GO

 

Under bestandsmålet
1. juni 2018

Gaupebestanden i Norge øker, men ligger for sjette året på rad under det nasjonale bestandsmålet, viser en ny rapport fra Rovdata.

Nedgang i den skandinaviske ulvebestanden
1. juni 2018

Til tross for at det aldri før i moderne tid er registrert så mange ulv i Norge som i vinter, så går den skandinaviske bestanden ned. Nedgangen skjer i Sverige, der det er påvist færre ulv og ulveflokker.

Så mange rovdyrkull ble påvist
16. mai 2018

Rovdata har sendt det årlige brevet til Miljødirektoratet med en oversikt over antall ungekull med gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som er påvist i Norge. Vi gir deg her et sammendrag av resultatene. 

Fortsatt økende antall ulv registrert i Norge
15. mai 2018

Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver i Norge som i vinter, men det er kun en liten oppgang fra i fjor. Samtidig er det aldri før skutt like mange ulver ved lisensjakt i Norge som i vinter.

Styrket innsamling av jerveprøver i Skandinavia
11. april 2018

I fjor ble det registrert til sammen 657 jerver i Norge og Sverige ved hjelp av innsamling og DNA-analyser av prøver. Nytt for året var at svenskene hadde utvidet innsamlingen til å dekke hele landet.

Årets jerveteller er lansert!
5. april 2018

Det vil fram mot sommeren pågå en intensiv registrering av jervekull over hele landet. Du kan følge med på arbeidet som gjøres og kullene som blir registrert i jervetelleren på rovdata.no.

Fortsatt få bjørner i Norge
5. april 2018

Det ble i fjor registrert 125 brunbjørner i Norge ved hjelp av DNA-analyser av innsamlede biologiske prøver. Det er samme antall som ble påvist i 2016.

Vil at du samler inn jervebæsj i påska
28. mars 2018

Rovdata oppfordrer turfolket og andre som er ute i naturen i påska til å plukke med seg jervebæsj man finner og levere den inn til Statens naturoppsyn (SNO).

Søk i over 30000 bjørneprøver
28. mars 2018

Rovdata har oppdatert Rovbase med resultatene fra fjorårets innsamling og DNA-analyser av bjørneprøver i Norge. Du kan nå søke opp resultatene fra cirka 33000 analyserte prøver fra Norge og Sverige i Rovbase, og resultatene strekker seg fra helt tilbake til år 2001!

Uendrede ulvetall
8. mars 2018

Det er registrert få endringer i bestandsstatus for ulv i Norge siden forrige foreløpige statusoppdatering i februar. Nye sporingsdata gjør at man nå har et tydeligere bilde av grensestatus for flere av revirene nær riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Har registrert to nye ulverevir
8. februar 2018

Ulveovervåkinga pågår for fullt og det er siden forrige foreløpige statusrapport i januar registrert to nye ulverevir i Norge. Det ene er helnorsk, har fått navnet Deisjøen og er påvist innenfor ulvesonen i Åmot kommune og sørøstlige deler av det gamle området til Julussaflokken.

Har dokumentert 13 ulvekull så langt
11. januar 2018

I løpet av vinterens registreringssesong av ulv er det så langt dokumentert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Minst sju kull er registrert i helnorske revir. Det nasjonale bestandsmålet for ulv synes dermed å være oppnådd med god margin i 2017.

God jul fra oss i Rovdata!
22. desember 2017

Vi ønsker alle sammen ei god jul og et riktig godt nytt år!

Lever inn jervebæsj til SNO!
21. desember 2017

Etter nyttår starter den årlige innsamlingen av skit og hår fra jerv. Rovdata oppfordrer alle til å levere prøver av hår og ekskrementer fra jerv de finner ute i skog og fjell til Statens naturoppsyn (SNO).

Svak nedgang for kongeørn
18. desember 2017

Noen færre vellykkede hekkinger og noen færre kongeørnunger er status for kongeørn i de tolv overvåkede intensivområdene, sammenlignet med i fjor.

