X
GO

 

Rovdata har oppgradert nettsidene!
17. desember 2015

Vi har lagt om på våre nettsider for at de skal fungere optimalt på PC, mobil og nettbrett. Det er også lagt inn noen nye tjenester og vi har forbedret brukervennligheten ytterligere for alle besøkende.

Har oppdaget genetisk viktig ulv
8. desember 2015

Den skandinaviske ulvebestanden er sterkt innavlet og stammer fra kun sju ubeslektede individer. Nå kan en åttende ulv være på vei til yngleområdet i Skandinavia og bidra med friske gener. Rovdata følger situasjonen og ber publikum melde fra om ulveobservasjoner.

Østmarka-ulv ble påvist ved Kongsvinger
29. oktober 2015

En ny oversikt over DNA-resultater fra Rovdata viser at den siste av de tre ulvevalpene som ble født i Østmarka i 2013 har vært innom Kongsvinger etter at den forlot fødereviret.

Bekrefter at ledertispa i Østmarka er død
20. oktober 2015

DNA-analyser av vevsprøver bekrefter at det var alfatispa i Østmarka-reviret som ble skutt og funnet død i Østmarka i forrige uke.

Ulven kan være tilbake i Mossereviret
24. september 2015

DNA-analyser av skit og bilder fra viltkameraer kan tyde på at ulv igjen har slått seg ned i det gamle Mossereviret. Det er ti år siden sist, og den nyankomne ulven stammer fra Østmarka.

Har påvist to ulvevalper i Østmarka
11. august 2015

Ferske videoopptak fra Østmarka bekrefter at det er født ulvevalper i ulvereviret utenfor Oslo i år. Se video i saken!

Ser du rovdyr i sommer?
28. juli 2015

Møter du gaupe, jerv, brunbjørn eller ulv i sommer, eller kommer over spor etter disse artene, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem.

Kjente bjørner og jerv med halsbyll
14. juli 2015

Rovdata har mottatt og undersøkt 239 døde rovdyr fra hele landet det siste året. Blant dem var fire eldre bjørner som er påvist av overvåkingen over mange år og ei jervetispe med en knyttnevestor byll på halsen.

Ulver felt i Norge kom østfra
9. juli 2015

Rovdata har tatt DNA-analyser av alle ulver som er registrert døde i Norge siden 1. juli i fjor. Resultatet viser at samtlige ulver kom vandrende til Norge fra grenserevir eller Sverige.

Har påvist genetisk viktig ulv i Nordmarka
23. juni 2015

DNA-analyser av innsendt ulveskit og hår viser at ulven som har vandret rundt i Nordmarka er avkom av den såkalte Galven-hannen og bærer på viktige gener for den skandinaviske ulvestammen.

460 ulver i Skandinavia
17. juni 2015

Den skandinaviske ulvestammen ble i vinter beregnet til å bestå av 460 dyr, og det er 60 flere dyr enn i fjor. Veksten fant sted i Sverige, men er senere redusert av svensk lisensjakt. Det norske bestandsmålet er i vinter ikke nådd for første gang på fem år.

Så mange store rovdyr ble født i Norge
13. mai 2015

Rovdata har sendt en samlet oversikt over bestandsstatus for artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i Norge til Miljødirektoratet.

Over 10.000 vil rapportere om rovdyr
11. mai 2015

Interessen er stor rundt de største rovdyrene i Skandinavia og mange vil dele observasjoner av dem i Norge og Sverige. Nylig rundet det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs 10.000 registrerte brukere.

Har registrert flere ulver
16. april 2015

Det registreres fortsatt ulv i Norge denne overvåkingssesongen og så langt er det påvist 73-75 ulver innenfor landets grenser.

Meld fra om rovdyr i påsken
30. mars 2015

Påskeferien brukes av mange ute i naturen og på fjellet. Det øker sjansen for å se spor etter de store rovdyrene i landet. Du kan enkelt delta i overvåkingen av artene ved å dele dine observasjoner i Skandobs!

