GO

 

Jervebestanden er over bestandsmålet
25. oktober 2016

Det er i år registrert 50 jervekull i Norge og det er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt. Antall registrerte kull i landet har likevel falt betydelig siden i fjor.

Dette vet vi om antall ulver i Norge
18. oktober 2016

Det diskuteres og brukes forskjellige tall i rovviltdebatten på hvor mange ulver det er i Norge. Det eneste svaret som er mulig å gi med sikkerhet i dag er hvor mange ulver som ble registrert i landet sist vinter.

Delta i overvåkinga av bjørnen du også!
3. oktober 2016

DNA-analyser av innsamlete ekskrementer og hår brukes til å overvåke brunbjørnen i Norge og Sverige. Du kan bidra i overvåkinga ved å plukke opp hår og skit fra bjørnen og levere prøven til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO). Se nye filmer som viser deg hvordan!

Ulv fotografert i Lierne
22. september 2016

Et viltkamera har tatt bilder av en ulv som spiser på et sauekadaver i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Det er sjelden med dokumentert forekomst av ulv i fylket.

Flere gauper i Skandinavia
22. september 2016

Den norske gaupebestanden har gått ned, men betydelig flere registrerte familiegrupper av gaupe i Sverige sender den skandinaviske bestanden opp med 18 prosent. Det viser tall fra overvåkinga i vinter.

Avkom av immigrant-ulver lykkes bedre
23. august 2016

Ny forskning viser at valper født av ulver som har vandret inn til Skandinavia fra Finland og Russland lykkes bedre i å finne partner og føde valper enn sine innavlede skandinaviske artsfrender. Selv få immigranter har bedret den skandinaviske bestandens levedyktighet.

Del dine rovdyrobservasjoner i sommer
1. august 2016

Skal du ut på tur i naturen i sommer anbefaler Rovdata at du har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen. Både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er aktive i sommermånedene, og du kan enkelt dele observasjoner av artene i Skandobs.

Foreløpige tall tyder på færre jervekull
21. juli 2016

Det er så langt i år meldt inn 45 jervekull i Norge til Rovdata, og det er en betydelig nedgang fra 65 kull i fjor. Bestanden er likevel trolig også i år over det nasjonale bestandsmålet. Rovdata presiserer at dette er foreløpige tall.

Felte 20 år gammel bjørn
12. juli 2016

De fleste av de 166 døde store rovdyrene som Rovdata har undersøkt det siste året var under fem år gamle. Noen var imidlertid godt oppi årene, som hannbjørnen på 20 år som ble felt i Stor-Elvdal kommune 25. juli i fjor.

Gaupebestanden har gått ned
8. juli 2016

Det er i vinter påvist 52 familiegrupper av gaupe i landet, og det er en nedgang på 14 prosent fra i fjor. Bestanden var før jakta i år under bestandsmålet på landsbasis og vi må tilbake til 2004 for å finne et år med færre påviste familiegrupper.

Filmet Østmarkaulvene på musejakt
16. juni 2016

Ferske opptak fra Østmarka viser de to gjenværende ulvene i reviret som jakter på det som trolig er mus i gresset. Opptaket er gjort av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Markant økning i antall ulver i Norge
1. juni 2016

Resultatene fra vinterens overvåking av ulv er klare og de slår fast at det i vinter var omtrent dobbelt så mange helnorske ulver som forrige vinter. Det norske bestandsmålet ble også nådd med god margin i 2015.

Så mange rovdyrkull ble påvist i Norge
27. mai 2016

Rovdata har levert en bestandoversikt på artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv til Miljødirektoratet. Hovedfokus i rapporteringen er på hvor mange ungekull av de ulike artene som er født i Norge.

Fikk pris for arbeid med DNA-analyser
24. mai 2016

Rovdatas egen genetiker Øystein Flagstad mottok i dag en pris for sitt arbeid med å utvikle DNA-analyser som en metode til å overvåke dyrepopulasjoner. Metoden gjør det mulig å overvåke ville dyr uten at man trenger å være i kontakt med dem.

Død ulv i Kåfjord var genetisk viktig
19. mai 2016

DNA-analyser bekrefter at hannulven som ble funnet død i fjæresteinene i Finnmark var den finskrussiske ulven, som tidligere er registrert i Troms.

Bjørn overlevde påkjørsel av toget
13. mai 2016

Sankthansaften i fjor kjørte toget på en bjørn like nord for Dombås sentrum i Dovre kommune, som deretter sprang til skogs. Nå bekrefter DNA-analyser at den overlevde sammenstøtet.

