X
GO

 

Ulver felt i Norge kom østfra
9. juli 2015

Rovdata har tatt DNA-analyser av alle ulver som er registrert døde i Norge siden 1. juli i fjor. Resultatet viser at samtlige ulver kom vandrende til Norge fra grenserevir eller Sverige.

Har påvist genetisk viktig ulv i Nordmarka
23. juni 2015

DNA-analyser av innsendt ulveskit og hår viser at ulven som har vandret rundt i Nordmarka er avkom av den såkalte Galven-hannen og bærer på viktige gener for den skandinaviske ulvestammen.

460 ulver i Skandinavia
17. juni 2015

Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt. Det norske bestandsmålet er i vinter ikke nådd for første gang på fem år.

Så mange store rovdyr ble født i Norge
13. mai 2015

Rovdata har sendt en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge til Miljødirektoratet.

Over 10.000 vil rapportere om rovdyr
11. mai 2015

Interessen er stor rundt de største rovdyrene i Skandinavia og mange vil dele observasjoner av dem i Norge og Sverige. Nylig rundet det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs 10.000 registrerte brukere.

Har registrert flere ulver
16. april 2015

Det registreres fortsatt ulv i Norge denne overvåkingssesongen og så langt er det påvist 73-75 ulver innenfor landets grenser.

Meld fra om rovdyr i påsken
30. mars 2015

Påskeferien brukes av mange ute i naturen og på fjellet. Det øker sjansen for å se spor etter de store rovdyrene i landet. Du kan enkelt delta i overvåkingen av artene ved å dele dine observasjoner i Skandobs!

67-70 ulver registrert Norge
18. mars 2015

En ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga viser at det er registrert 67-70 ulver i Norge så langt i vinter. 34-37 av disse er kun påvist innenfor Norges grense.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Ny film om sporing av ulv
26. februar 2015

Lurer du på hvordan et ulvespor eller en ulveskit ser ut? Hvilken informasjon innmeldte spor og skit kan gi og hva Rovdata bruker den til? Nå kan du lære mer i ny film!

Har påvist 65-67 ulver i Norge
24. februar 2015

Ulveovervåkinga i Skandinavia pågår for fullt og det er så langt i vinter registrert 65-67 ulver innenfor Norges grenser. 34-36 av ulvene er kun registrert her i landet.

Mange vil rapportere om rovdyr
11. februar 2015

Det norsk-svenske rapportsystemet Skandobs fortsetter å vokse og blir stadig mer populært. Over 9000 er registrert som brukere av systemet så langt og antallet fortsetter å stige.

Har påvist 56-68 ulver i Norge
16. januar 2015

Ulveovervåkinga har så langt i vinter registrert 56-68 ulver innenfor Norges grenser. 28-32 av disse er kun påvist i Norge, viser en ny foreløpig statusrapport.

En tredjedel av Europa har store rovdyr
19. desember 2014

Overvåkingsdata på gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er sammenstilt til en unik oversikt over artene i Europa i en ny artikkel i Science. Oversikten viser at rovdyrene lever på en tredjedel av kontinentet. Norge er også et av landene med best overvåking av artene i Europa.

To helnorske ulvekull er påvist
16. desember 2014

Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

Felles norsk-svenske metoder for bjørn og ulv er klare
15. desember 2014

Med de nye instruksjonene for overvåking av brunbjørn og ulv på plass, overvåkes nå alle de fire store rovdyrartene ved bruk av felles metoder i Norge og Sverige.

Skandobs-appen har blitt enda bedre!
2. desember 2014

Nytt og bedre kart og enkel visning av de nærmeste rovdyrobservasjonene er blant endringene i en ny og forbedret versjon av Skandobs-appen, som nå er lagt ut.

Har påvist ulvekull i Julussa
20. november 2014

Vinterens første foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga bekrefter at det er født valpekull i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark.

