GO

 

Bymarkajerven kan være rekordgammel
29. april 2014 En fersk DNA-analyse av hår viser at jervetispa "Ind50" fortsatt er i Bymarka i Trondheim. Nå nærmer hun seg den eldste kjente alderen på jerv i Norge.
Fant ny hannbjørn i Hedmark
28. april 2014 Bioforsk Svanhovd har nå DNA-analysert 24 forsinkede skitprøver fra Hedmark, og resultatet fører til en endring i bjørnetallet for Norge i 2013. Det ble funnet én ny hannbjørn i fylket og det var derfor til sammen minst 148 bjørner i Norge i fjor.
Uendrede ulvetall siden mars
24. april 2014 Det er ikke registrert flere ulver i Norge fra 15. mars til 15. april i år, viser en ny foreløpig statusrapport, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.
Ser du rovdyr i påsken?
14. april 2014 Hvis du gjør observasjoner av bjørn, gaupe, jerv eller ulv, eller av spor etter disse artene i påsken, så vil vi i Rovdata gjerne høre fra deg.
«Kirunajerven» er skutt i Hedmark
11. april 2014 Hannjerven Ind1253 ble kjent for å ha vandret rekordlange 80 mil fra Kiruna nord i Sverige til Alvdal i Hedmark. Nå viser DNA-analyser at den ble skutt under lisensjakt i nabokommunen Rendalen i fjor høst.
Hannbjørn tilbake i Trøndelag etter sju år
4. april 2014 Hannbjørnen, kalt «ST4», ble første gang påvist i Sør-Trøndelag i 2006. Nå viser DNA-analyser at han i fjor høst var tilbake i fylket, sju år etter. I mellomtiden har han vært innom både Telemark, Oppland og Hedmark fylker.
147 bjørner ble påvist i Norge i fjor
31. mars 2014 I fjor ble det påvist 147 bjørner innenfor Norges grenser, og dette er ti flere enn året før. Av de 147 var det 55 hunnbjørner og 92 hannbjørner.
65-73 ulver er påvist i Norge
20. mars 2014 Så langt i vinter er det registrert 65-73 ulver i Norge. Av disse er 33-37 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
Grenseløs DNA-overvåking av jerv
7. mars 2014 Jerven beveger seg uavhengig av landegrenser og etterlater seg genetiske spor på sin ferd. DNA-analyser av dens etterlatenskaper i Norge, Sverige og Finland gir ny kunnskap om sammenhenger mellom delbestander og bevegelser mellom land og områder.
Se unike rovdyrbilder i Skandobs
27. februar 2014 Har du noen gang sett en gaupefamilie, og attpåtil på så kloss hold som dette? Det har de færreste av oss, men nå har du muligheten. Nye og sjeldne bilder av de store rovdyrene blir delt av publikum i Skandobs, og arkivet er åpent for alle.
Lanserer ny rovdyrapp for Skandinavia
21. februar 2014 Norge og Sverige har tatt nok et viktig steg mot økt samarbeid om overvåking av de største rovdyrene. Nå kan både nordmenn og svensker dele observasjoner av rovdyrene i en felles database med den nye Skandobs-appen.
Sporsnø i sikte!
21. februar 2014 Lite snø har gjort registrering av gaupe meget vanskelig i Trøndelagsfylkene og Nordland så langt i vinter. De siste værvarslene gir imidlertid håp om snøfall. Nå håper Rovdata og Statens naturoppsyn (SNO) at publikum er klare til å registrere gauper.
Bekrefter tre helnorske ulvekull
17. februar 2014 Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor. To av kullene ble født i Hedmark og ett i Østmarka utenfor Oslo.
Har påvist ulvekull i Julussa-reviret
20. januar 2014 Snøfall har satt forskerne på sporet av ulvene i det helnorske Julussa-reviret, og det er nå bekreftet at det ble født ett valpekull i reviret i fjor. Så langt i vinter er det dermed dokumentert to ulvekull i helnorske revir.
Sjeldent jervebesøk i Østfold
17. januar 2014

I februar i fjor ble en jerv filmet med viltkamera i Marker i Østfold. DNA-analyser av skit og hår som den etterlot seg viser nå at det var ei jervetispe som var på besøk. Hun er i etterkant også påvist i Sverige og Hedmark.

