GO

 

Nytt rapportsystem for store rovdyr - Skandobs
18. februar 2013 Nå kan du dele dine observasjoner av de største rovdyrene med svenskene og se hvilke observasjoner som blir gjort av våre naboer i øst. Rovdata og Naturvårdsverket i Sverige lanserer i dag det nye rapportsystemet Skandobs.
Har kartlagt Østmarka-ulvenes stamtavle
6. februar 2013 DNA-analyser som metode gir overvåkingen en god oversikt over ulvene i Skandinavia. Rovdata har fulgt genene til ulveparet i Østmarka utenfor Oslo tilbake i tid og laget ei stamtavle.
Ulvepar i Østmarka
21. januar 2013 En hannulv og ei tispe av den skandinaviske ulvestammen har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo. Til våren kan det bli valper.
Anbefaler tettere rovviltsamarbeid
28. desember 2012 Ekspertene i Fagrådet anbefaler en samordning av overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Sverige. Overvåkingen bør også samordnes med Finland og Russland, råder ekspertene.
Har du kommet over jervskit?
27. desember 2012 Da håper vi at du plukker den opp, legger den i en plastpose og leverer den inn til Statens naturoppsyn (SNO). Innleverte prøver vil bli analysert for DNA.
Over 400 jerver påvist ved DNA
23. desember 2012 Analysene av årets innsamlede jerveprøver er klare og du kan nå finne resultatene i Rovbasen.
Ulv i åtte fylker
21. desember 2012 Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen.
Dårlig år for kongeørna
14. desember 2012 Få smågnagere, en nedgang i rypebestanden og store snøfall i rugeperioden har rammet produksjonen av unger i den norske kongeørnbestanden hardt i år.
Sporer gauper langs linjer
27. november 2012 Mannskaper fra Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er godt i gang med å forberede årets leting etter gaupespor langs linjer i terrenget.
Har funnet to ulvekull
19. november 2012 Vinterens overvåking av ulv er godt i gang og så langt er det påvist at det er født to ulvekull i helnorske revir i år.
Ønsker tips om gaupefamilier
13. november 2012 Hvis du kommer over flere gauper som går i lag, så kan det være en gaupefamilie du har oppdaget. Da ønsker Statens naturoppsyn (SNO) å høre fra deg.
Har funnet rekordmange jervekull
1. november 2012 Årets registrering av jerv viser at det aldri før er påvist like mange valpekull i Norge som i år siden overvåkingsprogrammet for rovvilt startet i 2001.
Er Nordreisahannen fortsatt i live?
15. oktober 2012 Det er ett av mange spørsmål om jervebestanden i Norge som Rovdata skal forsøke å finne svar på gjennom analysene av årets DNA-prøver fra jerv.
Mer til overvåkingen av rovvilt
8. oktober 2012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rovdata med 3,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013.
Ønsker rovdyrtips fra jegerne
27. september 2012 Kommer du over store rovdyr under jakta eller turen i skogen i høst? Husk å melde i fra om observasjonen i rapportsystemet for store rovdyr på internett eller via Rovdata-appen, oppfordrer Rovdata.
Avlivet sterkt medtatt jervetispe
19. september 2012 Tidligere denne måneden så en turgåer seg nødt til å avlive ei syk og skadet jervetispe i Åmotsdalen i Oppdal. Nå viser det seg at tispa har levd et langt liv over store deler av Dovrefjell.
Gener fra øst frisker opp ulvebestanden
11. september 2012 Flere av ulvekullene som ble født i Skandinavia i fjor har aner tilbake til to innvandrende ulver fra øst, viser en felles overvåkingsrapport for Norge, Sverige og Finland. De nye genene fra øst fører til mindre innavl i bestanden.
Har overlevert forslag til felles overvåking
7. september 2012 Arbeidsgruppene som har sett på hvordan overvåkingen av gaupe og jerv i Norge og Sverige kan forbedres og slås sammen har overlevert deres forslag til Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Norge og Naturvårdsverket (NV) i Sverige. Les forslagene her!
Samler rovdyrovervåkinga i Skandinavia
24. august 2012 Felles og bedre metoder vil gi sikrere bestandstall og gjøre det enklere å sammenstille overvåkingsdata fra Norge og Sverige. Fra og med neste år kommer felles skandinaviske rapporter for artene gaupe og jerv.
Østmarkaulven er fortsatt i Trøndelag
14. august 2012 Ulven som var i Østmarka øst for Oslo i vinter er nå påvist i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag.
Har du sett rovdyr i sommer?
24. juli 2012 Husk å registrere din observasjon av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i rapportsystemet for store rovdyr hos Rovdata.
Jerven yngler som aldri før
19. juli 2012 Foreløpige tall viser at det i år er født rekordmange jervekull i Norge siden registreringene startet i 2000.
Ulv vandret fra Østmarka til trøndelagskysten
11. juli 2012 Ulven som ble påvist flere ganger i Østmarka øst for Oslo i vinter har vandret nordover og ble sist registrert i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag.
Merket bamse var minst 20 år gammel
10. juli 2012 Hannbjørnen som ble skutt i Snåsa kommune natt til mandag denne uka var tidligere merket, og var minst 20 år gammel da den ble felt.
Flere jerv i nord og færre i sørvest
6. juli 2012 I perioden fra 2008 til 2011 har det blitt flere jerv i Midt- og Nord-Norge, mens bestanden har minket i Sørvest-Norge.
Har undersøkt døde rovdyr
28. juni 2012 Rovdata har mottatt og obdusert 261 rovdyrkadaver det siste året. Det eldste dyret var en 22 år gammel bjørn.
Stabil ulvebestand i Skandinavia
19. juni 2012 I vinter var det omtrent like mange ulver i Skandinavia som i fjor vinter.
Genetisk viktig ulvepar er funnet
8. juni 2012 En datter av Kynna-hannen har slått seg sammen med Galven-hannen. Det viser DNA-analyser av ekskrementer som er samlet inn i Gävleborgs län i Sverige.
Felte bjørner var kjent fra før
23. mai 2012

Seks av syv vevsprøver fra felte bjørner i Norge i vår har så langt blitt analysert. DNA-analysene viser at samtlige seks individer var kjent for overvåkingen av brunbjørn her i landet fra tidligere.