Sjeldent ulvebesøk i Sogn og Fjordane
1. oktober 2014 DNA-analyser viser at det var en hannulv fra Sverige som stod bak skader på sau i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane på sensommeren i år.
Cirka 80 ulver i Norge
10. september 2014 Sluttrapporten fra ulveovervåkinga sist vinter er klar. Til sammen var det cirka 400 ulver i Skandinavia vinteren 2013-2014, hvorav cirka 30 ulver kun i Norge, 50 ulver i grenserevir, og omtrent 320 ulver i Sverige.
Svenske ulver vandrer til Norge
14. august 2014 Rovdata har undersøkt alle de 15 ulvene som er registrert døde i Norge det siste året og alle, bortsett fra én, viser seg å komme fra svenske revir.
Fant rekordgammel gaupe
28. juli 2014 Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er ei hunngaupe på hele 17 år.
Ønsker tips om rovdyr i sommer
21. juli 2014 Hvis du skal ut på tur i sommer, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem der hvor du går.
Nok en Tiveden-valp er skutt
2. juli 2014 DNA-analyser viser at også ulvetispa som ble felt i Vågå i Oppland i mai i år kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.
Genetisk verdifulle ulver er skutt
25. juni 2014 Hannulven som nylig ble skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret sør i Sverige. Det viser DNA-analyser som Rovdata har gjennomført.
Stadig flere ulver i Skandinavia
17. juni 2014 Ulvestammen i Skandinavia fortsetter å vokse, selv om veksten har vært svak fra i fjor til i år. Hovedårsaken til veksten er at det har blitt flere ulver i Sverige.
To ulvekull er påvist
10. juni 2014 Årets to første kull med ulvevalper er påvist. Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som er i Hedmark og Värmland i Sverige.
Så mange rovdyrkull er født
16. mai 2014 Rovdata har registrert antall ungekull hos de største rovdyrene i Norge det siste året, og gir deg her en samlet oversikt for alle arter.
Ulvemålet er nådd
6. mai 2014 Det er nå bekreftet at Stortingets bestandsmål for ulv ble oppnådd i fjor. Målet er dermed nådd for fjerde året på rad.
Uendrede ulvetall siden mars
24. april 2014 Det er ikke registrert flere ulver i Norge fra 15. mars til 15. april i år, viser en ny foreløpig statusrapport, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.
Ser du rovdyr i påsken?
14. april 2014 Hvis du gjør observasjoner av bjørn, gaupe, jerv eller ulv, eller av spor etter disse artene i påsken, så vil vi i Rovdata gjerne høre fra deg.
65-73 ulver er påvist i Norge
20. mars 2014 Så langt i vinter er det registrert 65-73 ulver i Norge. Av disse er 33-37 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
Se unike rovdyrbilder i Skandobs
27. februar 2014 Har du noen gang sett en gaupefamilie, og attpåtil på så kloss hold som dette? Det har de færreste av oss, men nå har du muligheten. Nye og sjeldne bilder av de store rovdyrene blir delt av publikum i Skandobs, og arkivet er åpent for alle.
Lanserer ny rovdyrapp for Skandinavia
21. februar 2014 Norge og Sverige har tatt nok et viktig steg mot økt samarbeid om overvåking av de største rovdyrene. Nå kan både nordmenn og svensker dele observasjoner av rovdyrene i en felles database med den nye Skandobs-appen.
Bekrefter tre helnorske ulvekull
17. februar 2014 Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor. To av kullene ble født i Hedmark og ett i Østmarka utenfor Oslo.
Har påvist ulvekull i Julussa-reviret
20. januar 2014 Snøfall har satt forskerne på sporet av ulvene i det helnorske Julussa-reviret, og det er nå bekreftet at det ble født ett valpekull i reviret i fjor. Så langt i vinter er det dermed dokumentert to ulvekull i helnorske revir.
Har påvist 40-56 ulver
16. januar 2014 Så langt i vinter er det registrert 40-56 ulver i Norge. Av disse er 24-35 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
35-52 ulver i Norge – så langt
20. desember 2013 Vinterens overvåking av ulv i Norge er i gang og så langt er det registrert 35-52 ulver innenfor landets grenser. 19-31 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen.
Har registrert 17-28 ulver
19. november 2013 Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.
Nye bilder av ulvene i Østmarka
2. november 2013

Viltkameraer har på nytt sikret nye og unike bilder av ulvene i Østmarka utenfor Oslo. På ett av bildene, som aldri før er publisert, kan man se fire ulver, og alle fire kan være valper.

Ulvevalper påvist i Østmarka
9. september 2013

En videofilm bekrefter at det er født ulvevalper i Østmarka utenfor Oslo i år. Filmen er tatt av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Flere ulver og mindre innavl
4. september 2013

Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og innavlsnivået i bestanden synker.

Felte ulver kom alle fra Sverige
23. august 2013 Alle ulvene som er registrert døde i Norge så langt i år, er fra helsvenske revir eller grenserevir. Det viser DNA-analyser som er gjennomført av Rovdata.
Nye livstegn fra ulveparet i Østmarka
19. august 2013 Rovdata har gjennomført DNA-analyser av innsamlet ulveskit fra Østmarka som viser at begge ulvene i det såkalte Østmarkaparet fortsatt er i området.
Har obdusert rovdyr
9. juli 2013 204 rovdyr har blitt obdusert og undersøkt av Rovdata i Trondheim det siste året. Her finner du resultatene.
Tre ulver i Midt-Norge
27. juni 2013 Genetiske analyser viser at det har vært tre forskjellige ulver i Midt-Norge på forsommeren. Alle er hannulver, og den ene har en innvandret ulv fra den finskrussiske bestanden som far.
Flere ulver i Skandinavia
18. juni 2013 Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og hovedårsaken er at det blir flere ulver i Sverige.
Kun én ulvevalp i Slettås-reviret
14. juni 2013 Overvåkingen av ulv har påvist kun én årsvalp i Slettås-reviret i vår. Dette er en uvanlig liten kullstørrelse hos vill skandinavisk ulv. Årsaken kan være innavl.
Så mange store rovdyr har vi i Norge
31. mai 2013 Det har blitt flere jerver og ulver i landet mens antallet bjørner har gått ned. Det viser en fersk rapport fra Rovdata som beskriver utviklingen i bestandene fra 2011 og fram til siste år.
Østmarkaulvene fanget på kamera
7. mai 2013 For første gang er ulveparet som har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo blitt fotografert sammen. De unike bildene ble tatt 28.april i år av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).
12345

Nyheter fra Rovdata