GO

 

Her er de eldste rovdyrene
1. juli 2011

Rovdata har undersøkt alle døde rovdyr som ble sendt inn til oss av jegere det siste året. Nå får du blant annet vite hvor gamle dyrene var da de ble felt. 

Ny brosjyre om bjørnebæsj
20. juni 2011

Nå kan du lære å identifisere møkk fra bjørn på egenhånd. En ny informasjonsbrosjyre skal gjøre det lettere for folk flest å kjenne igjen bjørnebæsj.

Så mange store rovdyr har vi
20. mai 2011

Ulvebestanden har vokst, mens bjørnebestanden er stabil. I fjor ble det registrert rekordmange jervekull og gaupebestanden er i nedgang. Her får du siste status for de fire største rovdyrene i Norge.

Hannbjørn gikk nesten 30 mil
7. april 2011

Overvåkinga av brunbjørn i Norge har avdekket at en hannbjørn, også kalt ST10, tilbakela nesten 300 kilometer mens den var ute av hiet i 2009 og 2010.

Stabil bjørnebestand i Norge
4. april 2011

DNA-analyser av innsamlede ekskrementer og hår viser at det var omtrent like mange brunbjørn i Norge i 2010 som i 2009.

Stoler på rapportørene
23. mars 2011

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, har stor tiltro til at publikum legger inn faktiske observasjoner i det nye rapportsystemet for store rovdyr på www.rovdata.no.

Ser du at dette er bjørnemøkk?
14. februar 2011

En god del av ekskrementene, som blir samlet inn under overvåkinga av brunbjørn i Norge, er ikke fra bjørn. De ekstra prøvene fra andre arter, som blir feilaktig samlet inn i felt, øker kostnadene i overvåkinga. 

Økt satsing på overvåking
30. november 2010

Rovdata er en sentral aktør i arbeidet med å kartlegge og overvåke gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Den nyetablerte enheten ble 30.november markert med et miniseminar på Rockheim i Trondheim.

123

Nyheter fra Rovdata