GO

Alle felte bjørner var kjent fra før

Publisert 20.06.2014

Ferske DNA-analyser viser at samtlige seks bjørner som er felt i Norge denne våren er kjente individer for bestandsovervåkingen.
Illustrasjonsbilde brunbjørn Foto © Kjartan Trana
Illustrasjonsbilde brunbjørn Foto © Kjartan Trana

Bioforsk Svanhovd har analysert vevsprøver fra de seks døde bjørnene for DNA, og svarene er deretter sammenlignet med DNA-profiler fra tidligere registrerte bjørner i Norge, Sverige, Finland og Russland.

– Resultatene viser at samtlige seks bjørner som er skutt i Norge i vår var hanner som er kjent fra tidligere års DNA-analyser av hår- og skitprøver innsamlet i felt i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Varangerbjørn felt

9. mai i år ble hannbjørnen «FI45» felt i Sør-Varanger i Finnmark. DNA-analysene viser at hannbjørnen er påvist med hår- og skitprøver i kommunen både i fjor, i 2011, 2009, 2008, 2006 og i 2005, da den ble registrert første gang gjennom en skitprøve. (Se kart)

To skutt i Rana

Hannbjørnen kalt «NO20» ble felt i Rana i Nordland 20. mai i år. Den ble første gang registrert i Norge med DNA-analyse av en hårprøve funnet i Saltdal 7. juli i fjor. I juli ble den registrert i både Saltdal, Rana og Bodø, og på sensommeren og høsten ble hannbjørnen igjen påvist i Saltdal gjennom funn av mange skitprøver. Totalt er det funnet 37 ekskrement- og hårprøver fra denne bjørnen.

– Etter at bjørnen var felt viste det seg at den hadde et øremerke som var påsatt av det Skandinaviske bjørneprosjektet som forsker på brunbjørn i Skandinavia. Bjørnen ble merket i 2011 i Jokkmokk i Norrbotten, og vi vet nå at den ble født i 2009, forteller Kjørstad.

Hannbjørnen «NO21» ble skutt i Rana 8. mai i år. DNA-analysene viser at den første gang ble registrert 7. august i fjor fra en hårprøve funnet i Hemnes. Siste prøvefunn fra denne bjørnen var en skitprøve som ble funnet i Rana den 25. august. (Se felles kart for NO20 og NO21)

Felt i Vefsn

Hannbjørnen «NT89» ble skutt i Vefsn i Nordland 4. mai i år. Han ble første gang registrert i Lierne i Nord-Trøndelag 11. september 2011, etter funn av en skitprøve. Den siste prøven etter bjørnen i Lierne ble funnet 15. oktober samme året.

I 2012 ble det funnet ekskrementer etter bjørnen i Høylandet i Nord-Trøndelag. I 2013 ble den registrert i flere prøver i Namsos i Nord-Trøndelag og i Brønnøy i Nordland, og siste prøve fra bjørnen ble funnet i Brønnøy 9. september i fjor. (Se kart)

To felt i Oppland

Hannbjørnen «HE88» ble felt 15. mai i år i Øyer i Oppland. Den ble første gang registrert 11. juli 2009 fra en hårprøve funnet i Ringebu.
I årene fra 2009 til 2013 er det funnet i alt 16 DNA-prøver fra bjørnen innenfor flere kommuner i Oppland og Hedmark, og siste prøve ble funnet 29. august i fjor i Stor-Elvdal kommune i Hedmark. (Se kart)

Hannbjørnen «ST19» ble felt 18. mai i år i Gausdal i Oppland. Den ble første gang registrert gjennom en hårprøve funnet i Stjørdal i Nord-Trøndelag 2. juni i fjor. Deretter ble det funnet prøver i Selbu i juni, i Midtre Gauldal og Holtålen i juli, før det igjen ble funnet en skitprøve etter den i Selbu den 18. september. Det var siste DNA-spor fra bjørnen inntil analysen av vevsprøven nå viser at det var den som ble felt i Gausdal. (Se kart)

 
Oversiktskart som viser alle registrerte posisjoner til de seks bjørnene som er felt i vår. Kart: Rovdata 

 

Les analyserapporten her.

Alle resultater fra DNA-analyser av biologisk materiale fra brunbjørn er å finne i Rovbase.

Fakta om overvåkingen av brunbjørn:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av brunbjørn i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • I år blir det for sjette året på rad gjennomført innsamling av DNA fra bjørn over hele landet.
  • Formålet er å registrere hvor mange brunbjørn det er i landet, fordelingen i kjønn mellom dem, og å beregne hvor mange kull med bjørnunger som blir født hvert år.
  • Innsamlingen av ekskrementer og hår i felt blir utført av Statens naturoppsyn (SNO), elgjegere, beitebrukere og andre brukere av utmark. Det blir også tatt vevsprøver for DNA-analyse fra alle døde bjørner i løpet av året.
  • Bioforsk Svanhovd i Pasvik analyserer materialet, og resultatene blir rapportert og formidlet av Rovdata og Bioforsk i fellesskap rundt 1. april hvert år.
  • DNA-analyser viser at det var minst 148 ulike bjørner innenfor Norges grenser i løpet av 2013. 55 var hunnbjørner og 93 var hannbjørner.
  • De fleste bjørnene lever nær riksgrensene mot øst, og tilbringer trolig deler av året i våre naboland.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 20.06.2014 22.47.59