Nye bilder av ulvevalpene i Østmarka
28. april 2016

Gjennom vinteren er det jevnlig funnet skit- og hårprøver etter de to gjenværende ulvevalpene i Østmarka. Senest 13. april ble de også fotografert sammen av et viltkamera i området, og begge ser friske ut.

Det blir stadig færre bjørner i Norge
22. april 2016

I 2015 ble det påvist 128 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede skit- og hårprøver. Det er det laveste antall bjørner som er registrert i landet siden de landsomfattende innsamlingene startet i 2009.

Har bekreftet seks helnorske ulvekull
19. april 2016

Vinterens ulvesporinger og DNA-analyser har dokumentert at det ble født seks ulvekull i helnorske revir i 2015, som er ny rekord. Fem av kullene er født i revir som er minst 50 prosent innenfor ulvesonen, og bestandsmålet er derfor nådd med god margin.

Østmarkaulv på besøk hos tanta i Moss
7. april 2016

Tispa som slo seg ned i Mossereviret i fjor kan ha fått en partner. Ferske DNA-analyser fra Rovdata viser at hennes nevø og halvbror fra Østmarka-reviret er på besøk i området. Den tidligere alfahannen i Østmarka er far til dem begge.

Har påvist finskrussisk ulv i Troms
4. april 2016

DNA-analyser gjennomført av Rovdata bekrefter at ulven som er registrert en rekke ganger i Troms fylke den siste tiden er en finskrussisk immigrant.

Hitellinga av jerv er i gang
30. mars 2016 Statens naturoppsyn (SNO) har startet feltregistreringen av jervekull som er født i Norge i vår. Du kan følge arbeidet på Rovdata.no.
På sporet av rovdyr i påska?
23. mars 2016

Ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon når du legger ut på påsketur, så kan du delta i overvåkingen av de store rovdyrene.

Har funnet sjefen på Saltfjellet
21. mars 2016

Hannjerven «Ind2628» har over flere år regjert på Saltfjellet og ned mot Nordlandskysten. DNA-analyser av hans ekskrementer avslører at han har hatt store deler av fjellområdet som sitt hjem de siste fire årene.

Rekordmange ulvekull i Norge
16. februar 2016

Det er så langt i vinter registrert flere kull med ulvevalper i Norge enn noen gang siden rapporteringene startet på norsk og svensk side i 1998. Mer sporing må til for å avklare revirgrenser i forhold til ulvesonen, og det er derfor for tidlig å konkludere at det norske bestandsmålet er nådd.

Fant én meter lang bendelorm i ulvskit
15. februar 2016

En rapportør gjorde et uvanlig funn i en ulveskit som skulle til Rovdata for DNA-analyse. I skiten lå en bendelorm på hele én meter!

Normalår for kongeørna
3. februar 2016

Det er i 2015 registrert omtrent like mange vellykkede hekkinger og flyvedyktige unger av kongeørn i områdene med intensiv overvåking i Norge som året før. Antallet er også på linje med gjennomsnittet for områdene fra tidligere år.

Felt skabbulv var alfahannen i Østmarka
22. januar 2016 DNA-analyser gjennomført av Rovdata viser at ulven med skabb som ble avlivet av dyrevelferdshensyn tirsdag 19. januar i Enebakk kommune var alfahannen i Østmarka.
Stor interesse for Skandobs
8. januar 2016

Det blir stadig flere registrerte brukere av det felles skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr – Skandobs. Ved starten på det nye året er det i underkant av 14 000 brukere av systemet, og flertallet kommer fra Sverige.

Har testet overvåking av gaupe med viltkamera
6. januar 2016

Når snøen uteblir kan viltkameraer være en god metode for å registrere gauper i Norge. Det viser en ny forskningsrapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Har du lyst til å samle inn jervskit?
28. desember 2015

Overvåkingen av jerv i Skandinavia får viktig informasjon fra DNA-analyser av jervskit. På nyåret kan du bidra i overvåkingen ved å samle inn hår- og skitprøver etter jerv og levere dem til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Blodspor stammet fra genetisk viktig ulv
22. desember 2015

I helga ble det funnet blod etter en ulv i Trysil kommune i Hedmark. Rovdata kunne søndag kveld bekrefte at blodet stammer fra den genetisk viktige ulven fra Finland-Russland, som tidligere er påvist i Sverige. Ulven har ifølge politiet blitt drept ulovlig.

