X
GO

Bekrefter tre helnorske ulvekull

Publisert 17.02.2014

Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor. To av kullene ble født i Hedmark og ett i Østmarka utenfor Oslo.
Ulv Foto © Lars Gangås/Statens naturoppsyn
Ulv Foto © Lars Gangås/Statens naturoppsyn

Det viser en foreløpig statusrapport for ulv i Skandinavia per 15. februar i år, som Høgskolen i Hedmark (HiHm) har laget på oppdrag fra Rovdata.

Tre norske kull og tre på grensen

Det er tidligere denne vinteren påvist ulvevalper i de helnorske revirene Julussa i Hedmark og i reviret i Østmarka.

– Ett tredje kull i et helnorsk revir ble nå nylig bekreftet i Letjenna-reviret i Hedmark gjennom snøsporing og DNA-analyser av skit innsamlet i reviret, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

I tillegg til de tre revirene på norsk side er det påvist valpekull i grenserevirene Slettås, Rotna og Hærsjø. Alle disse revirene har utstrekning på både norsk og svensk side av riksgrensen og alle tre er i Hedmark på norsk side.

Bestandsmål kan være nådd

Revirene i Letjenna og i Østmarka er begge i sin helhet innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge. Julussa-reviret er både innenfor og utenfor forvaltningsområdet.

– Ytterligere sporinger på snø og DNA-analyser av innsamlet biologisk materiale vil avklare om reviret er mest innenfor eller utenfor, noe som er avgjørende for Stortingets målsetting for valpekull og geografisk lokalisering av ulverevir, sier Kjørstad.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år. Målet ble nådd både i 2010, 2011 og 2012, og videre kartleggingsarbeid vil avklare om målet ble nådd også i fjor.

Har registrert 52-62 ulver

Så langt i vinter er det påvist 52-62 ulver i Norge, hvorav 32-37 dyr er bekreftet kun på norsk side av riksgrensen mot Sverige.

– I fylker utenfor forvaltningsområdet for ulv er det så langt påvist 4 til 5 ulver i Aust-Agder og Telemark, hvorav to er skutt, og 1 til 3 ulver i Oppland og Buskerud. Det kan være slik at ulv som er sporet i Oppland og Buskerud er samme individer som er påvist i andre fylker utenfor ulvesonen, noe som videre sporing og DNA-analyser vil avklare fremover, sier Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Ber om tips

Antallet ulver og valpekull i Skandinavia blir registrert hver vinter i perioden fra 1. oktober til 28. februar.

– Vinterens overvåking av ulv pågår fortsatt. Vi håper at alle som finner spor etter ulv melder i fra om det, og spormeldinger fra Østfold, øst i Akershus, i Østmarka og sør i Hedmark er spesielt interessante. I de områdene har det vært vanskelige registreringsforhold i vinter, og vi er takknemmelig for all hjelp vi kan få, sier Wabakken.

Observasjoner kan meldes til Høgskolen i Hedmark, Statens naturoppsyn (SNO) eller registreres i Skandobs.

Endelig statusrapport for ulv i Skandinavia vinteren 2013-2014 vil bli publisert av Rovdata og Høgskolen i Hedmark cirka 1. september i år.

Les hele statusrapporten fra overvåkingen av ulv her:
Ulv i Norge pr. 15. februar 2014. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014. Rapport 4

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.02.2014 09.07.19