GO

 

Har du funnet bjørneskit?

Rovdata oppfordrer jegere og turfolk til å samle inn bjørneskit i høst. Prøver kan leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Har du funnet bjørneskit?
Typisk avføring fra bjørn på høsten. Foto: Jonas Kindberg/Rovdata

– Vi oppfordrer folk som skal ut i skog og mark i høst til å plukke med seg en bit av bjørneskit de finner. Bruk en ren plastpose og plukk opp en prøve av skiten tilsvarende en liten spiseskje. Deretter avtaler du med SNO hvor prøven kan hentes. Så enkelt er det å bidra i bestandsregistreringen av bjørn i landet, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ekskrementprøver oppbevares nedfryst, separat fra matvarer og gjerne i tre døgn, fram til overlevering til SNO. Hårprøver du finner oppbevares i romtemperatur, gjerne i en konvolutt.

Brukes til overvåking

Å plukke bjørneskit er ikke så ekkelt som mange kanskje tror. Skiten inneholder ofte mye bær på sensommeren og høsten og lukter ikke ille.

De innsamlede prøvene leveres til vurdering hos Statens naturoppsyn (SNO) lokalt, som videresender dem til Rovdata for DNA-analyse. Resultatene gir et minimumstall på antall bjørn i Norge.

– Fungerende prøver kan avsløre kjønn og gir en unik DNA-profil på bjørnen som kan fortelle mer om dens leveområde og historikk. Siden det gjennomføres lik innsamling og analyser i Sverige, kan vi også følge med på bjørns bevegelser over landegrensene. En stor fordel med metoden er at man kan overvåke bjørnene uten å være i direkte kontakt med dem, forklarer Kindberg.

Husk ren plastpose

Når du skal samle inn en skitprøve, så pass på at plastposen er helt ren. Unngå at prøven forurenses med andres DNA eller ditt eget.

Merk posen med ditt navn, adresse, funndato, sted og gjerne også kartreferanse. Ta deretter kontakt med SNO lokalt og avtalt en plass hvor SNO kan hente prøven. Alle prøvesvar legges i Rovbase (lenke) fortløpende gjennom året. 

Hold avstand og vask hender

– Informasjon om prøven kan også ettersendes til oss per telefon eller e-post. Ellers gjelder generelle tiltak for å hindre og begrense smitte av koronaviruset; sørg for å være nøye med håndvasken og pass på å holde en meter avstand ved overlevering, sier Jan Paul Bolstad, seksjonsleder i SNO.

Tips til innsamling

Vet du hvordan en bjørneskit ser ut nå på høsten? På sensommeren og høsten er bjørnens avføring gjerne mørk i fargen og inneholder ufordøyde rester av bær, planter og iblant insekter. På denne siden (lenke) kan du lære mer om spor og sportegn hos bjørn.

Rovdata har lagd noen filmer som forklarer hvordan du kjenner igjen og kan plukke opp en bjørneskit:

Slik kjenner du igjen en bjørneskit (Vimeo)
Slik samler du inn bjørneskit (Vimeo)

Instrukser for innsamling av DNA fra bjørn finner du her. (lenke)

Og din lokale rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) finner du her. (lenke)

Fakta om overvåkingen av brunbjørn i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • DNA-analyser viste at det var minimum 148 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av fjoråret.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • NIBIO Svanhovd analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata rundt 1. april hvert år.

Kontaktpersoner:

Skriv ut

Nyheter fra Rovdata