Har påvist 40-56 ulver
16. januar 2014 Så langt i vinter er det registrert 40-56 ulver i Norge. Av disse er 24-35 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
«Kirunajerven» slo seg ned i Alvdal
3. januar 2014 Hannjerven Ind1253, også kalt «Kirunajerven», gikk rekordlange 80 mil fra Kiruna nord i Sverige til Alvdal kommune i Østerdalen. Nå viser DNA-analysene til Rovdata at jerven har slått seg til ro i området.
Plukk jervskit på nyåret
30. desember 2013 Rovdata bruker jervskit til å overvåke jerven i Norge. Nå håper vi at du kan plukke opp jervskit der du bor og dermed bidra i overvåkingen av arten.
DNA-analyser på jerv er klare
23. desember 2013 Årets DNA-analyser av innsamlede prøver fra jerv er nå klare og tilgjengelig i Rovbase. Analysene tyder på en nedgang i jervebestanden i Norge fra i fjor til i år.
35-52 ulver i Norge – så langt
20. desember 2013 Vinterens overvåking av ulv i Norge er i gang og så langt er det registrert 35-52 ulver innenfor landets grenser. 19-31 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen.
Se det første gaupekartet for Skandinavia!
18. desember 2013 Nå kan du for første gang få en oversikt over gaupefamilier i Norge og Sverige på ett og samme kart. Kartet viser at det ble registrert 251 familiegrupper i Skandinavia sist vinter.
Teller gaupefamilier i vinter
4. desember 2013 Meld fra til oss hvis du ser flere gauper som er sammen. Det kan være ei gaupemor i følge med årsunger, oppfordrer Statens naturoppsyn (SNO).
Følger gauper med viltkameraer
28. november 2013

Viltkameraer kan brukes til å overvåke gauper i områder med lite snø. Det viser foreløpige resultater fra testing, som Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført i ulike områder i Norge.

Har registrert 17-28 ulver
19. november 2013 Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.
Norsk-svensk rovdyrovervåking er i gang
5. november 2013 I vinter blir både gaupe og jerv overvåket med felles metoder i Norge og Sverige. Til neste år kommer de felles bestandstallene.
Nye bilder av ulvene i Østmarka
2. november 2013

Viltkameraer har på nytt sikret nye og unike bilder av ulvene i Østmarka utenfor Oslo. På ett av bildene, som aldri før er publisert, kan man se fire ulver, og alle fire kan være valper.

Har sjekket cirka 320 mil med gaupelinjer
17. oktober 2013 Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) kontrollerte også sist vinter fastlagte linjer i terrenget på jakt etter gaupespor. Kun i Nordland ble det funnet vesentlige endringer i sporkrysninger sammenlignet med året før.
Færre jervekull enn på mange år
1. oktober 2013 Det er i år født færre jervekull i Norge enn på mange år, viser en ny overvåkingsrapport fra Rovdata.
Ulvevalper påvist i Østmarka
9. september 2013

En videofilm bekrefter at det er født ulvevalper i Østmarka utenfor Oslo i år. Filmen er tatt av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Flere ulver og mindre innavl
4. september 2013

Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og innavlsnivået i bestanden synker.

