Snarveier

Kun én ulvevalp i Slettås-reviret

Publisert 14.06.2013

Overvåkingen av ulv har påvist kun én årsvalp i Slettås-reviret i vår. Dette er en uvanlig liten kullstørrelse hos vill skandinavisk ulv. Årsaken kan være innavl.
Illustrasjonsfoto ulvevalp © Jan Ove Gjershaug. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark.
Illustrasjonsfoto ulvevalp © Jan Ove Gjershaug. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark.

Ulvevalpen ble funnet i Slettås-reviret ved hjelp av GPS-posisjonene fra tre unge hannulver fra fjorårets kull, som er radiomerket av forskningsprosjektet Skandulv.

– Kullstørrelsen er kontrollert to ganger i felt, og første gang da valpen var tre uker gammel. Dette er den minste kullstørrelsen som er dokumentert hos vill skandinavisk ulv kun tre uker etter fødselen, konstaterer Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Valpen utgjør det første valpekullet som er registrert i et helnorsk revir i år. Reviret er også innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv.

Broren er faren

Rovdata har foretatt DNA-analyser av hår fra valpen og analysene viser at mora til valpen er den samme som har født kull i Slettås-reviret de tre foregående årene. Faren er derimot en av ettåringene (nå to år) fra vinterens flokk.

– DNA-analysene viser at valpen er et resultat av at tispa har paret seg med en av sine sønner. Det er første gang vi registrerer valper etter parring mellom mor og avkom i Norge, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det er tidligere registrert ett slikt tilfelle i et revir i Sverige.

Lederhannen forsvant

Mangel på ubeslektet hannulv i flokken kan være en viktig medvirkende årsak til at tispa har gått til dette uvanlige steget, ifølge Wabakken. Den tidligere lederhannen i Slettås-reviret er ikke påvist i vinter, hverken gjennom omfattende snøsporing, DNA-analyser eller radiomerking.

– Radiomerking av ulv i vinter i regi av Skandulv avdekket at alfahannen i reviret etter all sannsynlighet var forsvunnet. Dette er hannen som de tre foregående årene var far til valpene i reviret. Vi har heller ikke funnet hannulven igjen i noen av i alt 45 fungerende ekskrement- og hårprøvene fra vinterens innsamling av DNA-materiale fra flokken, forklarer Kjørstad.

Data fra overvåkingen viser at Slettåsflokken etter nyttår i vinter bestod av sju ulver, hvorav ei tispe, som er mor til resten, og seks unge hanner, som alle er avkom av tispa og den tidligere alfahannen.

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 13.06.2013 17:42:47

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka