X
GO

Lanserer ny rovdyrapp for Skandinavia

Publisert 21.02.2014

Norge og Sverige har tatt nok et viktig steg mot økt samarbeid om overvåking av de største rovdyrene. Nå kan både nordmenn og svensker dele observasjoner av rovdyrene i en felles database med den nye Skandobs-appen.
Fotomontasje © Rovdata (Gaupefoto: Lars Krempig)
Fotomontasje © Rovdata (Gaupefoto: Lars Krempig)

De store rovdyrene i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser, og det stiller krav til samarbeid mellom landene for å overvåke artene. I overvåkingen av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv er innmeldte observasjoner fra publikum en viktig kilde til informasjon. Nå kan du delta i overvåkingen med den nye Skandobs-appen.

Felles mobilapp

Rovdata og svenske Naturvårdsverket har utviklet en felles app for mobiltelefoner, som gjør det enda enklere for både nordmenn og svensker å dele observasjoner med oss og hverandre.

– Det har for nordmenn og svensker over en periode allerede vært mulig å dele observasjoner av rovdyrene eller spor og andre sportegn etter dem i Skandobs, som er det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr. Nå utvider vi tjenesten med en felles app, og gjør det enda enklere for publikum i begge land å delta i overvåkingen, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Raskere og bedre

Det er den tidligere Rovdata-appen som nå er videreutviklet og utvidet til å kunne brukes også i Sverige.

– Vi er stolte av å kunne presentere en felles app, som er enda raskere og enklere å ta i bruk for folk flest. Vi håper at den vil bli brukt til å legge inn mange observasjoner i Skandobs i tiden framover, sier Kjørstad.

Unikt norsk-svensk samarbeid

Under utviklingen av Skandobs-appen har det vært et tett samarbeid med Naturvårdsverket, som er ansvarlige for overvåkingen av de store rovdyrene i Sverige.

– Skandobs-appen gjør det mulig å dele observasjoner fra både Norge og Sverige i et felles system, og er et viktig ledd i en etablering av en felles overvåking av rovdyrene i Skandinavia. Vi håper at så mange svensker som mulig laster ned appen og har den klar på sin mobiltelefon når de går ut i naturen, sier Magnus Kristoffersson hos Naturvårdsverket.

Ha appen klar!

Du kan enkelt delta i overvåkingen ved å laste ned Skandobs-appen gratis fra App Store eller Google Play før du legger ut på tur. Ha appen klar når du gjør en spennende observasjon av rovdyrene, og du kan enkelt registrere den med din mobiltelefon, blant annet ved hjelp av mobilens GPS og kamera.

– Ved å legge inn en observasjon på internett eller ved hjelp av den nye appen kan du bidra til mer kunnskap om rovdyrene og hvor de lever i Skandinavia. Du kan også være med på å styrke nøyaktigheten i bestandstallene for disse artene, sier Kristofferson.

Ser du ungekull?

Alle observasjoner som gir informasjon om at det er født unger er spesielt viktig i dagens overvåking av rovdyrene, fordi metodene i stor grad er konsentrert om å registrere hvor mange kull med unger som er født hvert år.

– Slike observasjoner er det også viktig å melde inn per telefon til Statens naturoppsyn (SNO) i Norge, og länsstyrelsen i Sverige, slik at de kan følge dem opp i felt så fort som mulig, sier Kjørstad.

Les mer om hvordan du laster ned og tar i bruk Skandobs-appen her.

Slik tar du i bruk Skandobs-appen:

Følg disse enkle trinnene:
  1. Last ned appen gratis fra Google Play eller App Store.
  2. For å ta i bruk appen kreves det at du registrerer deg som observatør i Skandobs. Det gjør du enkelt ved å klikke på knappen "Registrer deg som ny bruker" på innloggingssiden i appen.
  3. Er du registrert i Skandobs fra før, bruker du det brukernavnet og passordet som du fikk da du registrerte deg. Har du glemt passordet kan du få tilsendt en e-post med din brukerinformasjon ved å skrive inn e-postadressen som du registrerte deg med på siden "Glemt passord".
  4. Du er nå logget inn og klar til å legge inn en observasjon. Trykk på Rapportering og start innleggingen!

 

Fakta om Skandobs:

  • Alle kan legge inn sine observasjoner av gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor og andre sportegn etter disse artene på www.skandobs.no eller ved å bruke Skandobs-appen.
  • Observasjonene i rapportsystemet er tilgjengelig for alle.
  • Du kan blant annet se hvor observasjoner er gjort, av hvilke arter, om det gjelder en synsobservasjon, en observasjon av et sporavtrykk eller annet sportegn, og hvem som har lagt dem inn.
  • Sårbare data blir unntatt fra offentligheten, som for eksempel observasjoner av jervehi.
  • Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for å følge opp og vurdere observasjoner av rovvilt i felt i Norge.
  • Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall på artene gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 21.02.2014 07.30.42