X
GO

Har påvist i overkant av 50 ulver

Publisert 17.02.2012

Overvåkinga av ulv har så langt i vinter sporet 52 til 56 ulver på snø inne på norsk areal.
Ulv Foto © Lars Gangås
Ulv Foto © Lars Gangås

– Per 15. februar er det registrert 52 til 56 ulver på sporsnø innenfor Norges grenser. Halvparten av disse er så langt kun registrert i Norge, mens den andre halvparten, altså 26 til 28 ulver, holder til i grenserevir mot Sverige, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

De norske ulvene er fordelt på fem fylker på Østlandet, hvorav 38 til 40 dyr i Hedmark, 9 dyr i Østfold og de resterende 5 til 7 ulvene i Akershus, Oppland og Buskerud. Fire av de helnorske ulvene ble avlivet i januar, slik at antallet helnorske ulver er nå 22 til 24 dyr.

Nytt grenserevir

Skugghöyden-reviret som i fjor var helsvensk, har nå utvidet revirgrensen inn i Norge. Det er bekreftet at det ble født valper i dette grensereviret i 2011.

– Det ble også født valper i dette reviret i 2010, og DNA-analyser har avslørt at far til begge disse valpekullene er et utvandret avkom av den finsk-russiske hannen i Kynna-reviret. Dette er godt nytt for ulvebestanden, fordi avkom fra disse førstegenerasjons immigrantene er med på å redusere den høye graden av innavl i bestanden, sier Øystein Flagstad, som er genetiker i Rovdata.

 
Kartet viser utbredelsen til fire ulverevir i Norge og seks svensk-norske revir vinteren 2011-2012. Valpekull er påvist i alle revir med grønt. 

 

Ingen nye helnorske ulvekull

Så langt i vinter er det bekreftet at det i 2011 ble født ulvekull i Slettås-reviret og i Julussa-reviret, som begge er innenfor ulvesonen. Videre overvåking vil avklare om det ble født flere ulvekull i fjor.

– Det er også bekreftet at det ble født et valpekull i Aurskogsreviret i fjor, men det er fortsatt ikke avklart om dette reviret er helnorsk eller norsk-svensk, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Hedmark.

I Norge har Stortinget slått fast et bestandsmål på tre helnorske ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år.

Nye meldinger om ulv, videre sporinger på snø og ytterligere DNA-analyser av genetisk materiale vil gi mer kunnskap om valpekull og antall ulver i Norge i påfølgende statusrapporter.

Les hele rapporten fra Høgskolen i Hedmark her:
Ulv i Norge per 15. februar 2012 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2011/2012 Rapport 3

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære og ynglende ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp streifdyr og de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.02.2012 10.44.48