Jobber for felles overvåking
22. mai 2012 To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å utvikle felles og bedre overvåkingsmetoder på gaupe og jerv i Norge og Sverige. Målet er en felles rapportering av bestandsdata om artene.
Status for de fire store rovdyrene i Norge
21. mai 2012

Ulvebestanden synes å holde seg stabil, mens det før jakta i vinter ble påvist færre gauper i landet enn året før. I fjor ble det registrert noen færre bjørner og en nedgang i antall jervekull fra året før. Det viser en fersk oversikt fra Rovdata.

Ned mot bestandsmålet
16. mai 2012 Gaupebestanden i Norge er redusert for tredje året på rad og nærmer seg bestandsmålet på 65 kull med gaupeunger hvert år, viser en ny rapport fra Rovdata.
Har du lastet ned Rovdata-appen?
9. mai 2012

Husk å ha den med deg når du vandrer ut i skog og fjell. Du vet aldri når du kommer over spor etter et rovdyr!

Alfadyrene blir borte
25. april 2012

I Norge ble det både i 2010 og 2011 født tre ulvekull i helnorske revir. Nå viser DNA-analyser at ett alfadyr er borte i fire av de fem parene som fødte valpene. Kun Slettås-paret holder fortsatt stand.

Ny skandinavisk jerverapport
20. april 2012 For andre året på rad har svenske Viltskadecenter og norske Rovdata satt sammen overvåkingsdata på jerv i Sverige og Norge i en felles rapport.
Felt hannbjørn var langveisfra
16. april 2012 DNA-analyser viser at den unge hannbjørnen som ble felt i Telemark i mars i år var en kjenning kalt ST10. Bjørnen ble først oppdaget 16. juni 2009 i Selbu i Sør-Trøndelag – cirka 45 mil i luftlinje fra stedet der den ble felt.
Husk Rovdata-appen på påsketuren!
3. april 2012 Last ned Rovdata-appen og ha den klar på mobiltelefonen din når du går ut i påskefjellet, lyder oppfordringen fra Morten Kjørstad, leder i Rovdata.
Færre bjørner funnet i Norge
30. mars 2012 I fjor ble det registrert noen færre bjørner innenfor Norges grenser enn året før. Av totalt 151 individer var det 51 binner og 100 hannbjørner.
Hitellinga er i gang!
29. mars 2012 Du vil også i år få servert rykende ferske resultater fra årets telling av jervekull i Norge her på Rovdata.no.
Ulvemålet er nådd
13. mars 2012 I fjor ble det født tre ulvekull i helnorske revir, viser en fersk rapport fra Rovdata. Dermed er Stortingets bestandsmål på tre årlige ulvekull nådd for andre året på rad.
Rovdata-appen er lansert!
9. mars 2012 Nå kan du laste ned vår nye app gratis fra App Store eller Google Play (tidligere Android Market) med din mobiltelefon.
Rovdata får ros av statsråden
6. mars 2012

Stadig flere deler observasjoner av rovdyr med Rovdata og nå er rapporteringen blitt enda enklere med ny app for smarttelefoner. Arbeidet med å spille på lag med publikum får ros av fornyingsministeren.

Slik foregår overvåkingen av jerv
28. februar 2012 Ny filmsnutt gir deg et innblikk i hvordan jervebestanden blir overvåket i Norge.
Hunngaupe gikk rekordlangt
18. februar 2012 Forskerne har funnet ei hunngaupe som har gått fra Sarek i Sverige til Selbu kommune i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer en vandring på cirka 55 mil i luftlinje!
Har påvist i overkant av 50 ulver
17. februar 2012 Overvåkinga av ulv har så langt i vinter sporet 52 til 56 ulver på snø inne på norsk areal.
Bekrefter helnorsk ulvekull i Julussa
10. februar 2012 Rovdata har ved hjelp av DNA-prøver påvist at det ble født et helnorsk ulvekull i Julussa-reviret i 2011.
Dovrejerven er felt
6. februar 2012 Hannjerven «Individ 90», som hadde Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark som sitt rike, ble felt 8. januar i år.
Har bekreftet ett helnorsk ulvekull
27. januar 2012

Sporing på snø denne vinteren viser så langt at det ble født et ulvekull i det helnorske Slettås-reviret i fjor. To andre mulige helnorske kull er også til vurdering.

Leter etter gaupefamilier
13. januar 2012

Ser du en gaupefamilie eller spor i snøen etter to eller flere gauper i følge, så ønsker Statens naturoppsyn (SNO) å høre fra deg.

Jerveanalysene er klare!
22. desember 2011 Du kan nå finne resultater fra samtlige av årets DNA-analyser av prøver fra jerv i Rovbasen.
123456789

Nyheter fra Rovdata