GO

 

Hannulv med nye gener til Østmarka
25. februar 2022

Et unikt viltkameraopptak viser det som trolig er ledertispa i Østmarka ved Oslo og hennes nye partner. Hannen stammer fra det svenske ulvereviret Bjørnås, viser DNA-analyser hos Rovdata. Hvis paret får valper til våren kan det redusere innavlen i Østmarkareviret betraktelig.

Rundt 400 jerver i Norge
18. februar 2022

Det ble påvist 322 jerver i Norge ved DNA-analyser i fjor. Ved hjelp av fangst-gjenfangst-modellering estimeres bestanden til å bestå av 358-418 individer, viser en rapport fra Rovdata.

111-116 ulver påvist i Norge så langt i vinter
2. februar 2022

Vinterens bestandsregistrering av ulv i Norge pågår for fullt og det er hittil påvist 111-116 ulver innenfor landets grenser. 44-45 ulver er kun påvist i Norge og 54-57 på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 13-14 ulver så langt har usikker grensestatus.

Svensk ulv påvist i Trøndelag
20. januar 2022

DNA-analyser av en skitprøve viser at det er en hannulv fra det helsvenske ulvereviret Skrottmyran som er påvist i kommunene Meråker og Stjørdal i Trøndelag på starten av året.

Lav ungeproduksjon hos kongeørn i nord
16. desember 2021

I år er det påvist en noe høyere produksjon av kongeørnunger i de 12 utvalgte intensivområdene rundt om i landet, sammenlignet med i fjor. I de fire nordligste områdene er det imidlertid en lav produksjon i år.

9 ulvekull er dokumentert
16. desember 2021

Vinteres registreringer av ulv i Norge er i gang og det er så langt dokumentert til sammen 9 kull med ulvevalper i helnorske revir og felles grenserevir mot Sverige. Fra registreringene er det hittil påvist 77-94 ulver, melder Rovdata.

160 jervekull i Skandinavia i år
1. november 2021

Det er i år påvist 160 kull med jervevalper i Norge og Sverige, og det er nedgang på fire kull fra i fjor.

Deisjøparet har fått minst seks valper i år
21. oktober 2021

DNA-analyser gjennomført hos Rovdata viser at det genetisk viktige Deisjøparet har født minst seks valper i år. Ulvene holder til i det nye Settenreviret, som ligger hovedsakelig i Aurskog-Høland kommune. 

Nyheter fra Rovdata