X
GO

Ulvepar i Østmarka

Publisert 21.01.2013

En hannulv og ei tispe av den skandinaviske ulvestammen har slått seg ned i Østmarka utenfor Oslo. Til våren kan det bli valper.
Ulv Foto © Lars Gangås/Statens naturoppsyn
Ulv Foto © Lars Gangås/Statens naturoppsyn

– Ulveparet har etablert revir i Østmarka, i skogområdene mellom Øyeren og bykjernen av Oslo. Tispa har løpetid og paret ser ut til å ha brunstadferd. Det er derfor sannsynlig at paret vil produsere valper til våren, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Funnene kommer fram i en rapport som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir en foreløpig status fra vinterens bestandsovervåking av ulv i Norge.

DNA-analyser ga svaret

De to ulvene har vært sporet i Østmarka over tid av personell fra Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Hedmark (HiHM). Underveis har det blitt samlet inn ekskrementer som dyrene har etterlatt seg, og det er disse prøvene som nå er analysert av Rovdata i Trondheim.

– DNA-analysene bekrefter mistankene om at det er en hannulv og ei tispe som nå går sammen i Østmarka, sier Kjørstad.

Ikke siden 1800-tallet

Hvis ulveparet lykkes i å føde valper til våren, vil dette være første gang siden 1800-tallet at dette finner sted i Østmarka, ifølge Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark.

– Det er sytten år siden ulv etablerte seg med fast tilhold øst for innsjøen Øyeren for første gang i nyere tid. Seksten år etter er det nå dokumentert et revirmarkerende ulvepar vest for Øyeren. Hvis dette paret føder valper til våren, må vi veldig mange tiår tilbake i tid siden sist dette skjedde i dette området, forteller Wabakken.

DNA-analysene viser at begge ulvene er avkom fra sør-skandinavisk ulv, men det er foreløpig ikke fastslått hvilke revirer de stammer fra.

Ulv i ni fylker

Rapporten gir en foreløpig oversikt over hvor mange og hvor det er påvist ulv i Norge i vinter. Så langt har overvåkingen påvist 48 til 57 ulver fordelt på ni fylker sør i Norge. Av disse er 38 til 41 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen.

– De fleste ulvene er påvist i Hedmark fylke. Av de 48 til 57 ulvene er 35 til 40 påvist i Hedmark. I Akershus og Østfold er det påvist 8 til 11 ulver, og de resterende 5 til 6 ulvene er påvist i Sør-Trøndelag, Oppland, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, forteller Wabakken.

Kartleggingen av ulv i Skandinavia foregår hver vinter i perioden fra 1. oktober og fram til 28. februar, og nye resultater vil komme etter hvert som arbeidet med vinterens bestandsovervåking skrider fram.

To valpekull i Hedmark

Det er foreløpig denne sporingssesongen påvist to valpekull som er født i helnorske revir i fjor. Kullene er født i revirene Slettås og Julussa i Hedmark fylke.

– Ulvene i Slettåsreviret er så langt i vinter kun registrert innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, som ble vedtatt av Stortinget i 2004. Ulvene i Julussareviret er påvist både innenfor og utenfor ulvesonen øst for Glomma, forteller Kjørstad.

Stortinget har vedtatt et mål om at det skal fødes tre valpekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet hvert år. Målet ble nådd både i 2010 og 2011, men det er foreløpig ikke avklart om målet ble nådd også i fjor.

Ønsker tips fra publikum

Kjørstad i Rovdata håper at alle som gjør observasjoner av ulv, eller spor og andre sportegn etter disse, melder i fra om dem til Høgskolen i Hedmark, Statens naturoppsyn eller på Rovdatas webbaserte rapporteringsløsning på www.rovdata.no. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at det ble født valpekull i fjor.

– Nye meldinger og omfattende sporinger på snø vil sammen med DNA-analyser av genetisk materiale bidra til å utfylle oversikten utover vinteren, sier Kjørstad.

Du kan lese hele rapporten her:
Ulv i Norge pr. 15. januar 2013. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2012/2013 Rapport 3

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHm) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 21.01.2013 08.12.51