X
GO

 

Norge og Sverige samarbeider om bjørn og ulv
18. april 2013 To arbeidsgrupper har startet arbeidet med å forbedre og samordne overvåkingsmetodene på brunbjørn og ulv i Norge og Sverige. Målet er en bedre oversikt over bestandene uavhengig av landegrensene.
Rekordmange ulvekull i grenserevir
17. april 2013 Så langt denne registreringssesongen er det påvist fem kull med valper i ulveflokker som lever på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Dette er flere enn noen gang tidligere siden dagens overvåking av ulvebestanden startet.
Meld fra om rovdyr i påska
27. mars 2013 Pass på å ha Rovdata-appen klar på mobiltelefonen før du legger ut på tur i påska. Med noen enkle tastetrykk kan du dele observasjoner av de store rovdyrene med oss.
Har påvist 59 til 72 ulver
25. mars 2013 Kartleggingen av ulv i vinter har så langt påvist 59 til 72 ulver innenfor Norges grenser, og 43 til 45 av disse er kun registrert på norsk side av grensen. Det viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.
Tre helnorske ulvekull i fjor
18. februar 2013 Ny kunnskap fra bestandsovervåkingen av ulv viser at det ble født minst tre kull med ulvevalper i helnorske revir i fjor.
Nytt rapportsystem for store rovdyr - Skandobs
18. februar 2013 Nå kan du dele dine observasjoner av de største rovdyrene med svenskene og se hvilke observasjoner som blir gjort av våre naboer i øst. Rovdata og Naturvårdsverket i Sverige lanserer i dag det nye rapportsystemet Skandobs.
Har kartlagt Østmarka-ulvenes stamtavle
6. februar 2013 DNA-analyser som metode gir overvåkingen en god oversikt over ulvene i Skandinavia. Rovdata har fulgt genene til ulveparet i Østmarka utenfor Oslo tilbake i tid og laget ei stamtavle.
Ulvepar i Østmarka
21. januar 2013 En hannulv og ei tispe av den skandinaviske ulvestammen har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo. Til våren kan det bli valper.
Anbefaler tettere rovviltsamarbeid
28. desember 2012 Ekspertene i Fagrådet anbefaler en samordning av overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge og Sverige. Overvåkingen bør også samordnes med Finland og Russland, råder ekspertene.
Ulv i åtte fylker
21. desember 2012 Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen.
Har funnet to ulvekull
19. november 2012 Vinterens overvåking av ulv er godt i gang og så langt er det påvist at det er født to ulvekull i helnorske revir i år.
Mer til overvåkingen av rovvilt
8. oktober 2012 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Rovdata med 3,2 millioner kroner i statsbudsjettet for 2013.
Ønsker rovdyrtips fra jegerne
27. september 2012 Kommer du over store rovdyr under jakta eller turen i skogen i høst? Husk å melde i fra om observasjonen i rapportsystemet for store rovdyr på internett eller via Rovdata-appen, oppfordrer Rovdata.
Gener fra øst frisker opp ulvebestanden
11. september 2012 Flere av ulvekullene som ble født i Skandinavia i fjor har aner tilbake til to innvandrende ulver fra øst, viser en felles overvåkingsrapport for Norge, Sverige og Finland. De nye genene fra øst fører til mindre innavl i bestanden.
Samler rovdyrovervåkinga i Skandinavia
24. august 2012 Felles og bedre metoder vil gi sikrere bestandstall og gjøre det enklere å sammenstille overvåkingsdata fra Norge og Sverige. Fra og med neste år kommer felles skandinaviske rapporter for artene gaupe og jerv.
Østmarkaulven er fortsatt i Trøndelag
14. august 2012 Ulven som var i Østmarka øst for Oslo i vinter er nå påvist i Orkdal kommune i Sør-Trøndelag.
Har du sett rovdyr i sommer?
24. juli 2012 Husk å registrere din observasjon av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv i rapportsystemet for store rovdyr hos Rovdata.
Ulv vandret fra Østmarka til trøndelagskysten
11. juli 2012 Ulven som ble påvist flere ganger i Østmarka øst for Oslo i vinter har vandret nordover og ble sist registrert i Agdenes kommune i Sør-Trøndelag.
Har undersøkt døde rovdyr
28. juni 2012 Rovdata har mottatt og obdusert 261 rovdyrkadaver det siste året. Det eldste dyret var en 22 år gammel bjørn.
Stabil ulvebestand i Skandinavia
19. juni 2012 I vinter var det omtrent like mange ulver i Skandinavia som i fjor vinter.
Genetisk viktig ulvepar er funnet
8. juni 2012 En datter av Kynna-hannen har slått seg sammen med Galven-hannen. Det viser DNA-analyser av ekskrementer som er samlet inn i Gävleborgs län i Sverige.
Status for de fire store rovdyrene i Norge
21. mai 2012

