X
GO

 

Har funnet DNA fra de aller fleste ulver
14. mars 2019

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt, men nærmer seg slutten. Per 1. februar var det registrert 93-99 ulver innenfor landets grenser. En svært stor andel av disse er også registrert med DNA-prøver.

Ulvehann flyttet med valper til ny tispe
4. februar 2019

Hannen og tispa fra grenserevirene Bograngen og Juvberget har dannet en ny ulvefamilie i sistnevnte revir. Da Bograngen-hannen mistet maken, tok den med seg to valper til naboreviret.

Har påvist 67-74 ulver i Norge
17. desember 2018

Vinterens registrering av ulv er godt i gang. Så langt er det registrert 67-74 ulver i Norge, inklusive grenserevir. Det er dokumentert fire valpekull i helnorske revir, og ett valpekull i grenserevir.

Registreringen av ulv er i gang!
18. oktober 2018

Vinterens registrering av ulv i Norge startet 1. oktober og før snøen har lagt seg er det påvist seks kull med ulvevalper i helnorske revir og grenserevir. I Kynnareviret i Hedmark passerte nylig en flokk på minst ni ulver foran et viltkamera. 

Finner DNA fra ulv i spyttprøver
28. september 2018

Rovdata har i sommer testet om spyttprøver fra bittsår på døde husdyr kan brukes til å identifisere ulv. Resultatene så langt er lovende.

Svenske ungulver på vandring i Norge
21. juni 2018

Rovdata analyserer i disse dager DNA-prøver fra ulv som er på vandring i og utenfor ulvesonen i Norge. Foreløpig er det identifisert fem slike vandringsulver fra DNA, og alle er utvandret fra svenske revir.

Har påvist ulvekull i Østmarka
18. juni 2018

Siste nytt fra ulveovervåkinga er at det er bekreftet at det er født ett ulvekull i Østmarka-reviret utenfor Oslo i år. Det er dermed påvist ulvekull i tre helnorske revir og ett kull i grenserevir så langt i år, og det ei god stund før registreringssesongen starter til vinteren.

Nedgang i den skandinaviske ulvebestanden
1. juni 2018

Til tross for at det aldri før i moderne tid er registrert så mange ulv i Norge som i vinter, så går den skandinaviske bestanden ned. Nedgangen skjer i Sverige, der det er påvist færre ulv og ulveflokker.

Så mange rovdyrkull ble påvist
16. mai 2018

Rovdata har sendt det årlige brevet til Miljødirektoratet med en oversikt over antall ungekull med gaupe, jerv, brunbjørn og ulv som er påvist i Norge. Vi gir deg her et sammendrag av resultatene. 

Fortsatt økende antall ulv registrert i Norge
15. mai 2018

Det er aldri før i nyere tid registrert så mange ulver i Norge som i vinter, men det er kun en liten oppgang fra i fjor. Samtidig er det aldri før skutt like mange ulver ved lisensjakt i Norge som i vinter.

Uendrede ulvetall
8. mars 2018

Det er registrert få endringer i bestandsstatus for ulv i Norge siden forrige foreløpige statusoppdatering i februar. Nye sporingsdata gjør at man nå har et tydeligere bilde av grensestatus for flere av revirene nær riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Har registrert to nye ulverevir
8. februar 2018

Ulveovervåkinga pågår for fullt og det er siden forrige foreløpige statusrapport i januar registrert to nye ulverevir i Norge. Det ene er helnorsk, har fått navnet Deisjøen og er påvist innenfor ulvesonen i Åmot kommune og sørøstlige deler av det gamle området til Julussaflokken.

Har dokumentert 13 ulvekull så langt
11. januar 2018

I løpet av vinterens registreringssesong av ulv er det så langt dokumentert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Minst sju kull er registrert i helnorske revir. Det nasjonale bestandsmålet for ulv synes dermed å være oppnådd med god margin i 2017.

Har registrert 88-92 ulver så langt
11. desember 2017

Vinterens registrering av ulv i Norge er godt i gang. Det er så langt registrert 88-92 ulver innenfor landets grenser og 11-13 ulvekull fordelt på helnorske revir og grenserevir mot Sverige.

Meld fra om store rovdyr
1. desember 2017

Du kan bidra i registreringen av ulv og familiegrupper av gaupe i vinter. Observasjoner kan meldes direkte på telefon til Statens naturoppsyn (SNO) eller via Skandobs.

Følg DNA-registreringen av ulv!
17. november 2017

Rovdata åpner i dag et nytt tilbud for publikum som er interessert i overvåkingen av ulv. I vår nye ulveteller kan du følge med på ulvene som vi registrerer med DNA-prøver i overvåkingssesongen. Ulvetelleren oppdateres fortløpende!

Felt ulvetispe var kjent sauedreper
9. august 2017

Ulvetispa som ble felt mandag morgen i Østre Toten er den samme som det så langt er registrert har drept eller skadd nærmere 300 sauer på Hadeland og Toten i sommer. Det viser DNA-analyser gjennomført av Rovdata.

Flere ulver i Norge
1. juni 2017

Det er under vinterens overvåking av ulv påvist 105-112 individer innenfor landets grenser, og det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor. Det er påvist færre helnorske ulver og flere ulver i grenserevir, viser status fra Rovdata.

To ulvekull er bekreftet født i 2017
22. mai 2017

Det ble før helga påvist at det er født to ulvekull i revir på norsk areal i 2017. Statens naturoppsyn (SNO) har registrert sju valper i Osdalenreviret og fem valper i Slettåsreviret.

Så mange rovdyrkull ble født
16. mai 2017

Rovdata har rapportert til Miljødirektoratet hvor mange kull med store rovdyr som ble påvist i Norge i fjor.

Unge ulver forlater fødereviret nå
20. april 2017

Du har kanskje lest eller hørt om ulver som observeres nært folk og gjerne på litt uvante steder enn ellers i disse dager? Da er det trolig unge ulver på leting etter make og nytt revir det er snakk om. Dette er normal adferd hos ulv.

Meld fra om rovdyr i påska
11. april 2017

Gjør som over 23 000 andre og registrer deg i Skandobs. Du kan dele observasjoner av både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv via app og internett i påskeferien.

Har påvist 101-107 ulver i Norge
7. april 2017

Det er så langt i vinter og vår påvist 101-107 ulver innenfor Norges grenser. 52 av ulvene er kun påvist i Norge, mens 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige.

Hannulven i Østmarka kom fra Slettåsreviret
9. mars 2017

Rovdata har analysert innsamlete skitprøver fra ulv i Østmarka og resultatene viser at den nye hannen i reviret er født i Slettås i 2015.

Ulvepar har funnet tonen i Østmarka
21. februar 2017

Det kan bli født et valpekull i Østmarkareviret utenfor Oslo til våren. Bilder fra ett av NINAs viltkameraer viser to ulver som går sammen i området.

Har påvist 84-91 ulver i Norge
16. februar 2017

Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt og det er så langt påvist 84-91 ulver i landet og grenserevir. 38 av disse er kun registrert i Norge.

De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige
1. februar 2017

DNA-analyser har gjennom flere år vist at de aller fleste ulver som registreres døde utenfor ulvesonen i Norge er født i helsvenske revir eller i grenserevir. En oppdatert oversikt over døde ulver fra Rovdata viser at dette mønsteret gjelder fortsatt.

Død ulvetispe kom fra Julussa
17. januar 2017

Ulven som ble funnet død bak hoppbakken på Rena i Hedmark var kjent fra før og kom fra Julussa-reviret. Det er imidlertid ikke den savnede ledertispa i reviret.

Over 20 000 brukere av Skandobs!
13. januar 2017

Stadig flere vil dele observasjoner av de store rovdyrene i Norge og Sverige. Det er nå i overkant av 20 000 registrerte brukere av rapportsystemet Skandobs, og veksten er klart størst i Sverige.

Har påvist 69-73 ulver i Norge
16. desember 2016

Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir. Minst fire ulvekull er født i helnorske revir i år, viser en ny foreløpig statusrapport fra Rovdata.

Gode forhold for sporing av rovdyr
8. november 2016

Har du lyst til å bidra i overvåkingen av de store rovdyrene? Det er nå fine snøforhold flere steder i landet til sporing av artene. Du kan enkelt melde fra om rovdyrobservasjoner via Skandobsappen!

Dette vet vi om antall ulver i Norge
18. oktober 2016

Det diskuteres og brukes forskjellige tall i rovviltdebatten på hvor mange ulver det er i Norge. Det eneste svaret som er mulig å gi med sikkerhet i dag er hvor mange ulver som ble registrert i landet sist vinter.

Ulv fotografert i Lierne
22. september 2016

Et viltkamera har tatt bilder av en ulv som spiser på et sauekadaver i Lierne kommune i Nord-Trøndelag. Det er sjelden med dokumentert forekomst av ulv i fylket.

Avkom av immigrant-ulver lykkes bedre
23. august 2016

Ny forskning viser at valper født av ulver som har vandret inn til Skandinavia fra Finland og Russland lykkes bedre i å finne partner og føde valper enn sine innavlede skandinaviske artsfrender. Selv få immigranter har bedret den skandinaviske bestandens levedyktighet.

