GO

 

Har du sett flere gauper i lag?
21. februar 2020

Vinterens registreringssesong på gaupe går mot slutten, men du har fortsatt over ei uke på deg til å melde fra om observasjoner av gaupefamilier til Statens naturoppsyn (SNO).

Nei, ulv i Norge stammer ikke fra en dyrepark i Paris
10. februar 2020

Rovdata har analysert DNA fra de samme åtte ulvene som det tyske laboratoriet ForGen gjorde før jul, og fant ikke noe nytt om ulvenes opphav. Det er ikke noe grunnlag for å si at ulvene stammer fra dyreparker eller er hybrider.

Har påvist 86-96 ulver i Norge så langt
4. februar 2020

Det gjenstår fortsatt mye av vinterens kartlegging av ulv i Norge. Fra 1. oktober til 27. januar er det dokumentert 86-96 ulver i Norge, hvorav 50-53 kun i Norge, 34-41 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige og to med usikker grensestatus.

Nå kan du endre dine observasjoner i Skandobs
15. januar 2020

Skandobs har vært gjennom nok en oppdatering og nå kan rapportørene selv endre og slette egne observasjoner.

Ber folk på tur samle jervebæsj
30. desember 2019

Rovdata oppfordrer alle til å ha med seg rene plastposer på tur og bruke dem til å plukke opp biologisk materiale fra jerv for DNA-analyser. Prøver skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Flere jerver påvist i DNA-innsamling
20. desember 2019

Det er i år påvist 734 jerver i Norge og Sverige ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av prøver. Det er 35 flere enn det som ble påvist fra fjorårets DNA-analyser.

God jul fra oss i Rovdata!
20. desember 2019

Vi ønsker alle sammen ei god jul og et riktig godt nytt år!

Flere hekkinger og unger for kongeørna
17. desember 2019

Det er i år registrert noen flere hekkinger og unger født i de tolv områdene med intensivovervåking av kongeørn i Norge, sammenliknet med i fjor. Ungeproduksjonen er imidlertid lav i mange av områdene.

Har påvist 66-73 ulver i Norge
17. desember 2019

Vinterens overvåking av ulv er godt i gang og det er så langt i vinter påvist 66-73 ulver innenfor landets grenser.

Vil ha tips om familiegrupper av gaupe
11. desember 2019

Har du sett flere gauper i lag? Da håper Rovdata at du tar kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området så raskt som mulig. Den årlige registreringen av familiegrupper av gaupe over hele landet er i gang.

Ulvetelleren er oppdatert!
4. november 2019

1. oktober gikk startskuddet for vinterens registrering av ulv i Norge. Så langt i vinter har det vært lite sporsnø, men nå har DNA-prøver begynt å komme inn til analyser hos Rovdata. Du kan følge med på DNA-registreringen av ulv i Rovdatas ulveteller!

Færre jervekull i Skandinavia
1. november 2019

Det er i år påvist 165 kull med jervevalper i Norge og Sverige. Det er en nedgang på ni prosent sammenlignet med i fjor. Samtidig har antallet jerver økt i begge land.

Skandobs har blitt raskere!
30. oktober 2019

Rovdata og Naturvårdsverket jobber kontinuerlig for å utvikle det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr – Skandobs. Nå har det blitt mye enklere og raskere å søke fram rovdyrobservasjoner i kartløsningen.

61 jervekull påvist i år
18. oktober 2019

Det er i år registrert 61 kull med jervevalper i Norge, og det er en oppgang på fem prosent (tre kull) fra i fjor, melder Rovdata. Det er også over det nasjonale bestandsmålet.

Ber jegere og turfolk samle bjørnebæsj
25. september 2019

Skal du ut i skog og mark i høst, så oppfordrer Rovdata deg til å ha med en ren plastpose og plukke opp litt bjørnebæsj på turen. Prøvene skal leveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

Ulvevalper fotografert i Østfold
28. august 2019

Viltkamerabilder viser at det er født minst fire valper i Rømskogreviret i år.

DNA-analyser bekrefter ulvekull i nytt revir
23. august 2019

Rovdata har analysert 14 ekskrementprøver som viser at det er født et valpekull i et nytt ulverevir i Elverum kommune.

62 kull i jervetelleren
16. august 2019

Statens naturoppsyn (SNO) har i år meldt inn 62 jervekull til Rovdata, som nå skal kvalitetssikre feltmaterialet.

Rovdata og NINA kommer til Elverum
8. august 2019

Rovdata og NINA deltar også i år på De nordiske jakt- og fiskedager på Elverum. Dere finner oss i Stabbursgata fra fredag morgen.

Ulvevalper er født i Kynnareviret
26. juli 2019

Bilder fra et viltkamera viser at det er født ulvevalper i Kynnareviret i Hedmark i år.

Ulvevalper fotografert i Østmarka
24. juli 2019

Bilder fra flere viltkameraer bekrefter at det også i år er født ulvevalper i Østmarkareviret, tett på Oslo.

Undersøkte 202 døde rovdyr
1. juli 2019

Rovdata har mottatt og obdusert 202 store rovdyr det siste året. Eldst av dem var ei 14 år gammel gaupe.

Stabilt for gaupa i Skandinavia
17. juni 2019

257 familiegrupper av gaupe er påvist i Skandinavia i år. Det er en nedgang på fem familiegrupper sammenlignet med 2018.

Liten nedgang i gaupebestanden
6. juni 2019

Det er i vinter påvist både færre gauper og familiegrupper av gaupe i Norge, sammenlignet med forrige vinter.

Ulvebestanden i Skandinavia går fortsatt ned
3. juni 2019

Det er påvist færre ulver, ulveflokker, revirmarkerende par og valpekull i Skandinavia denne vinteren enn forrige vinter. Bestanden går ned i både Norge og Sverige.

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge
16. mai 2019

Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.

Færre ulver og ulvekull i Norge
15. mai 2019

Det er i vinter registrert en nedgang både i antall ulv og kull med ulvevalper i Norge, sammenlignet med toppåret i fjor. 

Ber folk på tur samle jervebæsj
17. april 2019

Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jervebæsj i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang
12. april 2019

Den skandinaviske bjørnebestanden er relativt robust og har god utveksling av individer og gener med nabobestandene. Dette fremgår i en ny studie som har undersøkt genetikk hos hannbjørner over store deler av utbredelsesområdet i Skandinavia og Finland.

God genflyt hos jerv i Skandinavia
9. april 2019

Jerven har ingen tydelige barrierer i Skandinavia og kan spre genene sine over store områder. Det viser en ny studie, hvor materiale fra om lag 1 700 jerver fra hele utbredelsesområdet i Fennoskandia er undersøkt.

Her er årets jerveteller!
4. april 2019

Fram mot sommeren kan du følge med på hiregistreringen av jerv rundt omkring i landet i jervetelleren på www.rovdata.no.

Oppgang i bjørnebestanden
3. april 2019

Etter mange år med nedgang ble det i fjor registrert ti prosent flere bjørner i Norge, sammenlignet med året før. Størst økning er det i antall hunnbjørner.

99-102 ulver i Norge
29. mars 2019

Det er så langt i vinter påvist 99-102 ulver innenfor Norges grenser. 64-66 av dem er kun påvist i Norge, 23-24 er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 12 ulver fortsatt har uklar grensestatus.

Har funnet DNA fra de aller fleste ulver
14. mars 2019

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt, men nærmer seg slutten. Per 1. februar var det registrert 93-99 ulver innenfor landets grenser. En svært stor andel av disse er også registrert med DNA-prøver.

Ulvehann flyttet med valper til ny tispe
4. februar 2019

Hannen og tispa fra grenserevirene Bograngen og Juvberget har dannet en ny ulvefamilie i sistnevnte revir. Da Bograngen-hannen mistet maken, tok den med seg to valper til naboreviret.

Ønsker tips om gaupespor
7. januar 2019

Ser du spor etter gaupe i snøen, ber Rovdata deg om å tipse Statens naturoppsyn (SNO) så snart som mulig. Observasjonene er viktige i arbeidet med å overvåke arten.

SNO vil ha skit fra jerv
27. desember 2018

I Statens naturoppsyn (SNO) tar de gjerne i mot skit på jobben, når den kommer fra jerv. Når innsamlingen starter på nyåret, oppfordrer Rovdata deg til å levere prøver av jervens hår og ekskrementer til SNO.    

Liten endring for kongeørn
18. desember 2018

Like mange hekkinger og én unge mer, sammenlignet med fjoråret. Det er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene.

Har påvist 67-74 ulver i Norge
17. desember 2018

Vinterens registrering av ulv er godt i gang. Så langt er det registrert 67-74 ulver i Norge, inklusive grenserevir. Det er dokumentert fire valpekull i helnorske revir, og ett valpekull i grenserevir.

Minst 699 jerver i Skandinavia forrige vinter
4. desember 2018

Gjennom DNA-analyser av hår, urin og bæsj ble det registrert 699 jerver i Skandinavia forrige vinter. Det er en oppgang på 38 individer fra året før.

Flere jervekull i Skandinavia
1. november 2018

Det er i år påvist 181 jervekull i Norge og Sverige, og det er en oppgang på 32 prosent fra i fjor. Antall påviste kull har økt både i Norge og Sverige.

Registreringen av ulv er i gang!
18. oktober 2018

Vinterens registrering av ulv i Norge startet 1. oktober og før snøen har lagt seg er det påvist seks kull med ulvevalper i helnorske revir og grenserevir. I Kynnareviret i Hedmark passerte nylig en flokk på minst ni ulver foran et viltkamera. 

Har påvist 57 jervekull i år
10. oktober 2018

Rovdata har kvalitetssikret datamaterialet fra årets hiregistrering av jervekull over hele landet. Det er i år påvist 57 jervekull i Norge, som er en oppgang på 17 kull fra i fjor.

Finner DNA fra ulv i spyttprøver
28. september 2018

Rovdata har i sommer testet om spyttprøver fra bittsår på døde husdyr kan brukes til å identifisere ulv. Resultatene så langt er lovende.

Oppfordrer til innsamling av bjørnebæsj
4. september 2018

Har du mistanke om at det er brunbjørn i nærområdet? Da er det lurt å lete etter bjørnebæsj og levere en liten prøve av ekskrementer du finner til Statens naturoppsyn (SNO). Husk å bruke en plastpose til innsamling!

Rovdata har undersøkt døde rovdyr
29. juni 2018

Rovdata har mottatt og obdusert 161 store rovdyr det siste året. De fleste er skutt på kvote- og lisensjakt, mens noen er påkjørt av tog, bil eller har andre dødsårsaker. Eldst ble en hannbjørn i Finnmark på minst 25 år.

53 kull i jervetelleren
29. juni 2018

Hiregistreringen av jerv går mot slutten og det er så langt i år registrert 53 jervekull i landet.

Svenske ungulver på vandring i Norge
21. juni 2018

Rovdata analyserer i disse dager DNA-prøver fra ulv som er på vandring i og utenfor ulvesonen i Norge. Foreløpig er det identifisert fem slike vandringsulver fra DNA, og alle er utvandret fra svenske revir.

Har påvist ulvekull i Østmarka
18. juni 2018

Siste nytt fra ulveovervåkinga er at det er bekreftet at det er født ett ulvekull i Østmarka-reviret utenfor Oslo i år. Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Stabil gaupebestand i Skandinavia
15. juni 2018

Det er påvist 262 familiegrupper av gaupe i Skandinavia i år. Det er omtrent samme antall som i fjor.

123456789

Nyheter fra Rovdata