Har registrert 88-92 ulver så langt
11. desember 2017

Vinterens registrering av ulv i Norge er godt i gang. Det er så langt registrert 88-92 ulver innenfor landets grenser og 11-13 ulvekull fordelt på helnorske revir og grenserevir mot Sverige.

Meld fra om store rovdyr
1. desember 2017

Du kan bidra i registreringen av ulv og familiegrupper av gaupe i vinter. Observasjoner kan meldes direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller via Skandobs.

Følg DNA-registreringen av ulv!
17. november 2017

Rovdata åpner i dag et nytt tilbud for publikum som er interessert i overvåkingen av ulv. I vår nye ulveteller kan du følge med på ulvene som vi registrerer med DNA-prøver i overvåkingssesongen. Ulvetelleren oppdateres fortløpende!

Det er registrert flere jervekull i Skandinavia
1. november 2017

Selv om det er påvist færre kull med jervevalper i Norge det siste året, har antallet økt på skandinavisk nivå. Årsaken er at det er registrert betydelig flere jervekull i Sverige i år.

Laveste antall jervekull siden 2002
6. oktober 2017

Det er under årets registreringssesong påvist 40 jervekull i Norge. Færre kull har det ikke blitt påvist siden 2002, men bestanden er omtrent på bestandsmålet.

Vil ha bjørneskit fra deg!
22. september 2017

Plukk opp bjørneskit du finner med en ren plastpose og overlever den til Statens naturoppsyn (SNO). Oppfordringen går i disse dager ut fra Rovdata til jegere, bærplukkere og andre som beveger seg i skog og fjell.

Bymarkajerven er død
30. august 2017

Den etter hvert så kjente jervetispa i Bymarka i Trondheim ble skutt av personell fra Statens naturoppsyn (SNO) i går kveld. Tispa ble funnet på Fjellsætermyrene i en så dårlig forfatning at den ble avlivet av dyrevelferdshensyn.

Felt ulvetispe var kjent sauedreper
9. august 2017

Ulvetispa som ble felt mandag morgen i Østre Toten er den samme som det så langt er registrert har drept eller skadd nærmere 300 sauer på Hadeland og Toten i sommer. Det viser DNA-analyser gjennomført av Rovdata.

Eldste bjørn var 21 år gammel
6. juli 2017

Rovdata har undersøkt 218 døde rovdyr som er sendt inn til oss det siste året. Det eldste kadaveret var av en bjørn felt på skadefelling i Tynset kommune i august i fjor. 

Har så langt registrert 40 jervekull
5. juli 2017

Overvåkingen av jerv pågår fortsatt, men en foreløpig opptelling tyder på at det er født færre jervekull i Norge i år.

Små endringer i gaupebestanden
15. juni 2017

Det er i vinterens registreringssesong påvist 261 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en nedgang på cirka fem prosent fra året før.

Noen flere gaupefamilier i Norge
1. juni 2017

Det er i vinter påvist 55,5 familiegrupper av gaupe i landet, og dette er en liten oppgang på 3,5 familiegrupper fra i fjor.

Flere ulver i Norge
1. juni 2017

Det er under vinterens overvåking av ulv påvist 105-112 individer innenfor landets grenser, og det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor. Det er påvist færre helnorske ulver og flere ulver i grenserevir, viser status fra Rovdata.

To ulvekull er bekreftet født i 2017
22. mai 2017

Det ble før helga påvist at det er født to ulvekull i revir på norsk areal i 2017. Statens naturoppsyn (SNO) har registrert sju valper i Osdalenreviret og fem valper i Slettåsreviret.

Filmet binne med tre unger vest i Hedmark
16. mai 2017

I morgentimene i dag ble ei binne med tre årsunger fanget på film på grensa mellom Åmot og Stor-Elvdal kommune i Hedmark. Dette er den vestligste registrerte binna med unger i Hedmark.

Så mange rovdyrkull ble født
16. mai 2017

Rovdata har rapportert til Miljødirektoratet hvor mange kull med store rovdyr som ble påvist i Norge i fjor.

Norges eldste jerv bor i Bymarka i Trondheim
5. mai 2017

DNA-analyser av skitprøver bekrefter at jervetispa i Bymarka i Trondheim fortsatt holder stand. Hun har nå blitt rekordgammel.