Felte ulver kom alle fra Sverige
23. august 2013 Alle ulvene som er registrert døde i Norge så langt i år, er fra helsvenske revir eller grenserevir. Det viser DNA-analyser som er gjennomført av Rovdata.
Nye livstegn fra ulveparet i Østmarka
19. august 2013 Rovdata har gjennomført DNA-analyser av innsamlet ulveskit fra Østmarka som viser at begge ulvene i det såkalte Østmarkaparet fortsatt er i området.
Har du funnet bjørnebæsj?
2. august 2013 Da håper vi at du tar bæsjen i en plastpose og leverer den til Statens naturoppsyn (SNO) i ditt område. Prøver som leveres inn vil bli analysert for DNA.
Overvåkingen av kongeørn er godt i gang
17. juli 2013 Fra i vår har kongeørn blitt kartlagt og overvåket på samme måte over hele Norge. I løpet av året vil Rovdata legge fram ny og oppdatert kunnskap om bestanden.
Har obdusert rovdyr
9. juli 2013 204 rovdyr har blitt obdusert og undersøkt av Rovdata i Trondheim det siste året. Her finner du resultatene.
Jerven har født færre valpekull i år
5. juli 2013 Det er i år født færre kull med jervevalper i Norge enn på mange år. Det viser foreløpige tall fra årets registreringer.
Færre gauper i Norge
3. juli 2013 For fjerde året på rad er det registrert en nedgang i gaupebestanden i Norge, viser en ny rapport fra Rovdata.
Tre ulver i Midt-Norge
27. juni 2013 Genetiske analyser viser at det har vært tre forskjellige ulver i Midt-Norge på forsommeren. Alle er hannulver, og den ene har en innvandret ulv fra den finskrussiske bestanden som far.
Flere ulver i Skandinavia
18. juni 2013 Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og hovedårsaken er at det blir flere ulver i Sverige.
Kun én ulvevalp i Slettås-reviret
14. juni 2013 Overvåkingen av ulv har påvist kun én årsvalp i Slettås-reviret i vår. Dette er en uvanlig liten kullstørrelse hos vill skandinavisk ulv. Årsaken kan være innavl.
Så mange store rovdyr har vi i Norge
31. mai 2013 Det har blitt flere jerver og ulver i landet mens antallet bjørner har gått ned. Det viser en fersk rapport fra Rovdata som beskriver utviklingen i bestandene fra 2011 og fram til siste år.
Østmarkaulvene fanget på kamera
7. mai 2013 For første gang er ulveparet som har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo blitt fotografert sammen. De unike bildene ble tatt 28.april i år av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Norge og Sverige samarbeider om bjørn og ulv
18. april 2013 To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å forbedre og samordne overvåkingsmetodene på brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Målet er en bedre oversikt over bestandene uavhengig av landegrensene.
Rekordmange ulvekull i grenserevir
17. april 2013 Så langt denne registreringssesongen er det påvist fem kull med valper i ulveflokker som lever på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Dette er flere enn noen gang tidligere siden dagens overvåking av ulvebestanden startet.
Registrerte færre bjørner i fjor
5. april 2013 I fjor ble det påvist 137 bjørner innenfor Norges grenser. Dette er 14 færre enn året før, og en reduksjon på 29 bjørner sammenlignet med 2010.
Meld fra om rovdyr i påska
27. mars 2013 Pass på å ha Rovdata-appen klar på mobiltelefonen før du legger ut på tur i påska. Med noen enkle tastetrykk kan du dele observasjoner av de store rovdyrene med oss.
Har påvist 59 til 72 ulver
25. mars 2013 Kartleggingen av ulv i vinter har så langt påvist 59 til 72 ulver innenfor Norges grenser, og 43 til 45 av disse er kun registrert på norsk side av grensen. Det viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.
Rovdata flytter inn i nytt bygg
22. mars 2013 I helga flytter Rovdata og resten av Norsk institutt for naturforskning (NINA) inn i nytt hovedkontor i Trondheim.
Jerv gikk hele 80 mil
28. februar 2013 Rovdata har ved hjelp av DNA-analyser påvist en hannjerv i Alvdal kommune i Østerdalen som tidligere er registrert i Kiruna nord i Sverige. Det er en vandring på cirka 800 kilometer i luftlinje fra nord mot sør!
Tre helnorske ulvekull i fjor
18. februar 2013 Ny kunnskap fra bestandsovervåkingen av ulv viser at det ble født minst tre kull med ulvevalper i helnorske revir i fjor.
123456789

Nyheter fra Rovdata