra dem og tok bilder. De var rolige, men som unger flest. Nysgjerrige og lekne. Etter cirka 15 minutter tasset de videre, sier Pedersen.

Han antar at familien ble gjenforent nokså kjapt etter dette. Selv for garvede feltmannskaper i SNO var dette en stor naturopplevelse.

Var kjent fra før

DNA-analyse av ekskrementprøvene som ble funnet viste at tispa var kjent fra tidligere. Hun ble påvist første gang i 2016 og har siden blitt påvist flere ganger via DNA-analyser av innsamlede prøver.

– Tispa har oppholdt seg i et område som grenser til Sverige og fra den felles DNA-baserte overvåkingen av jerv i Skandinavia vet vi at hennes hjemmeområde er grenseoverskridende, da hun også er blitt registrert via DNA-analyse av innsamlede prøver i Sverige, forklarer Oddmund Kleven, genetiker i Rovdata.

Kartet viser hvor jervetispa (mor til valpene) er registrert på DNA i Norge og Sverige siden hun første gang ble registrert i 2016. Kart: Rovdata

En slektskapsanalyse viser også at foreldrene til tispa holder til i et område like nord for det området hun har etablert seg i nå.

Dette er et av mange DNA-resultater som Rovdata er i gang med å oppsummere fra den DNA-baserte overvåkingen av jerv i 2020, og en rapport vil snart være klar.

Bestandsstatus i Nordland

Jervevalpene på breen var det siste av i alt tolv kull med jervevalper som ble registrert i rovviltregion 7 (Nordland) i år. Til sammen ble det påvist 63 jervekull over hele landet i registreringssesongen 2020. Les mer i nyhetssak: 63 jervekull påvist i 2020

I Nordland er det vedtatt et bestandsmål på ti årlige jervekull og den regionale bestanden er derfor over målet.

Vil ha tips

SNO ønsker tips om flere jerver i lag og mottar også prøver som samles inn av andre for DNA analyser. Oversikt over ansatte i SNO og lokale rovviltkontakter finnes her (lenke)

Fakta om overvåkingen av jerv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Det anvendes to metoder i overvåkingen; den ene går ut på å registrere hvor mange valpekull som blir født hvert år. Den andre innebærer DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene brukes blant annet til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står hovedsakelig for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre. 
  • DNA-prøvene fra hele landet analyseres ved laboratoriet til Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Resultatene fra hiregistreringene publiseres i en nasjonal rapport 1. oktober hvert år.
  • Tallene blir også sammenstilt med svenske resultater og publisert i en felles skandinavisk rapport 1. november hvert år.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata