X
GO

Nok en Tiveden-valp er skutt

Publisert 02.07.2014

DNA-analyser viser at også ulvetispa som ble felt i Vågå i Oppland i mai i år kom fra det genetisk viktige Tiveden-reviret i Sverige.
Ulvetispa som ble felt i Vågå Foto © Esben Bø/Statens naturoppsyn
Ulvetispa som ble felt i Vågå Foto © Esben Bø/Statens naturoppsyn

Den ett år gamle ulvetispa ble skutt 15. mai i år i Vågå kommune etter at det var gitt skadefellingstillatelse. Fra før er to ettårige hannulver fra det samme ulvekullet skutt etter å ha vandret ut fra det svenske reviret. Den ene hannulven ble skutt i Sykkylven i Møre og Romsdal 5. juni i år mens den andre ble felt i Jämtlands län i Sverige i mai i år. (Les tidligere nyhetssak her: Genetisk verdifulle ulver er skutt).

– Ulvetispa som ble felt i Vågå er en av minst fem valper som ble født i fjor i Tiveden-reviret. Tre av disse er nå skutt, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Kan redusere innavl

Valpene er avkom av et finskrussisk ulvepar som vinteren 2012/2013 opprinnelig etablerte seg i Tornedalen i Norrbotten län i Nord-Sverige, tett inntil grensen mot Finland. DNA-analyser påviste at begge ulvene var finskrussiske immigranter, og svenske myndigheter besluttet å flytte paret sørover og nærmere hovedutbredelsen av ulvebestanden i Sør-Skandinavia. Paret etablerte seg i et område nær Tiveden Nasjonalpark hvor de fikk valper.

– Parets avkom er helt ubeslektet med skandinaviske ulver fra andre kull, og alle Tivedenulver som overlever og får valper vil derfor ha en betydelig innavlsreduserende effekt, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ulveparet har trolig født et nytt valpekull i vår.

Analyserer vevsprøver

Rovdata har ansvaret for å overvåke ulv i Norge og analyserer blant annet vevsprøver fra alle døde ulver i landet.

– Prøvene blir analysert for DNA ved vårt laboratorium i Trondheim, og resultatene blir deretter sammenstilt med tilsvarende data fra Sverige, sier Kjørstad.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 02.07.2014 14.06.53