67-70 ulver registrert Norge
18. mars 2015

En ny foreløpig statusrapport fra ulveovervåkinga viser at det er registrert 67-70 ulver i Norge så langt i vinter. 34-37 av disse er kun påvist innenfor Norges grense.

Overtar som ny leder i Rovdata
18. mars 2015

Jonas Kindberg er ansatt som ny leder for Rovdata. Fra august i år skal han lede Rovdatas arbeid med å fremskaffe nøyaktige bestandstall og oversikter over de fire store rovdyrene og kongeørn i Norge.

Ny film om sporing av ulv
26. februar 2015

Lurer du på hvordan et ulvespor eller en ulveskit ser ut? Hvilken informasjon innmeldte spor og skit kan gi og hva Rovdata bruker den til? Nå kan du lære mer i ny film!

Har påvist 65-67 ulver i Norge
24. februar 2015

Ulveovervåkinga i Skandinavia pågår for fullt og det er så langt i vinter registrert 65-67 ulver innenfor Norges grenser. 34-36 av ulvene er kun registrert her i landet.

Mange vil rapportere om rovdyr
11. februar 2015

Det norsk-svenske rapportsystemet Skandobs fortsetter å vokse og blir stadig mer populært. Over 9000 er registrert som brukere av systemet så langt og antallet fortsetter å stige.

Har påvist 56-68 ulver i Norge
16. januar 2015

Ulveovervåkinga har så langt i vinter registrert 56-68 ulver innenfor Norges grenser. 28-32 av disse er kun påvist i Norge, viser en ny foreløpig statusrapport.

En tredjedel av Europa har store rovdyr
19. desember 2014

Overvåkingsdata på gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er sammenstilt til en unik oversikt over artene i Europa i en ny artikkel i Science. Oversikten viser at rovdyrene lever på en tredjedel av kontinentet. Norge er også et av landene med best overvåking av artene i Europa.

To helnorske ulvekull er påvist
16. desember 2014

Det er så langt i vinter påvist ulvekull i de to helnorske ulverevirene Julussa og Letjenna, begge i Hedmark fylke.

Felles norsk-svenske metoder for bjørn og ulv er klare
15. desember 2014

Med de nye instruksjonene for overvåking av brunbjørn og ulv på plass, overvåkes nå alle de fire store rovdyrartene ved bruk av felles metoder i Norge og Sverige.

Skandobs-appen har blitt enda bedre!
2. desember 2014

Nytt og bedre kart og enkel visning av de nærmeste rovdyrobservasjonene er blant endringene i en ny og forbedret versjon av Skandobs-appen, som nå er lagt ut.

Har påvist ulvekull i Julussa
20. november 2014

Vinterens første foreløpige statusrapport fra ulveovervåkinga bekrefter at det er født valpekull i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark.