Del dine rovdyrobservasjoner i sommer
1. august 2016

Skal du ut på tur i naturen i sommer anbefaler Rovdata at du har Skandobs-appen klar på mobiltelefonen. Både gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er aktive i sommermånedene, og du kan enkelt dele observasjoner av artene i Skandobs.

Filmet Østmarkaulvene på musejakt
16. juni 2016

Ferske opptak fra Østmarka viser de to gjenværende ulvene i reviret som jakter på det som trolig er mus i gresset. Opptaket er gjort av et viltkamera som tilhører Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Markant økning i antall ulver i Norge
1. juni 2016

Resultatene fra vinterens overvåking av ulv er klare og de slår fast at det i vinter var omtrent dobbelt så mange helnorske ulver som forrige vinter. Det norske bestandsmålet ble også nådd med god margin i 2015.

Så mange rovdyrkull ble påvist i Norge
27. mai 2016

Rovdata har levert en bestandoversikt på artene gaupe, jerv, brunbjørn og ulv til Miljødirektoratet. Hovedfokus i rapporteringen er på hvor mange ungekull av de ulike artene som er født i Norge.

Fikk pris for arbeid med DNA-analyser
24. mai 2016

Rovdatas egen genetiker Øystein Flagstad mottok i dag en pris for sitt arbeid med å utvikle DNA-analyser som en metode til å overvåke dyrepopulasjoner. Metoden gjør det mulig å overvåke ville dyr uten at man trenger å være i kontakt med dem.

Død ulv i Kåfjord var genetisk viktig
19. mai 2016

DNA-analyser bekrefter at hannulven som ble funnet død i fjæresteinene i Finnmark var den finskrussiske ulven, som tidligere er registrert i Troms.

Nye bilder av ulvevalpene i Østmarka
28. april 2016

Gjennom vinteren er det jevnlig funnet skit- og hårprøver etter de to gjenværende ulvevalpene i Østmarka. Senest 13. april ble de også fotografert sammen av et viltkamera i området, og begge ser friske ut.

Har bekreftet seks helnorske ulvekull
19. april 2016

Vinterens ulvesporinger og DNA-analyser har dokumentert at det ble født seks ulvekull i helnorske revir i 2015, som er ny rekord. Fem av kullene er født i revir som er minst 50 prosent innenfor ulvesonen, og bestandsmålet er derfor nådd med god margin.

Østmarkaulv på besøk hos tanta i Moss
7. april 2016

Tispa som slo seg ned i Mossereviret i fjor kan ha fått en partner. Ferske DNA-analyser fra Rovdata viser at hennes nevø og halvbror fra Østmarka-reviret er på besøk i området. Den tidligere alfahannen i Østmarka er far til dem begge.

Har påvist finskrussisk ulv i Troms
4. april 2016

DNA-analyser gjennomført av Rovdata bekrefter at ulven som er registrert en rekke ganger i Troms fylke den siste tiden er en finskrussisk immigrant.

På sporet av rovdyr i påska?
23. mars 2016

Ha Skandobs-appen klar på din mobiltelefon når du legger ut på påsketur, så kan du delta i overvåkingen av de store rovdyrene.

Rekordmange ulvekull i Norge
16. februar 2016

Det er så langt i vinter registrert flere kull med ulvevalper i Norge enn noen gang siden rapporteringene startet på norsk og svensk side i 1998. Mer sporing må til for å avklare revirgrenser i forhold til ulvesonen, og det er derfor for tidlig å konkludere at det norske bestandsmålet er nådd.

Fant én meter lang bendelorm i ulvskit
15. februar 2016

En rapportør gjorde et uvanlig funn i en ulveskit som skulle til Rovdata for DNA-analyse. I skiten lå en bendelorm på hele én meter!

Felt skabbulv var alfahannen i Østmarka
22. januar 2016 DNA-analyser gjennomført av Rovdata viser at ulven med skabb som ble avlivet av dyrevelferdshensyn tirsdag 19. januar i Enebakk kommune var alfahannen i Østmarka.
Blodspor stammet fra genetisk viktig ulv
22. desember 2015

I helga ble det funnet blod etter en ulv i Trysil kommune i Hedmark. Rovdata kunne søndag kveld bekrefte at blodet stammer fra den genetisk viktige ulven fra Finland-Russland, som tidligere er påvist i Sverige. Ulven har ifølge politiet blitt drept ulovlig.

Har påvist tre helnorske ulvekull
17. desember 2015 Vinterens overvåking av ulv i Skandinavia er i gang og så langt er det påvist tre ulvekull født i helnorske revir i 2015. Det er imidlertid for tidlig å si om det norske bestandsmålet for ulv er nådd.
12345

Nyheter fra Rovdata