Unge ulver forlater fødereviret nå
20. april 2017

Du har kanskje lest eller hørt om ulver som observeres nært folk og gjerne på litt uvante steder enn ellers i disse dager? Da er det trolig unge ulver på leting etter make og nytt revir det er snakk om. Dette er normal adferd hos ulv.

Meld fra om rovdyr i påska
11. april 2017

Gjør som over 23 000 andre og registrer deg i Skandobs. Du kan dele observasjoner av både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv via app og internett i påskeferien.

Har påvist 101-107 ulver i Norge
7. april 2017

Det er så langt i vinter og vår påvist 101-107 ulver innenfor Norges grenser. 52 av ulvene er kun påvist i Norge, mens 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Følg med på hiregistreringa av jerv!
5. april 2017

Den årlige registreringa av jervekull rundt omkring i Norge er i gang. Du kan følge med på feltarbeidet og kullene som blir registrert i jervetelleren på www.rovdata.no.

Nedgang i antall registrerte bjørner
4. april 2017

Det ble i fjor påvist 125 bjørner innenfor landets grenser gjennom DNA-analyser av skit-, hår- og vevsprøver. Det er en liten nedgang sammenlignet med året før.

Hannulven i Østmarka kom fra Slettåsreviret
9. mars 2017

Rovdata har analysert innsamlete skitprøver fra ulv i Østmarka og resultatene viser at den nye hannen i reviret er født i Slettås i 2015.

Ulvepar har funnet tonen i Østmarka
21. februar 2017

Det kan bli født et valpekull i Østmarkareviret utenfor Oslo til våren. Bilder fra ett av NINAs viltkameraer viser to ulver som går sammen i området.

Har påvist 84-91 ulver i Norge
16. februar 2017

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt og det er så langt påvist 84-91 ulver i landet og grenserevir. 38 av disse er kun registrert i Norge.

De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige
1. februar 2017

DNA-analyser har gjennom flere år vist at de aller fleste ulver som registreres døde utenfor ulvesonen i Norge er født i helsvenske revir eller i grenserevir. En oppdatert oversikt over døde ulver fra Rovdata viser at dette mønsteret gjelder fortsatt.

Vil høre om gaupefamilier fra deg
19. januar 2017

Hvis du ser flere gauper eller gaupespor i lag, så oppfordrer Rovdata deg om å snarest ta kontakt med Statens naturoppsyn (SNO) i området. Innmeldte observasjoner av familiegrupper av gaupe er viktig i overvåkingen av arten.

Død ulvetispe kom fra Julussa
17. januar 2017

Ulven som ble funnet død bak hoppbakken på Rena i Hedmark var kjent fra før og kom fra Julussa-reviret. Det er imidlertid ikke den savnede ledertispa i reviret.

Over 20 000 brukere av Skandobs!
13. januar 2017

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige.

Ber om hår og skit fra jerv
27. desember 2016

Rovdata oppfordrer folk i hele landet til å delta i den årlige innsamling av ekskrementer og hår fra jerv for DNA-analyser. Prøvene kan overleveres til Statens naturoppsyn (SNO) lokalt.

DNA-analyser påviste 306 jerver i Norge
23. desember 2016

Årets DNA-analyser av innsamlede hår- og ekskrementprøver fra jerv i Norge er gjennomført. I år ble det påvist 306 ulike individer ved hjelp av metoden innenfor landets grenser, og det er en oppgang fra 269 påviste individer i fjor.

Litt dårligere år for kongeørna
22. desember 2016

Resultatene fra årets overvåking av kongeørn i tolv utvalgte intensivområder er klar. I år er det registrert både færre vellykkede hekkinger og færre unger i områdene, viser en ny rapport fra Rovdata.

Har påvist 69-73 ulver i Norge
16. desember 2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Gode forhold for sporing av rovdyr
8. november 2016

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen!

Betydelig færre jervekull i Skandinavia
3. november 2016

Det er i årets registreringssesong påvist til sammen 108 jervekull i Skandinavia, og det er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med i fjor.

123456789

Nyheter fra Rovdata