X
GO

Ulver felt i Norge kom østfra

Publisert 09.07.2015

Rovdata har tatt DNA-analyser av alle ulver som er registrert døde i Norge siden 1. juli i fjor. Resultatet viser at samtlige ulver kom vandrende til Norge fra grenserevir eller Sverige.

Hannulv felt i Ringebu i Oppland 17. mai i år. Foto © Esben Bø/Statens naturoppsyn
Hannulv felt i Ringebu i Oppland 17. mai i år. Foto © Esben Bø/Statens naturoppsyn

– Prøvesvarene viser samme tendens som tidligere år. De ulvene som dør i Norge kommer hovedsakelig fra svenske ulverevir eller revir på grensen mellom Norge og Sverige. Av til sammen 11 døde ulver i Norge det siste året var sju fra svenske revir og fire fra grenserevir, forklarer Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Ulvene er felt under lisensjakt eller på skadefelling i perioden.

Flere fra grenserevir

To av ulvene som ble felt kom fra grensereviret Slettås, som har det meste av arealet i Norge og Hedmark fylke. Mens ulvene tidligere år stort sett har kommet fra helsvenske revir, er det i år flere ulver fra grenserevir som har vandret gjennom den norske ulvesonen og blitt felt utenfor denne.

– Hovedmønsteret fra tidligere år er likevel det samme. Vi ser at skandinaviske ulver har en tendens til å vandre inn mot sentrum av bestanden sør i Sverige på leting etter et revir, før de eventuelt vandrer videre med uforrettet sak, sier Flagstad.

Trekker mot andre ulver

Rovdata analyserer årlig alle døde ulver i Norge for DNA. Resultatene blir sammenlignet med prøver fra tidligere år, og på den måten kan man si noe om opprinnelsesrevir og vandringsrutene til ulvene. Metoden har avtegnet et mønster for hvordan ulv i Skandinavia vandrer.

– Vi registrerer at ulver som fødes øst i Skandinavia hovedsakelig vandrer mot vest og at individer født i vest vandrer østover. Det som skjer er at unge ulver forlater sitt føderevir og vandrer inn mot sentrum av bestanden, som er sør i Sverige. Her er det tettest med ulv, men flere av dem fortsetter vandringen, sannsynligvis fordi de ikke finner et ledig revir eller en partner. Dette forklarer hvorfor det i all hovedsak er svenskfødte ulver som havner utenfor ulvesonen vest for Glomma, avslutter Flagstad.

Kartet gir en oversikt over de 11 ulvene som er registrert døde i Norge siden 1. juli i fjor. Sorte prikker viser føderevir mens de gule korsene angir hvor ulven er registrert død. Pilene går i luftlinje mellom punktene, men ulvene kan ha beveget seg mye rundt omkring mellom disse punktene. Kart: Rovdata


Oversiktstabell over døde ulver fra 1. juli 2014 til 30. juni 2015:

RovbaseID

Individ

Kjønn

Dødsdato

Føderevir

Fellingssted - kommune

M407452

V560+

Hann

13.12.2014

Olsjön 1

STANGE

M407454

V519+

Hann

16.12.2014

Kläggen

NAUSTDAL

M407468

V553+

Hann

31.12.2014

Skugghöjden

NORD-AURDAL

M407592

V552+

Tispe

03.02.2015

Loka 3

SILJAN

M407586

V428+

Hann

06.02.2015

Gåsborn

RENDALEN

M407588

V561+

Hann

08.02.2015

Sandsjön 3

STOR-ELVDAL

M407690

V536+

Tispe

31.03.2015

Slettås 3

STOR-ELVDAL

M407820

V564+

Hann

17.05.2015

Kölsta 2

RINGEBU

M407842

V565+

Hann

28.05.2015

Djurskog 3

STANGE

M407846

V537+

Tispe

05.06.2015

Slettås 3

LILLEHAMMER

M407866

V563+

Hann

20.06.2015

Kukumäki

ÅSERAL

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 09.07.2015 10.01.17