X
GO

Østmarkaulvene fanget på kamera

Publisert 07.05.2013

For første gang er ulveparet som har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo blitt fotografert sammen. De unike bildene ble tatt 28.april i år av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).
Østmarkaparet ble fotografert 28.april i år. Hva som er hannen og hva som er tispa kan ikke fastslås med sikkerhet kun ut fra bildene. Fotomontasje © http://viltkamera.nina.no/
Østmarkaparet ble fotografert 28.april i år. Hva som er hannen og hva som er tispa kan ikke fastslås med sikkerhet kun ut fra bildene. Fotomontasje © http://viltkamera.nina.no/

– NINA har flere viltkameraer i Østlandsområdet som er ment å ta bilder av gaupe, og det var ved gjennomgangen av bildene fra ett av disse kameraene at den overraskende oppdagelsen ble gjort. Bildene viste to ulver som i samme tidsrom vandrer forbi kameraet, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Ulvene vandrer forbi kameraet i sju-åtte tiden om morgenen 28. april, og ser ut til å være upåvirket av kameraets tilstedeværelse.

Unike bilder

Det var i januar i år at Rovdata kunne informere om at et ulvepar hadde slått seg ned i et revir i Østmarka utenfor Oslo. Etableringen kunne slås fast ut fra funn av spor på snø i området og DNA-analyser av ekskrementer fra dyrene.

Personell fra Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Hedmark (HiHM) har fulgt sporene til ulvene en rekke ganger gjennom vinteren, men Rovdata kjenner ikke til tilfeller hvor ulvene har blitt avbildet, før nå.

– Noen få har sett ulvene, men vi kjenner ikke til tilfeller hvor dyrene har blitt fanget på film. Dette er helt unike bilder, forteller Kjørstad.

En privatperson fikk i fjor høst foto av en ulv i området, som sannsynligvis var av en av ulvene i paret. Det er imidlertid uklart om det var hannen eller tispa som ble avbildet.

Sannsynlig med valper

I vinter ble det ved sporinger på snø registrert at tispa hadde løpetid og paret så ut til å ha brunstadferd, og Kjørstad uttalte at det var sannsynlig at paret ville få valper nå i vår. Bildene gir ikke flere svar, men den ene ulven ser tydelig rundere ut enn den andre.

– Vi skal være forsiktige med å spekulere for mye ut fra disse bildene. Det er ikke mulig å slå fast med sikkerhet hvem av ulvene som er hannen og hvem som er tispa ut fra bildene alene, sier han.

– Hvis den ulven som på bildene ser tydelig rundere ut er tispa, så er det imidlertid nærliggende å tenke at hun er med valper. Det vil i så tilfelle bli første gang på veldig mange tiår at det blir født ulvevalper i Østmarka, fortsetter han.

I Skandinavia blir ulvevalper født sist i april eller i mai. Hvis det blir født valper i Østmarka i år, så skjer det altså i disse dager. Rovdata vil informere om eventuelt valpekull i Østmarka eller andre steder i Norge så snart det blir dokumentert gjennom bestandsovervåkingen.

Første bildet av ulv

Det var et viltkamera som er satt opp av forskere fra Norsk institutt for naturforskning som fotograferte begge ulvene nå i april. NINA-forskerne har satt opp viltkameraer i Østmarka og andre utvalgte steder på Østlandet for å undersøke om kameraene kan brukes i den årlige overvåkingen av gaupe i Norge. Målet er å teste om viltkameraer kan brukes til å registrere familiegrupper av gaupe i områder med lite snø.

– Over de tre siste vintrene har vi fått mer enn titusen bilder og av mange forskjellige dyrearter, men dette er første gang vi har fått foto av ulv. Det er jo morsomt at vi nå fikk bilder av akkurat disse dyrene som så mange har meninger om og det er stor interesse rundt, sier forsker John Odden i NINA.

– Det vil bli interessant å se om kamerametoden også kan dokumentere ulvevalper i Østmarka etter hvert, legger han til.

Du kan følge med «live»

Forskningen har så langt vist at man fanger opp de aller fleste gaupene i bestanden med viltkamera, og at metoden bidrar til å dempe konfliktene rundt hvor store gaupebestandene er. En viktig bieffekt av metoden kan være at man samtidig overvåker endringer i bestanden hos andre viltarter.

Alle dyrebilder tatt av viltkameraene legges ut på nettsiden http://viltkamera.nina.no/, med unntak av i tiden hvor dyrene får unger.

Fakta om overvåkingen av ulv:

 • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
 • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
 • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
 • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
 • Høgskolen i Hedmark (HiHM) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
 • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
 • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner ulv:

 • Morten Kjørstad, leder i Rovdata, tlf. 977 30 830
 • Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, tlf. 970 44 518
 • Jan H. Wilberg, rovviltansvarlig for Statens naturoppsyn i Oslo, Akershus og Østfold, tlf. 916 74 730

Kontaktperson viltkameraprosjektet:

 • John Odden, forsker i Norsk institutt for naturforskning, tlf. 918 97 175

Les mer på http://viltkamera.nina.no/ eller på Scandlynxs Facebookside.

Sist oppdatert: 06.05.2013 21.21.04