Sjeldent ulvebesøk i Sogn og Fjordane
1. oktober 2014 DNA-analyser viser at det var en hannulv fra Sverige som stod bak skader på sau i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane på sensommeren i år.
Cirka 80 ulver i Norge
10. september 2014 Sluttrapporten fra ulveovervåkinga sist vinter er klar. Til sammen var det cirka 400 ulver i Skandinavia vinteren 2013-2014, hvorav cirka 30 ulver kun i Norge, 50 ulver i grenserevir, og omtrent 320 ulver i Sverige.
Svenske ulver vandrer til Norge
14. august 2014 Rovdata har undersøkt alle de 15 ulvene som er registrert døde i Norge det siste året og alle, bortsett fra én, viser seg å komme fra svenske revir.
Fant rekordgammel gaupe
28. juli 2014 Rovdata er ferdig med å undersøke alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er ei hunngaupe på hele 17 år.
Ønsker tips om rovdyr i sommer
21. juli 2014 Hvis du skal ut på tur i sommer, så pass på å ha Skandobs-appen klar på mobiltelefonen din, oppfordrer Rovdata. Da kan du kjapt og enkelt dele observasjoner av de store rovdyrene eller av sportegn etter dem der hvor du går.
Nok en Tiveden-valp er skutt
2. juli 2014 DNA-analyser viser at også ulvetispa som ble felt i Vågå i Oppland i mai i år kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.
Genetisk verdifulle ulver er skutt
25. juni 2014 Hannulven som nylig ble skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret sør i Sverige. Det viser DNA-analyser som Rovdata har gjennomført.
Stadig flere ulver i Skandinavia
17. juni 2014 Ulvestammen i Skandinavia fortsetter å vokse, selv om veksten har vært svak fra i fjor til i år. Hovedårsaken til veksten er at det har blitt flere ulver i Sverige.
To ulvekull er påvist
10. juni 2014 Årets to første kull med ulvevalper er påvist. Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som er i Hedmark og Värmland i Sverige.
Så mange rovdyrkull er født
16. mai 2014 Rovdata har registrert antall ungekull hos de største rovdyrene i Norge det siste året, og gir deg her en samlet oversikt for alle arter.
Ulvemålet er nådd
6. mai 2014 Det er nå bekreftet at Stortingets bestandsmål for ulv ble oppnådd i fjor. Målet er dermed nådd for fjerde året på rad.
Uendrede ulvetall siden mars
24. april 2014 Det er ikke registrert flere ulver i Norge fra 15. mars til 15. april i år, viser en ny foreløpig statusrapport, som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.
Ser du rovdyr i påsken?
14. april 2014 Hvis du gjør observasjoner av bjørn, gaupe, jerv eller ulv, eller av spor etter disse artene i påsken, så vil vi i Rovdata gjerne høre fra deg.
65-73 ulver er påvist i Norge
20. mars 2014 Så langt i vinter er det registrert 65-73 ulver i Norge. Av disse er 33-37 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
Se unike rovdyrbilder i Skandobs
27. februar 2014 Har du noen gang sett en gaupefamilie, og attpåtil på så kloss hold som dette? Det har de færreste av oss, men nå har du muligheten. Nye og sjeldne bilder av de store rovdyrene blir delt av publikum i Skandobs, og arkivet er åpent for alle.
Lanserer ny rovdyrapp for Skandinavia
21. februar 2014 Norge og Sverige har tatt nok et viktig steg mot økt samarbeid om overvåking av de største rovdyrene. Nå kan både nordmenn og svensker dele observasjoner av rovdyrene i en felles database med den nye Skandobs-appen.
Bekrefter tre helnorske ulvekull
17. februar 2014 Det er nå bekreftet at det ble født ulvevalper i tre helnorske revir i fjor. To av kullene ble født i Hedmark og ett i Østmarka utenfor Oslo.
Har påvist ulvekull i Julussa-reviret
20. januar 2014 Snøfall har satt forskerne på sporet av ulvene i det helnorske Julussa-reviret, og det er nå bekreftet at det ble født ett valpekull i reviret i fjor. Så langt i vinter er det dermed dokumentert to ulvekull i helnorske revir.
Har påvist 40-56 ulver
16. januar 2014 Så langt i vinter er det registrert 40-56 ulver i Norge. Av disse er 24-35 ulver kun bekreftet på norsk side av riksgrensen mot Sverige.
35-52 ulver i Norge – så langt
20. desember 2013 Vinterens overvåking av ulv i Norge er i gang og så langt er det registrert 35-52 ulver innenfor landets grenser. 19-31 av disse er kun bekreftet på norsk side av riksgrensen.
Har registrert 17-28 ulver
19. november 2013 Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.
Nye bilder av ulvene i Østmarka
2. november 2013

Viltkameraer har på nytt sikret nye og unike bilder av ulvene i Østmarka utenfor Oslo. På ett av bildene, som aldri før er publisert, kan man se fire ulver, og alle fire kan være valper.

Ulvevalper påvist i Østmarka
9. september 2013

En videofilm bekrefter at det er født ulvevalper i Østmarka utenfor Oslo i år. Filmen er tatt av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Flere ulver og mindre innavl
4. september 2013

Den skandinaviske ulvebestanden vokser, og innavlsnivået i bestanden synker.

12345

Nyheter fra Rovdata