Ulvebestanden synes å holde seg stabil, mens det før jakta i vinter ble påvist færre gauper i landet enn året før. I fjor ble det registrert noen færre bjørner og en nedgang i antall jervekull fra året før. Det viser en fersk oversikt fra Rovdata.

Har du lastet ned Rovdata-appen?
9. mai 2012

Husk å ha den med deg når du vandrer ut i skog og fjell. Du vet aldri når du kommer over spor etter et rovdyr!

Alfadyrene blir borte
25. april 2012

I Norge ble det både i 2010 og 2011 født tre ulvekull i helnorske revir. Nå viser DNA-analyser at ett alfadyr er borte i fire av de fem parene som fødte valpene. Kun Slettås-paret holder fortsatt stand.

Husk Rovdata-appen på påsketuren!
3. april 2012 Last ned Rovdata-appen og ha den klar på mobiltelefonen din når du går ut i påskefjellet, lyder oppfordringen fra Morten Kjørstad, leder i Rovdata.
Ulvemålet er nådd
13. mars 2012 I fjor ble det født tre ulvekull i helnorske revir, viser en fersk rapport fra Rovdata. Dermed er Stortingets bestandsmål på tre årlige ulvekull nådd for andre året på rad.
Rovdata-appen er lansert!
9. mars 2012 Nå kan du laste ned vår nye app gratis fra App Store eller Google Play (tidligere Android Market) med din mobiltelefon.
Rovdata får ros av statsråden
6. mars 2012

Stadig flere deler observasjoner av rovdyr med Rovdata og nå er rapporteringen blitt enda enklere med ny app for smarttelefoner. Arbeidet med å spille på lag med publikum får ros av fornyingsministeren.

Har påvist i overkant av 50 ulver
17. februar 2012 Overvåkinga av ulv har så langt i vinter sporet 52 til 56 ulver på snø inne på norsk areal.
Bekrefter helnorsk ulvekull i Julussa
10. februar 2012 Rovdata har ved hjelp av DNA-prøver påvist at det ble født et helnorsk ulvekull i Julussa-reviret i 2011.
Har bekreftet ett helnorsk ulvekull
27. januar 2012

Sporing på snø denne vinteren viser så langt at det ble født et ulvekull i det helnorske Slettås-reviret i fjor. To andre mulige helnorske kull er også til vurdering.

Trolig to helnorske ulvekull – så langt
16. desember 2011 Foreløpig denne høsten og vinteren er det påvist to ulvekull i to familiegrupper innenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge. Videre sporinger utover vinteren vil avklare om kullene er født i helnorske revir.
Skadeskutt ulv var ikke fra Julussa-reviret
2. desember 2011 Ulven som ble skutt på i Julussdalen i Elverum 15. oktober i år tilhørte ikke Julussa-reviret. Det viser DNA-analyser av hår og blod som ble funnet på stedet.
Færre ulver i Norge sist vinter
8. november 2011 Til tross for en betydelig økning i antall ulver i Skandinavia sist vinter gikk den norske delbestanden litt ned fra vinteren før.
Nå kommer vinteren – med sporsnø!
25. oktober 2011 Snø på bakken gjør det enklere å oppdage hvor rovdyrene har gått. Du kan enkelt dele dine observasjoner av spor etter våre største rovdyr på www.rovdata.no.
Styrker overvåkingen av store rovdyr
6. oktober 2011 Regjeringen gir to millioner kroner ekstra til Rovdata i statsbudsjettet for 2012, som ble lagt fram i dag.
Ulvevalper påvist
3. oktober 2011 En ulveflokk med flere valper ble fredag sett øst for Glomma i Akershus, bare en drøy halvtimes kjøretur fra Oslo. Sporing til vinteren vil avgjøre om valpekullet er helnorsk.
Del dine observasjoner av store rovdyr
13. juli 2011

Rovdata oppfordrer alle til å registrere sine observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og sportegn etter disse, på www.rovdata.no

Her er de eldste rovdyrene
1. juli 2011

Rovdata har undersøkt alle døde rovdyr som ble sendt inn til oss av jegere det siste året. Nå får du blant annet vite hvor gamle dyrene var da de ble felt. 

Flere ulver i Skandinavia
22. juni 2011

Ulvebestanden i Skandinavia har vokst, og sist vinter ble det registrert flere ulver enn noen gang siden de felles norsk – svenske registreringene startet i 1978.

Så mange store rovdyr har vi
20. mai 2011

Ulvebestanden har vokst, mens bjørnebestanden er stabil. I fjor ble det registrert rekordmange jervekull og gaupebestanden er i nedgang. Her får du siste status for de fire største rovdyrene i Norge.

Fant intakte ulvepar
18. april 2011

Flere av foreldreulvene, som fikk valper i de tre helnorske revirene Slettås, Kynna og Linnekleppen i fjor sommer, er nå funnet. Det kan overvåkingen slå fast etter å ha analysert DNA fra innsamlede hår og ekskrementer.

Stoler på rapportørene
23. mars 2011

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, har stor tiltro til at publikum legger inn faktiske observasjoner i det nye rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Ny grenseflokk påvist
18. mars 2011

Ingen nye helnorske ulver er oppdaget, men en svensk ulveflokk er sporet også på norsk side av grensen. Det er siste status fra ulveovervåkingen i Norge.

Nesten 30 helnorske ulver
23. februar 2011

Siden årsskiftet er det oppdaget fire nye helnorske ulver her i landet. Samtidig har fire ulver dødd av ulike årsaker i samme periode. Ulvebestanden synes dermed å ha holdt seg stabil siden nyttår.

Galven-tispa gjenfunnet i Eidskog
4. februar 2011

Ferske DNA-analyser av ekskrementer viser at Galven-tispa er i Eidskog-området i Hedmark. Ulvetispa har vært sporløst forsvunnet siden signalene fra radiosenderen opphørte i sommer.

Har påvist tre helnorske ulvekull
4. januar 2011

For første gang er det dokumentert tre nye ulvekull i helnorske revirer innenfor yngleområdet for ulv.

Ulven i Agder var kjent fra i sommer
21. desember 2010

Ulven, som ble skutt i Oppsalbygda i Vest-Agder 8.desember, er den samme som har blitt påvist flere steder på Sørlandet siden august. Det viser ferske DNA-analyser.

Ulv fra øst påvist i Troms
14. desember 2010

DNA-analyser av ekskrementer viser at det er en hannulv fra Finland/Russland i Troms fylke. Immigranten fra øst ble sist sporet mandag i kommunene Balsfjord og Målselv.

Trolig helnorsk ulveflokk i Linnekleppen
10. desember 2010

Ferske DNA-analyser fra ekskrementer tyder på at ulveflokken i Linnekleppen-reviret i Østfold mest sannsynlig er helnorsk. I så fall vil det være første gang at det er påvist tre helnorske ulvekull med årsvalper innenfor yngleområdet for ulv.

12345

Nyheter fra Rovdata