GO

To ulvekull er bekreftet født i 2017

Publisert 22.05.2017

Det ble før helga påvist at det er født to ulvekull i revir på norsk areal i 2017. Statens naturoppsyn (SNO) har registrert sju valper i Osdalenreviret og fem valper i Slettåsreviret.

Tre av valpene i Slettåsreviret. Foto: Statens naturoppsyn
Tre av valpene i Slettåsreviret. Foto: Statens naturoppsyn

De to valpekullene med til sammen tolv valper er påvist i Osdalenreviret og Slettåsreviret i forbindelse med forvaltningens GPS-merking av ulvene i områdene.

– De forvaltningsmerkede tispene i revirene har de siste ukene vist en adferd som tydet på at de hadde født valper. Vi gikk derfor inn i de aktuelle områdene torsdag og fredag i forrige uke for å få dette bekreftet. Ved tre ukers alder er valpene store nok til å kontrolleres, sier Lars Bendik Austmo, leder for rovviltseksjonen i SNO.

Tidlig registrering

Ulven føder valper på våren og valpekullene dokumenteres normalt av overvåkingen på sporsnø den påfølgende vinteren. De to påviste ulvekullene registreres derfor tidligere enn hva som er normalt.

– SNO påviste under feltkontroll to ulvekull og sikret DNA-prøver for analyse. De to ulvekullene vil inngå i den endelige oppsummeringen av overvåkingsresultater etter kommende vinter, som publiseres 1. juni neste år, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Se bilder og film av valpene

(Alle foto og film: Statens naturoppsyn/SNO)

Ulvevalper i Osdalenreviret

Ulvevalper i Slettåsreviret

Ulvekull i 2016

En endelig statusrapport fra sist vinters overvåking er straks klar. Per 7. april viste foreløpige resultater at det i 2016 var født fire ulvekull i helnorske revir og seks kull i grenserevir mellom Norge og Sverige.

– Valpekullene født i 2016 er påvist i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor og Skillingsmark, forteller Kindberg,

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

101-107 ulver

Det var per 7. april påvist 101-107 ulver innenfor Norges grenser, hvorav 52 ulver kun i Norge og 49-55 ulver er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Les mer om den foreløpige statusrapporten fra Rovdata her (lenke).

Du kan sjekke data fra overvåkingen av ulv i Rovbase (lenke).

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 22.05.2017 18.02.28