Har påvist tre helnorske ulvekull
17. desember 2015 Vinterens overvåking av ulv i Skandinavia er i gang og så langt er det påvist tre ulvekull født i helnorske revir i 2015. Det er imidlertid for tidlig å si om det norske bestandsmålet for ulv er nådd.
Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Har du sett flere gauper i lag?
10. desember 2015

Rovdata oppfordrer alle som observerer flere gauper som går sammen til å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Har oppdaget genetisk viktig ulv
8. desember 2015

Den skandinaviske ulvebestanden er sterkt innavlet og stammer fra kun sju ubeslektede individer. Nå kan en åttende ulv være på vei til yngleområdet i Skandinavia og bidra med friske gener. Rovdata følger situasjonen og ber publikum melde fra om ulveobservasjoner.

Skal gi råd til rovdyrovervåkingen
10. november 2015

Klima- og miljødepartementet (KLD) har oppnevnt eksperter til fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt for perioden 2015-2019.

Østmarka-ulv ble påvist ved Kongsvinger
29. oktober 2015

En ny oversikt over DNA-resultater fra Rovdata viser at den siste av de tre ulvevalpene som ble født i Østmarka i 2013 har vært innom Kongsvinger etter at den forlot fødereviret.

Bekrefter at ledertispa i Østmarka er død
20. oktober 2015

DNA-analyser av vevsprøver bekrefter at det var alfatispa i Østmarka-reviret som ble skutt og funnet død i Østmarka i forrige uke.

Oppgang i antall jervekull i Skandinavia
16. oktober 2015

Det er under årets hitelling av jerv i Skandinavia registrert flere jervekull i både Norge og Sverige enn i fjor. Til sammen er det i år registrert 160 kull i Skandinavia, og det er en økning på 16 prosent fra fjoråret.

Jerven ligger over bestandsmålet
1. oktober 2015

Det er i år registrert 65 kull med jervevalper i Norge, og det er 26 kull over det nasjonale bestandsmålet som Stortinget har bestemt. Av disse er 17 kull tatt ut av forvaltningen på ekstraordinære uttak.

Ulven kan være tilbake i Mossereviret
24. september 2015

DNA-analyser av skit og bilder fra viltkameraer kan tyde på at ulv igjen har slått seg ned i det gamle Mossereviret. Det er ti år siden sist, og den nyankomne ulven stammer fra Østmarka.

Bæsjen avslører bjørnens liv
17. september 2015

Når brunbjørnen gjør sitt fornødne ute i skogen, legger den igjen DNA som forteller mye om dens liv og historie. Nå kan du delta i innsamlingen av bjørnebæsj over hele Norge.

Har påvist to ulvevalper i Østmarka
11. august 2015

Ferske videoopptak fra Østmarka bekrefter at det er født ulvevalper i ulvereviret utenfor Oslo i år. Se video i saken!

Ser du rovdyr i sommer?
28. juli 2015

Møter du gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv i sommer, eller kommer over spor etter disse artene, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem.

Økning i antall jervekull
22. juli 2015

Foreløpige tall fra årets overvåking av jerv viser at det er registrert 61 kull med valper på landsbasis. Det er ni flere jervekull enn det som ble påvist i fjor og viser at bestanden også i år vil ligge over det nasjonale bestandsmålet.

Kjente bjørner og jerv med halsbyll
14. juli 2015

Rovdata har mottatt og undersøkt 239 døde rovdyr fra hele landet det siste året. Blant dem var fire eldre bjørner som er påvist av overvåkingen over mange år og ei jervetispe med en knyttnevestor byll på halsen.

Ulver felt i Norge kom østfra
9. juli 2015

Rovdata har tatt DNA-analyser av alle ulver som er registrert døde i Norge siden 1. juli i fjor. Resultatet viser at samtlige ulver kom vandrende til Norge fra grenserevir eller Sverige.

Flere gauper i Skandinavia
3. juli 2015

Det er beregnet at det var 232 og ei halv familiegruppe av gaupe i Skandinavia i vinter, hvor den halve deles med Finland. Gaupebestanden har økt i både Norge og Sverige siden i fjor, og tilsvarte før jakt i år i underkant av 1400 dyr.

Hannbjørn gikk rekordlangt - ble skutt i Sverige
26. juni 2015

Hannbjørnen «ST4» ble første gang påvist i Sør-Trøndelag i 2006 og etterlot siden DNA-spor over store deler av Sør-Norge, før den igjen returnerte til fylket sju år senere. Nå viser data at den rekordlange vandringen tok slutt under lisensjakt i Sverige.

123456789

Nyheter fra Rovdata